z prahy

Šest podobných rozkladů proti D49: Bude končit v polích, dopravní význam žádný

Stavba dálnice D49 Hulín - Fryšták. Pramen: ŘSDStavba dálnice D49 Hulín - Fryšták. Pramen: ŘSD

Příprava a budování D49 se vleče dlouhá léta a vymyká se tuzemským zvyklostem.

Cesta k opětovnému zahájení stavby dálnice D49 v úseku Hulín – Fryšták bude pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ještě trnitá. Ministerstvo dopravy sice v prosinci vydalo stavební povolení, proti němu ale přišlo šest rozkladů.

Čtyři podaly spolky a organizace (Vizovické vrchy, Spolek pro ekologii Kostelec, Egeria a Děti Země) a dva fyzické osoby. Rozklady přišly nejprve prázdné, stěžovatelé je museli na výzvu ministerstva doplnit. Doplněné rozklady jsou si podobné.

Jednou z hlavních námitek je, že ministerstvo dostatečně neformulovalo účel stavby. Konstatování, že jde o dálnici, stěžovatelům nestačí. „Účelem povolované stavby sotva může být doprava, neboť průjezdnost dálnice silně omezují až znemožňují chybějící stavební objekty, které dosud nebyly pravomocně umístěny, a tak dálnice končí slepě na poli u Fryštáku v km 17,300,“ píše se v odvoláních.

D49 Hulín - Fryšták. Pramen: ŘSD

D49 Hulín – Fryšták. Pramen: ŘSD

Podle stěžovatelů nebude povolená stavba dopravně fungovat, protože v hlavním směru k silnici II/490, která vede do Zlína, chybí 800 metrů. „Dále postrádá v úseku plánované MÚK Třebětice větev TRE3, zajišťující připojení na silnici II/432 (silnice z Hulína na Holešov, pozn. red.). Dálnice nebude řádně provozuschopná i z dalších důvodů,“ uvádějí stěžovatelé. Odvolání obsahují celkem kolem 25 bodů.

„Odvolatel se obává, že skutečným účelem povolované stavby je zahájení stavebních prací, utracení velkého množství peněz a nátlak na všechny zainteresované, aby stavebníkovi neodporovali, či mu vyhověli, neboť již bylo riskantně investováno enormní množství prostředků,“ píše se v podání.

O chybějícím územním rozhodnutí pro provizorní napojení konce dálnice na silniční síť (územní řízení je přerušeno), píše ŘSD i ve svém letáku k navazující stavbě, kterou má být mimoúrovňová křižovatka u Fryštáku. Ta má definitivně dodat na dopravním významu „konci v polích“ u Fryštáku. MÚK Fryšták se má podle letáku stavět v letech 2026 až 2029, kdy má být dálnice přivedena ke Slušovicím. Na hranici se Slovenskem má být dovedena v první polovině 30. let.

Příprava a budování D49 se vleče dlouhá léta a vymyká se tuzemským zvyklostem. Dálnice se začala stavět už v září 2008, v červenci 2010 ale stavbu pozastavilo ministerstvo dopravy. ŘSD tak po více než deseti letech usiluje o druhé „první kopnutí“. Na stavbu je dlouhodobě podepsána smlouva se zhotoviteli.

„Účelem stavby je vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést vysoké intenzity silniční opravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína na nově navrhovanou kapacitní komunikaci D49. To se příznivě dotkne i všech obcí na stávající trase silnice I/49, I/55, II/490 a II/432 v okresech Kroměříž a Zlín,“ píše se v letáku ŘSD.

Stavba má ale řadu odpůrců. Dlouho se vlekl například soudní spor o udělené výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů se spolkem Egeria. Dvě kasační stížnosti aktivistů nakonec zamítl Nejvyšší správní soud.

Tagy dálnice D49 Hulín - Fryšták Ministerstvo dopravy rozklad Top
173 komentářů