ŘSD chystá velkou proměnu křižovatky u Mladé Boleslavi, denně tu projede 20 tisíc aut

Křižovatka na silnici I/16 u Řepova. Foto: ŘSDKřižovatka na silnici I/16 u Řepova. Foto: ŘSD

Křižovatka je za hranou kapacity hlavně při střídání směn.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) příští rok na jaře upraví křižovatku u obce Řepov na silnici I/16 z Mladé Boleslavi do Jičína. Vytíženým úsekem denně projede zhruba 20 tisíc aut, proměna za 19,4 milionu korun má přinést lepší průjezdnost křižovatky a bezpečnější provoz.

Zakázku na úpravy světelné průsečné křižovatky získala společnost SaM silnice a mosty. ŘSD plánovala původně proměnu křižovatky již v roce 2022, příprava ale nabrala zpoždění. „Naším záměrem je zlepšení úrovně kvality dopravy v oblasti, zajištění její plynulosti i bezpečnosti,“ uvedl Jiří Veselý z týmu komunikace ŘSD.

ŘSD upraví rušnou křižovatku u Mladé Boleslavi

Křižovatka je přetížená zejména v době střídání směn v automobilce Škoda Auto a u dodavatelských firem v řepovské průmyslové zóně. Kromě úpravy křižovatky dojde i k opravě zhruba 360 metrů silnice I/16. V budoucnu by zde měl provoz klesnout, ŘSD chystá novou přeložku silnice od D10 do Martinovic.

Zkapacitnění díky delšímu připojovacímu pruhu

Úpravy začnou 157 metrů před obcí ve směru od Mladé Boleslavi. Po jižní straně komunikace u zahrádkářské osady je navržena oprava autobusové zastávky s asfaltovým krytem. Podél zastávky budou osazeny bezbariérové obrubníky a opraven chodník, který bude opatřen zámkovou dlažbou. Dojde také k odstranění svodidel umístěných na chodníku a jejich náhradě za zábradlí výšky 1,1 m.

V soupisu prací je také renovace systému odvodnění i očištění a zpevnění vydlážděných svahů příkopů u propustků.

Zkapacitnění křižovatky bude docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. Dále bude prodloužen připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což povede k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu.

Podél rozšíření komunikace bude nutné provést přeložku stávajícího kabelu CETIN. Silnice mezi křižovatkou a průmyslovou zónou Plazy je po obou stranách lemována ocelovými svodidly, která budou v rámci rekonstrukce vyměněna za nová.

Obnoveno a upraveno bude nakonec také vodorovné a svislé dopravní značení. Zároveň dojde k seřízení intervalů na semaforech, podle aktuální dopravní situace. Práce mají začít na jaře, hotovo má být do 14 týdnů.

Tagy I/16 Ředitelství silnic a dálnic Řepov ŘSD SaM silnice a mosty
21 komentářů