Správa železnic začne letos s modernizací trati ze Střelic do Zastávky, výluka bude až v roce 2024

Modernizovaná trať Brno - Střelice, stav v září 2021. Foto: SkanskaModernizovaná trať Brno - Střelice, stav v září 2021. Foto: Skanska

Trať projde elektrizací, rychlost stoupne na 120 km/h.

(Text byl kompletně přepracován, vysvětlení na konci) Druhá etapa modernizace tratě z Brna do Zastávky u Brna má začít ještě letos. 1. listopadu předá Správa železnic sdružení firem ZASTŘEL staveniště. Hotovo má být v roce 2024, kdy proběhnou i hlavní výluky.

Deníku Zdopravy.cz to řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. „K 1. listopadu bude předáno staveniště zhotoviteli stavby a začnou přípravné práce, které budou spočívat především v kácení dřevin a přípravě odtěžování zářezu trati,“ řekl Gavenda. V příštím roce na tyto práce plynule navážou práce na mostních objektech a propustcích a na přeložkách a budování kabelových rozvodů. Zahájeny budou také práce na technologických budovách, stavebních úpravách výpravních budov a na pozemních komunikacích, realizovat se budou přeložky vodovodu a plynovodů. „V roce 2023 již bude probíhat budování nového tělesa trati z důvodu jejího zdvoukolejnění. V souvislosti s těmito pracemi však nebude potřeba zavádět dlouhodobou nepřetržitou výluku, plánovány jsou pouze krátkodobé denní výluky,“ dodal Gavenda.

Nepřetržitá výluka je naplánována až na rok 2024, kdy budou probíhat práce na železničních svršcích, nástupištích a přístřešcích. Dojde také k budování  trakčního vedení a aktivaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

V návrhu jízdního řádu na příští rok se ještě uvádí, že výluka proběhne příští rok. Podle Gavendy návrhy jízdních řádů zveřejněné na webu Správy železnic odrážejí stav v době jejich konstrukce a jsou předmětem připomínkování a dalších úprav, nejedná se o finální podobu grafikonu pro příští rok.

První etapa modernizovaného úseku z Brna do Střelic je hotová od loňského roku. V případě úseku ze Střelic se úplně nově přidá druhá kolej. Modernizace trati je v plánu už více než deset let, ale kvůli soudním sporům nemohli železničáři začít dřív. Po modernizaci budou moct jezdit do Zastávky elektrické vlaky, zvýší se traťová rychlost až na 120 kilometrů za hodinu, dnes se ze Střelic do Zastávky jezdí osmdesátkou. Přestavovat se budou také stanice v Tetčicích a Zastávce.

V Brně se také loni na modernizované trati otevřela nová zastávka ve Starém Lískovci, zatím k ní nejezdí MHD, není tu pro ni přístupová cesta. V provozu je jen provizorní chodník. Zatím na zastávce zastavují vlaky ve dvouhodinovém intervalu, od poloviny prosince zde budou zastavovat pouze vlaky, které jezdí ze Střelic směrem na Moravské Bránice. Vlaky od Zastávky zde vůbec stavět nebudou.

Správa železnic má od jara stavbu zasmluvněnou. Zakázku získala společnost ZASTŘEL tvořená firmami Subterra, OHLA ŽS a Elektrizace železnic Praha. Stavba vyjde o půl miliardy korun dráž, než byl odhad. Podle dat v registru smluv zaplatí Správa železnic 2,959 miliardy korun, odhadovaná cena byla 2,482 miliardy korun

Dokončení modernizace zmíněného úseku umožní zavedení elektrických příměstských vlaků na frekventované relaci mezi Brnem a Zastávkou.

(Původní verze textu od ČTK obsahovala nesprávné informace o konání výluky příští rok, které vycházely z návrhu jízdních řádů a nebyly ověřeny u Správy železnic. Za chybný text se omlouváme a děkujeme pozorným čtenářům, kteří na tento rozpor upozornili)

Tagy elektrizace trati Brno - Zastávka u Brna Správa železnic trať 240 Brno - Jihlava
79 komentářů