LOT 3a leaderboard

ŘSD má povolení na bypass křižovatky v Bílině, pokračuje s přípravou tunelu

Bílina a silnice I/13. Pramen: Město BílinaBílina a silnice I/13. Pramen: Město Bílina

Ředitelství silnic a dálnic získalo stavební povolení na zbudování samostatného jízdního pásu, který má ulevit nejzatíženější křižovatce v Bílině na

Ředitelství silnic a dálnic získalo stavební povolení na zbudování samostatného jízdního pásu, který má ulevit nejzatíženější křižovatce v Bílině na hlavním tahu I/13. Zároveň ujistilo vedení bílinské radnice, že pokračuje v přípravě několikamiliardového tunelu, který má město definitivně zbavit tisíců tranzitujících aut denně. ŘSD to uvedlo na svých stránkách.

Takzvaný bypass se týká křižovatky silnice I/13 se silnicí II/257 (ulice Spojovací). Průměrná denní intenzita provozu zde přesahuje 15 tisíc aut, přičemž křižovatka působí jako úzké hrdlo a vyvolává kolony. Samostatný jízdní pás v délce přes 160 metrů převede provoz z centra směrem na Most; automobily díky němu nebudou muset vjíždět na „kruháč“. Stavební práce by měly začít i skončit ještě letos, potrvají tři měsíce.

Silnice I/13, Bílina. Pramen: ŘSD

Silnice I/13, Bílina. Pramen: ŘSD

Úprava jedné z několika přetížených křižovatek ale není definitivním řešením pro Bílinu, která patří na podkrušnohorské magistrále I/13 k nejpostiženějším městům. Řešením má být tunel o délce 1,3 kilometru za zhruba tři miliardy korun, který povede v oblasti mezi železničními stanicemi Bílina a Bílina kyselka. Tunel má město definitivně zbavit tranzitní dopravy.

Nyní vrcholí práce na technicko-ekonomické studii. „V nejbližších dnech obdržíme od projektanta čistopis,“ uvedl Michal Vrabec z generálního ředitelství ŘSD. Současně ŘSD zpracovává ekonomické hodnocení stavby, které předloží centrální komisi ministerstva dopravy. Ta by měla o osudu stavby rozhodnout během dubna či května. Pokud dá komise projektu zelenou, bude ŘSD uvažovat i o možném využití systému design&build, tedy že vítěz tendru stavbu vyprojektuje i postaví.

Silnice I/13 propojuje aglomerace pod Krušnými horami. Bílinou nyní vede dvoupruhový průtah s několika kruhovými objezdy. U tunelu zatím není jasné, kolik bude mít pruhů.

Tagy Bílina ŘSD silnice I/13
7 komentářů