Rozhovor: Transdev kupuje dalších 37 autobusů, pokukuje po dalších krajích

Nové autobusy SOR pro Transdev. Autor: TransdevNové autobusy SOR pro Transdev. Autor: Transdev

Na český trh osobní dopravy vstoupil s příchodem nového jízdního řádu nový hráč, nadnárodní obr Transdev. Firma získala v soutěžích

Na český trh osobní dopravy vstoupil s příchodem nového jízdního řádu nový hráč, nadnárodní obr Transdev. Firma získala v soutěžích Moravskoslezského kraje oblasti Bruntálsko, Krnovsko, západní Novojičínsko a Rýmařovsko, kde začala nyní jezdit. O půl roku později začne Transdev jezdit i na Bílovecku. Proběhl nástup na český trh hladce, jaké jsou další plány skupiny v tuzemsku? Odpovídá výkonný ředitel Transdev Česká republika Radim Novák.

Radim Novák. Pramen: Arriva

Radim Novák.
Pramen: Arriva

Jak hodnotíte zahájení provozu v Moravskoslezském kraje, proběhlo vše hladce?

Zahájení bylo velice náročné jak na přípravu, tak v samotné realizaci. Velký dík patří všem našim provozním pracovníkům na oblastech Bruntál, Krnov, Rýmařov a Nový Jičín a samozřejmě všem řidičům. Naši dodavatelé odvedli rovněž skvělou práci. Vždy, pokud nastává tak rozsáhlá změna jako je tato, dochází k nějakým problémům. Začali platit zcela nové jízdní řády, řidičům se změnily podstatným způsobem směny, došlo k plošné výměně odbavovacích strojků. Nyní po čtyřech dnech ostrého provozu bylo spoustu zádrhelů odladěno, nicméně ještě nás některé čekají. V některých lokalitách nejsou cestující spokojeni se změnami jízdních řádů, někde nesedí časové rozložení spojů a rovněž dochází ke zpožděním. Vše se průběžně řeší s konstruktéry jízdních řádů, což je nově společnost KODIS.
Bez zbytečného zabíhání do detailů bych si však troufl říci, že zahájení provozu proběhlo důstojně a pevně věřím, že tak bude nadále i v budoucnosti.

Už bylo dodáno všech 122 objednaných autobusů SOR?

Společnost SOR předala veškeré vozy dle plánovaného harmonogramu, který začal již v říjnu tohoto roku. Pro přípravu většiny vozidel do ostrého provozu byl tak dostatek času. Poslední část autobusů na CNG dorazila až v týdnu těsně před zahájením provozu a všechny byly řádně zprovozněny.

A podařilo se do autobusů sehnat dostatek řidičů? Kolik jich máte?

Pro současný provoz máme dostatek řidičů, nejsou však všichni z oblastí, kde bychom je přímo potřebovali. Celkem potřebujeme 185 řidičů, nynější stav je takový, že oblasti na severu mají řidičů více, naopak v oblasti Nového Jičína potřebujeme řidiče přibrat. Obecně v lokalitě Novojičínska je situace složitější, neboť došlo k rozdělení oblasti na dva provozní celky a tím vznikla vyšší potřeba řidičů. Dále několik oblastí má pozdější náběh jako například Bílovecko a i zde dochází k určité provozní neefektivnosti a vyšší potřebě řidičů.

Kolik jste převzali řidičů od Arrivy, která v oblastech působila před vámi?

Situaci průběžně řešíme, řidiče doškolujeme. Od společnosti Arriva jsme přebrali většinu místních řidičů, taktéž jsme si ponechali řidiče menších dopravců, kteří v daných lokalitách působili.

Jak řešíte zázemí pro údržbu autobusů?

Zázemí pro zaměstnance a pro autobusy řešíme dle možností v daných lokalitách. Částečně jsme využili prostory, kde původně působila společnost Arriva, avšak tyto jsme zrekonstruovali a podstatně vylepšili. Zčásti jsme našli prostory nové, modernější a vhodnější pro naši koncepci. Tím v některých provozech došlo ke změně provozovatelů servisních služeb.

Kolik dalších autobusů (u koho a za kolik) objednáte pro Bílovecko?

Pro oblast Bílovecka plánujeme nasadit minimálně 37 nových autobusů. Autobusy menší velikost včetně CNG 10,5 (celkem 14x) bude dodávat společnost SOR. Autobusy větší kapacity (celkem 23x) bude dodávat výrobce IVECO. Celková investice dosáhne zhruba 190 milionů korun včetně DPH.

Půjdete do dalších soutěží v jiných krajích?

Situaci v ostatních krajích samozřejmě sledujeme a vyhodnocujeme. Nyní pro nás byl prioritní plynulý rozjezd nových provozů. Do budoucna se určitě do dalších krajů podíváme.

Tagy Iveco Moravskoslezský Radim Novák SOR Transdev
16 komentářů