Správa železnic ignoruje u Kozí dráhy rozhodnutí úřadu. Vydala stejné rozhodnutí, které jí zrušil

Oprava Kozí dráhy. Pramen: Viamont ServisOprava Kozí dráhy. Pramen: Viamont Servis

Podle Správy železnic postup reflektuje stav trati.

Správa železnic se znovu rozhodla obejít požadavek dopravce KŽC doprava a Ústeckého kraje na zajištění provozu části takzvané Kozí dráhy v úseku Jeníkov-Oldřichov – Telnice. Vydala rozkaz o výluce kvůli údajné opravě trati, která potrvá jeden rok. Stejnou fintu, jak na trati neobnovit provoz, ji nedávno zrušil Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI).

Na trati dosud jezdí vlaky po obnovení provozu jen v úseku Děčín – Telnice. Ústecký kraj chce obnovit provoz po celé délce trati. Správa železnic dokonce zanesla plánované spoje do nového jízdního řádu. Současně ale znovu vydala nový rozkaz o výluce, podle kterého vlaky z Telnice do Jeníkova-Oldřichova neprojedou celý rok. Důvod je úplně stejný jako v rozkazu, který úřad zrušil: provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů.

„Reflektujeme skutečný stav trati“

ÚPDI  v nedávném rozhodnutí o rozkladu odmítl, že by se jednalo o standardní výlukovou činnost sloužící k údržbě nebo opravě dráhy. „Provoz lze pouze na dráze, která je provozuschopná. Dráha v předmětném místě provozuschopná není, neboť zde dle vyjádření samotného rozkladce v některých místech chybí koleje,“ uvádí ÚPDI. „Správa železnic opomíjí vlastní povinnosti, které pokud by byly dodrženy, nemohly by vést k současnému stavu dotčené dráhy,“ dodal úřad

Správa železnic neuspěla s výmluvami o Kozí dráze. Opomíjí vlastní povinnosti, konstatoval úřad

Ústecký kraj v září znovu potvrdil zájem provozovat dopravu v závazku veřejné služby po celé délce trati. Obrátil se proto na Správu železnic, aby zajistila provozuschopnost trati. Ta to dlouhodobě odmítá. ÚPDI už kvůli Kozí dráze jednou Správu železnic pokutoval.

„Správa železnic bude pokračovat – v souladu s resortními pravidly ministerstva dopravy – předložením návrhů řešení včetně následného standardního vyčíslení nákladů a přínosů. Správa železnic pak postupuje totožně jako v minulých letech s tím, že plně odkazuje na příslušná ustanovení zákona o dráhách a reflektuje faktický stav trati,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda na dotaz, proč rozhodnutí ÚPDI ignoruje.

Deník Zdopravy.cz se minulý týden dotazoval i ministerstva dopravy. Zajímalo nás, zda bude řešit skutečnost, že Správa železnic ignoruje pravomocné rozhodnutí úřadu. Odpověď do vydání textu nedorazila.

Dokument: Jak plné jsou vlaky na Kozí dráze? Ústecký kraj ukázal data ze sčítání

Tagy 132 Děčín - Jeníkov-Oldřichov Kozí dráha Správa železnic ÚPDI úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
207 komentářů