Správa železnic vypsala tendr na elektrizaci tratě do Zastávky u Brna za 2,5 miliardy

Rekonstrukce trati Brno - Zastávka u Brna. Foto: Správa železnicRekonstrukce trati Brno - Zastávka u Brna. Foto: Správa železnic

Dvacetikilometrová trať z Brna do Zastávky bude po modernizaci dvoukolejná a elektrizovaná. Rychlost se zvýší z 80 na 120 km/h.

Správa železnic začala hledat stavební firmu, která zmodernizuje trať ze Střelic do Zastávky u Brna. Jde o druhou etapu stavby, která už v úseku od Brna do Střelic probíhá od loňského léta. Modernizace spočívá především ve zdvojkolejnění a elektrifikaci tratě.

Odhad nákladů na druhou etapu činí 2,5 miliardy korun. Správa železnic počítá s tím, že stavební práce začnou během příštího roku, hotovo bude v roce 2023. První etapu provádí Skanska a Elektrizace železnic za 2,28 miliardy.

Trať bude elektrizována střídavou soustavou 25 kV 50 Hz. Navržená maximální traťová rychlost je 120 km/h (dnes 80 km/h), do doby zavedení zabezpečovacího systému ETCS se ale bude jezdit maximálně 100 km/h.

Vedle elektrifikace a zdvojkolejnění se uskuteční rovněž sanace železničního spodku a rekonstrukce železničního svršku. Stavba zahrne také rekonstrukci zastávek Omice a Rosice u Brna a železničních stanic Tetčice a Zastávka u Brna. Ve stanici Tetčice vzniknou dvě nová nástupiště, bezbariérový přístup na ně zajistí úrovňový přechod. V Zastávce u Brna se postaví nový podchod s výtahy.

Délka nástupišť bude 170 metrů, výška nástupní hrany 55 centimetrů nad temenem kolejnice. „Vedle nových informačních a orientačních systémů se na nástupiště doplní přístřešky a potřebný mobiliář. Součástí projektu je také modernizace zabezpečovacího zařízení. Po jejím dokončení se provoz bude řídit z Brna,“ doplnila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Stavba měla začít už v roce 2012, jenže územní rozhodnutí zrušil soud na popud obce Tetčice. V roce 2016 vydal nové územní rozhodnutí úřad v Rosicích, odvolalo se ale proti němu sdružení Voda z Tetčic. To proti stavbě dlouhodobě brojilo a uspělo i soudu. V poslední fázi stavební povolení napadli majitelé hospody Vechtrovna v Troubsku.

Tagy elektrizace trati Brno - Zastávka u Brna Správa železnic Top
84 komentářů