Smutná bilance nového obchvatu Chýnova. Za první měsíc přes deset nehod

Nehoda na obchvatu Chýnova. Pramen: Policie ČRNehoda na obchvatu Chýnova. Pramen: Policie ČR

Podle ŘSD místní obyvatelé mimoúrovňovou křižovatku nechtěli, navíc by byla drahá.

Byla to 10. října velká sláva, když se po řadě peripetií a odkladů řidičům otevřel nový 3,6 kilometru dlouhý obchvat Chýnova na silnici I/19. Po měsíci provozu je ale z nového úseku spíše noční můra, policie zde eviduje přes deset nehod.

Problémem jsou především tři úrovňové křižovatky, kde řidiči podle policie často nerespektují značky a nedávají přednost vozidlům na hlavní. Celkem osm nehod se stalo na křižovatce obchvatu se silnicí II/409 od Plané nad Lužnicí a Turovce do Chýnova.

„Všichni shodně nerespektovali dopravní značení a nedali přednost v jízdě vozidlům, která jela po hlavní pozemní komunikaci. Při těchto nehodách došlo celkem k šestnácti lehkým zraněním,“ sdělila mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová.

Křižovatka byla podle ní po otevření doplněna o tři vodorovná dopravní značení se symbolem Dej přednost v jízdě! a stávající svislá dopravní značka Dej přednost v jízdě! byla doplněna o přerušované žluté světlo.

Za zatím nejhorší nehodou ovšem nestojí nedání přednosti v jízdě. Poslední říjnový den vyjel v levotočivé zatáčce osobní vůz ze silnice a narazil do zdi železničního viaduktu. Stalo se tak zhruba 200 metrů po sjetí z nového obchvatu na původní silnici, dva lidé náraz nepřežili.

„Příčina dopravních nehod může být velmi spekulativní, neboť se jedná o přehledný úsek s výbornými rozhledovými poměry. Jako první se nabízí příčina díky plnému nevěnování se sledování provozu, v tomto případě sledování dopravních značek, které může být zapříčiněno tím, že řidiči spoléhají na navigace, jejichž mapový podklad nepočítá s obchvatem obce Chýnov a před uvedenou křižovatkou je vede v přímém směru, jako by křižovatka neexistovala. Tuto okolnost i někteří řidiči uváděli,“ říká Schwarzová.

Policie bude podle ní zmíněné úseky sledovat a bude provádět namátkové kontroly. Nedomnívá se přitom, že k nehodám došlo „z důvodů stavebního a dopravně technického stavu obchvatu“. Podle policie obchvat odpovídá moderním požadavkům pro bezpečný provoz vozidel.

Nehoda na obchvatu Chýnova. Pramen: Policie ČRNehoda na obchvatu Chýnova. Pramen: Policie ČRNehoda na obchvatu Chýnova. Pramen: Policie ČRNehoda na obchvatu Chýnova. Pramen: Policie ČRNehoda na obchvatu Chýnova. Pramen: Policie ČR

Mimoúrovňová křižovatka by samotnou stavbu značně prodražila,

říká mluvčí ŘSD Adam Koloušek

Nepodcenil projekt obchvatu Chýnova bezpečnost?

Silniční obchvat je navržen standardně a splňuje všechny technické normy. Na všech kříženích je také osazeno veškeré svislé i vodorovné dopravní značení. O podcenění bezpečnosti se tak nejedná.
Většina zaznamenaných nehod nemá, alespoň podle vyjádření Policie ČR, nic společného s nepřehledností nebo špatným návrhem jednotlivých křižovatek. Nehody byly způsobeny prostým nedáním přednosti v jízdě (zejména na křížení I/19 s II/409 ve směru od Turovce) na křižovatce, která je zcela přehledná. Problémem může být zejména to, že řada řidičů jezdí po paměti a nové dopravní značení nerespektuje. Při křížení nového obchvatu tak řidiči nedají přednost vozidlům na obchvatu (před uvedením obchvatu do provozu fungovala II/409 jako hlavní silnice).

Proč jsou na krátkém úseku hned tři úrovňové křižovatky?

Nový obchvat Chýnova protíná dvě historické silnice II. třídy a dále také původní jednu silnici III. třídy. Toto řešení bylo v obecné rovině mimo ČSN (vzdálenost křižovatek). Proto bylo požádáno o výjimku z ČSN, která byla 13. prosince 2007 udělena. Všechny ostatní parametry jsou standardní. Návrh byl následně projednán s dotčenými orgány státní správy.

Proč nebyl jejich počet snížen, případně proč nevznikly mimoúrovňové křižovatky (jako v Olbramovicích či Církvici)?

Mimoúrovňová křižovatka je samozřejmě ještě bezpečnější variantou než běžná úrovňová křižovatka. Nicméně, i vzhledem k nevoli místních obyvatel, kterým by se vybudováním mimoúrovňové křižovatky omezil vjezd do města pouze na jednu křižovatku, nebylo k této variantě přistoupeno. Další důvod byl samozřejmě také ekonomický, kdy by mimoúrovňová křižovatka samotnou stavbu značně prodražila.

Olbramovice jsou typickým případem situace, kdy obcí (městem) prochází pouze jedna nějaká místní silnice. V takovém případě je smysluplné postavit MÚK, kterým vyřeším jak místní provoz, tak sjezd do sídla. Navíc je dobré vnímat i skutečnost, že po I/3 u Olbramovic jede asi 19 tisíc vozidel a na I/19 Chýnov je intenzita 9 tisíc vozidel.

Tagy obchvat Chýnova Policie ČR ŘSD
239 komentářů