Rozšíření dálnice D10 na šest pruhů dostalo zelené razítko. Harmonogram však jasný není

Rozšířená D10 u Mladé Boleslavi. Foto: ŘSDRozšířená D10 u Mladé Boleslavi. Foto: ŘSD

Současný harmonogram počítá se zahájením stavby v roce 2024. Už nyní se však hovoří o dvouletém zpoždění.

Projekt rozšíření dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví na celkem šest jízdních pruhů získal souhlasné závazné stanovisko v rámci posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Rozšíření jednoho z nejvytíženějších úseků české dálniční sítě o čtyři metry na obě strany se tak opět přiblížilo, přestože přesnější harmonogram výstavby ještě není znám, což byla ostatně jedna z připomínek, která z procesu EIA vzešla.

Současný harmonogram totiž počítá se zahájením stavby už na začátku roku 2024 a s kompletním dokončením do konce roku 2030. Už nyní se však hovoří o minimálně dvouletém zpoždění.

Zpřesnit by se měla také etapizace. V současnosti je už například jasné, že se nebude stavět po celé délce úseku zároveň. První na řadu přijde ten mezi exitem 3 a Brandýsem nad Labem, jelikož je zde příprava nejdále a nečeká se zde odpor obyvatel.

Ten je nejsilnější v Benátkách nad Jizerou, kde si rozšíření vyžádá demolici čtyřech domů v části Kbel.

Benátecký stavební úřad se se ostatně podle EIA proti projektu postavil a další kroky jsou nyní na straně vyjednavačů z Ředitelství silnic a dálnic.

Rozšíření D10 na šest pruhů: Nová odpočívka, zachráněná křižovatka a ostrý odpor Benátek

Další z podmínek EIA je překontrolovat před projektováním stav území, jelikož na veřejném projednávání se zjistilo, že někde už v mezičase vznikly jiné stavby.

Aktualizovat se také musí akustická a rozptylová studie, právě hluk vyvolává mezi obyvateli největší obavy. Zajímavým detailem je podmínka EIA na použití speciálních mostních dilatačních závěr pro snížení hluku při přejezdu aut přes spáry.

Zároveň ministerstvo životního prostředí v podmínkách EIA ukládá investorovi zajištění informovanosti veřejnosti o průběhu přípravy a realizace projektu. ŘSD také musí operativně reagovat na stížnosti, jelikož právě na nulovou komunikaci ze strany správce a investora českých dálnic si lidé stěžují nejvíce.

Demolice mostů, přestavby křižovatek

Podle zpracovatelů EIA je zkapacitnění na šířku D33,5 mezi kilometry 3 až 46 nutné kvůli tomu, že se provoz na dálnici už nyní místy blíží své maximální kapacitě. V současnosti je postavena ve formátu R26,5.

Rozšíření úplného začátku D10 od Pražského okruhu pro exit 3 v Radonicích se řeší zvlášť. U něj se podle letáku ŘSD očekává EIA za rok a dokončení stavby pak v roce 2029.

Nyní posouzený úsek končí u křižovatky Kosmonosy, na které před několika dny začala kompletní přestavba.

Na D10 začala velká proměna křižovatky u Kosmonos, nad dálnicí vznikne prstenec

Přibližná délka rozšiřovaného úseku D10 je 41 kilometrů. Kromě modernizace hlavní trasy se provedou přestavby všech osmi křižovatek a rozšíření stávajících mostů.

Vzhledem k tomu, že ŘSD ani Středočeský kraj v minulosti nekoordinovaly probíhající rekonstrukce nadjezdů přes D10, budou se téměř všechny nové mosty v rámci rozšiřování opět bourat, jelikož byly postaveny příliš krátké.

Část nových mostů na D10 se kvůli rozšíření pruhů zbourá. Vyhozené peníze, říká starosta

Dále se počítá s obnovou a doplněním odvodnění, včetně vybudování retenčních nádrží a vyústění.

Součástí záměru je nová odpočívka Čtyři kameny (vpravo). Uvažuje se o také o odsunutí odpočívky Mladá Boleslav – Podchlumí (vpravo) do nové polohy, jelikož se do prostoru rozšíření již nevejde. Zároveň by se měla revitalizovat všechna stávající odpočívadla.

Výraznější zásahy si vyžádají přeložky v případě křižovatky v Bezděčíně. Ta je už nyní v mnoha ohledech problematická, což se ŘSD snaží řešit aktuální výstavbou nového sjezdu na Nymburk.

Projekt rozšíření D10 nabízí dvě řešení – další přestavbu stávající křižovatky, nebo její posunutí o několik set metrů dál k odbočce na Mělník. Právě budovaný sjezd na Nymburk se však bude pravděpodobně demolovat v obou případech.

Přestavba čeká i křižovatku U Čtyř kamenů, dokonce se původně uvažovalo o jejím zrušení, nakonec bude po tlaku obce Hlavenec zachována.

Rozšíření D10 a varianty u Bezděčína a Čtyřech kamenů. Foto: ŘSDRozšíření D10 a varianty s a bez MÚK Čtyři kameny. Foto: ŘSDMapa intenzity dopravy na D10. Foto: ŘSDVeřejné projednávání EIA k rozšíření D10. Foto: Jan Nevyhoštěný, Zdopravy.czVeřejné projednávání EIA k rozšíření D10. Foto: Jan Nevyhoštěný, Zdopravy.czMapa rozšíření D10 na tři pruhy v každém směru.Rozšíření D10 u Mladé Boleslavi. Foto: ŘSDRozšíření D10 u Mladé Boleslavi. Foto: ŘSDRozšíření D10 u Mladé Boleslavi. Foto: ŘSDRozšíření D10 u Mladé Boleslavi. Foto: ŘSDRozšířená D10 u Mladé Boleslavi. Foto: ŘSDBudoucí podoba MÚK Kosmonosy na D10. Foto:ŘSD
Tagy D10 dálnice D10 rozšíření D10 ŘSD ČR stanovisko EIA
76 komentářů