Správa železnic hledá za půl miliardy korun projektanty části nové trati z Brna do Přerova

Vlak Českých drah ve stanici Komořany u Vyškova. Foto: Správa železnicVlak Českých drah ve stanici Komořany u Vyškova. Foto: Správa železnic

Z velké části půjde o novostavbu na 200 km/h, náklady jsou 29 miliard korun.

Správa železnic vypsala jednu z největších projekčních zakázek za poslední roky. V tendru s odhadovanou cenou 497 milionů korun hledá projekční firmu na zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení na novou železniční trať mezi Blažovicemi a Vyškovem.

Zakázku na 2. etapu modernizace trati Brno – Přerov zveřejnila Správa železnic na svém profilu zadavatele. Předmětem projektu je především výstavba nové dvoukolejné trati v úseku Blažovice (včetně) – Vyškov (včetně), převážně v nové stopě, na rychlost až 200 km/h. Na trati budou zřízeny stanice Blažovice, Holubice, Luleč a Vyškov na Moravě a zastávka Rousínov. Stávající jednokolejná trať bude zrušena.

Trať má být v budoucnu součástí sítě vysokorychlostních tratí, přesto bude postavena jen na 200 km/h. Správa železnic současně zveřejnila i celý záměr projektu k této 2. části stavby Brno – Přerov. Náklady byly v roce 2020 odhadnuty na 29 miliard korun bez DPH. Řešený úsek měří 22 kilometrů.

Úsek Blažovice - Vyškov. Foto: Správa železnic

Nový koridor povede zhruba v koridoru, v němž nyní vede stávající trať, bude ale výrazně napřímen a celý úsek zdvoukolejněn. Na trase se počítá se třemi tunely: Holubickým (980 m), Rousínovským (700 m) a Habrovanským (437 m).

Současně se počítá s řadou estakád. Nejdelší má vést u stanice Luleč, bude měřit 572 metrů. Se změnou kolejového řešení souvisí i nutné stavební úpravy některých stanic. Konkrétně ve stanicích Blažovice, Holubice, Rousínov a Luleč má dojít k demolici výpravních budov a výstavbě nových energeticky úsporných a moderních budov optimální velikosti.

Brno – Přerov v pěti etapách

Správa železnic aktuálně žádá o územní rozhodnutí pro stavbu. Celá trať Brno – Přerov je rozdělena na pět etap. Nejblíže stavbě jsou dva úseky u Přerova. Pro úsek z Nezamyslic do Kojetína už je vydané územní rozhodnutí a projektanti pracují na dokumentaci pro stavební povolení.

Pro úsek z Kojetína do Přerova se vydání územního rozhodnutí očekává v nejbližší době. Nejvzdálenější je zatím stavba úseku z Brna do Blažovic. Projekt teprve čeká na schválení Centrální komise ministerstva dopravy, až poté se bude zpracovávat dokumentace pro územní rozhodnutí.

Trať, která spojuje druhé a třetí největší město republiky, tedy Brno a Ostravu, je dnes mezi Brnem a Přerovem jednokolejná a jezdí se po ní nejvýše stokilometrovou rychlostí, cesta do 88 kilometrů vzdáleného Přerova trvá déle než hodinu a čtvrt. Kapacita trati je zcela vyčerpaná. Od roku 2006 už kvůli tomu nejezdí ani osobní vlaky z Brna do Vyškova a nahrazuje je nízkokapacitní autobusová doprava.

Studie proveditelnosti, na jejímž základě se přestavba trati na dvoukolejnou s rychlostí 200 kilometrů za hodinu připravuje, vznikla už v roce 2015. Její přípravu nezdržují ani různé spolky jako v případě řady jiných dopravních staveb.

Tagy Brno - Přerov Správa železnic trať 300
222 komentářů