Na D10 začala velká proměna křižovatky u Kosmonos, nad dálnicí vznikne prstenec

Stavba mostu přes D10 mezi exity Mladá Boleslav a Kosmonosy. Foto: ŘSDStavba mostu přes D10 mezi exity Mladá Boleslav a Kosmonosy. Foto: ŘSD

V budoucnosti do křižovatky zaústí nová přeložka silnice I/16.

Ředitelství silnic a dálnic dnes začalo s proměnou jedné z nejvytíženějších křižovatek na dálnici D10. Přestavba MÚK Kosmonosy za téměř tři čtvrtě miliardy korun má zlepšit příjezd do automobilky Škoda Auto a průmyslové zóny, v budoucnu z křižovatky povede přeložka silnice I/16 na Jičín.

Křižovatka se nachází na 46. kilometru a aktuálně na dálnici D10 napojuje pouze silnici I/38. Zakázku za 736 milionů korun získala společnost Eurovia CS. Místem denně projede téměř 50 tisíc aut.

„Stavba je jednou z investic, kterou stát v roce 2018 slíbil automobilce Škoda Auto. Jedná se o ojedinělý projekt, ve kterém stát, Středočeský kraj a společnost Škoda Auto společně připravily zlepšení dopravní dostupnosti průmyslové zóny Plazy,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. V těsné blízkosti mostu vznikl most Laurina & Klementa, který propojí areál automobilky a skladovou a průmyslovou oblast na druhé straně D10.

Budoucí podoba MÚK Kosmonosy na D10. Foto:ŘSD

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla je úprava nutná s ohledem na rozvoj průmyslové zóny východně od dálnice. „Bude sloužit k plynulému a bezpečnému napojení celé lokality východně i západně od dálnice D10 včetně areálu Škoda Auto. Dalším důvodem je rovněž stavba plánované přeložky silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice, která bude do křižovatky v budoucnu zaústěna. V rámci její přípravy je již zpracována dokumentace pro stavební povolení a probíhá proces majetkoprávního vypořádání. Zahájení stavby chystáme na rok 2025, kdy zprovozníme dnes zahajovanou přestavbu mimoúrovňové křižovatky,“ uvedl Mátl.

Rozhodl termín stavby

Eurovia byla s cenou až pátá v hodnocení, vyhrála ale díky podstatně kratší době výstavby: 409 dní. Nejlevnější nabídka byla za 671 milionů korun, ale na 581 dní. Doba výstavby měla v hodnocení váhu 15 %. V soutěži bylo osm nabídek. Hned vedle křižovatky již Eurovia staví most pro Škodu Auto, který propojí areál automobilky přes D10.

Nová křižovatka je navržena jako prstencová s mimoúrovňovým převedením dálnice D10 (okružní křižovatka nad dálnicí D10). Přemostění dálnice se posune lehce severněji. Velké množství větví, které je potřeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad stávající dálnicí D10.

Nejzatíženější dopravní směry jsou doplněny ve směrech pravého odbočení přímými průjezdy (by-passy). Úprava dálnice D10 začíná cca 830 m před stávající mimoúrovňovou křižovatkou a končí cca 830 m za stávající mimoúrovňovou křižovatkou. Prstenec okružní MÚK je navržen jako dvoupruhový o vnějším průměru 140 m. Do prstence je zaústěno celkem devět větví.

Ve směru od Prahy půjde o třípruhový vjezd. Po celou dobu výstavby bude zachován provoz na dálnici D10 i na křižovatce Kosmonosy. Demolice stávajícího nadjezdu v km 46,0 je předpokládána za úplné uzavírky dálnice.

Tagy D10 Eurovia CS MÚK Kosmonosy Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
13 komentářů