LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Správa železnic zahájila třímiliardovou přestavbu vsetínského nádraží

Železniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnicŽelezniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnic

Nová výpravní budova bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní a autobusovou dopravu.

Zhruba měsíc od podpisu smlouvy se stavebními firmami dnes Správa železnic slavnostně zahájila modernizaci vsetínské železniční stanice. Zakázku získalo sdružení firem OHL ŽS, Strabag Rail a AŽD Praha s cenou 2,8 miliardy korun. Cena předpokládaná byla 2,2 miliardy. Hotovo má být koncem roku 2024.

„Hlavním cílem této investiční akce je zajištění bezbariérového přístupu na nová nástupiště, zvýšení rychlosti projíždějících vlaků a současně i vyšší bezpečnost provozu,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Během rekonstrukce dojde mimo jiné k redukci současného kolejiště a směrové úpravě kolejí tak, aby mohla být zřízena nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 milimetrů nad kolejnicí. Celkem osm sypaných nástupišť s panely nahradí jedno vnější (postupně přejde do jazyka) a jedno ostrovní, která budou propojena podchodem. Ten bude napojen i na oblast Na Lapači.

Druhý podchod pak nahradí dosavadní úrovňové křížení ulice s kolejovým rozvětvením. Následně bude zrušen stávající přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny.

Budoucí podoba nádraží Vsetín. Pramen: Správa železnicMapa rekonstrukce stanice Vsetín. Foto: Město VsetínVizualizace stanice Vsetín po modernizaci. Foto: Správa železnicŽelezniční stanice Vsetín. Pramen: Správa železnicVizualizace nové podoby stanice Vsetín. Foto: Správa železnic / Moravia Consult

Nová výpravní budova, která nahradí současnou, bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní a autobusovou dopravu. Jejím investorem je město. Ve spolupráci s městem dojde i k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit pro potřeby cestujících a zároveň má řešit parkování v centru Vsetína. Město zahájilo přípravné práce už v září.

Terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, které bude propojené s navazujícím podchodem. Hlavní čekací plochy pro cestující budou v odjezdové hale v prvním podlaží, kde budou i pokladny. V nejvyšším podlaží nad pokladnami vznikne zázemí pro zaměstnance, například šatny. V suterénu objektu pak budou umístěny technologické místnosti a WC pro cestující. Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory.

Nádraží Vsetín leží na důležité elektrifikované trati 280 (Hranice na Moravě – Horní Lideč – Slovensko) a regionální trati do Velkých Karlovic. Stavba změní i napojení na tuto trať. Na financování projektu by se z 85 procent měl podílet eurounijní fond CEF.

Tagy seznam Správa železnic Železniční stanice Vsetín
34 komentářů