Správa železnic chystá modernizaci trati do Čakovic, má být připravená na elektrizaci

Motorák řady 813, zvaný mravenec, ve stanici Praha-Čakovice. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářMotorák řady 813, zvaný mravenec, ve stanici Praha-Čakovice. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Z trati zmizí několik přejezdů, vznikne 250 metrů dlouhý tunel.

Jedna z nejvytíženějších jednokolejných tratí v Česku by se mohla dočkat zásadní modernizace a vybudování druhé koleje. Správa železnic (SŽ) vypsala soutěže na zpracovatele záměru projektu pro modernizaci úseku trati Praha – Všetaty v úseku odbočka Skály – Praha-Čakovice a samotnou modernizaci stanice Praha-Čakovice.

„Předmětem záměru je návrh dvojkolejné trati včetně zvýšení traťové rychlosti. Rozsah rekonstrukce železničního spodku se předpokládá v rozsahu rekonstrukce železničního svršku,“ uvádí Správa železnic v zadávací dokumentaci. Zdvoukolejnění má přinést zlepšení dopravní obslužnosti v okolí Prahy a lépe propojit různé módy dopravy. V seznamu přínosů je i zlepšení podmínek pro nákladní dopravu a lepší napojení Mělnicka na železnici.

Součástí záměru projektu bude i prověření polohy zastávek Praha-Kbely Mladoboleslavská, Praha-Kbely Jilemnická a Praha-Čakovice Havraňák. V budoucnu by mělo dojít k pokračování elektrizace do Neratovic a Všetat. Trať má sloužit pro odklony nákladních vlaků.

Plán počítá s budoucí elektrizací tratě, nebude ale součástí této akce. „V rámci stavby budou realizovány pouze základy pro trakční podpěry,“ uvádí se dokumentace. K osazení trakčního vedení má dojít až po dokončení ostatních staveb do Všetat. Během modernizace mají zmizet čtyři přejezdy, budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Součástí stavby má být i 250 metrů dlouhý tunel.

Ministerstvo dopravy v nedávné odpovědi Středočeskému kraji uvedlo, že trať v tomto úseku by měla být elektrizována do konce roku 2029. Modernizace dalšího úseku je závislá i na takzvané Tišické spojce a musí se vyřešit kolize s přírodní památkou Písčina u Tišic a dále pak přírodní rezervací Všetatská černava. „Projektové práce na úseku Praha-Čakovice (mimo) – Neratovice se teprve rozeběhnou, termín zprovoznění lze předpokládat po roce 2030,“ napsalo ministerstvo dopravy v odpovědi.

Tagy odbočka Skály Praha-Čakovice Správa železnic Trať 070 Praha - Turnov
110 komentářů