LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Rozhovor: Pokud chce kraj dopravu obnovit, lze prodej dráhy zastavit

Ilustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářIlustrační foto. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Jak se prodávají lokálky? V rozhovoru celý proces vysvětluje ředitel odboru pronájmu a prodeje Správy železniční dopravní cesty Jakub Červenka.

Jak se prodávají lokálky? V rozhovoru celý proces vysvětluje ředitel odboru pronájmu a prodeje Správy železniční dopravní cesty Jakub Červenka. „V nejbližší době by se seznam rozšiřovat neměl,“ říká.

Jak se tratě, které jdou do prodeje, vybírají?

Ten proces byl nastartován už v roce 2010. Správou železniční dopravní cesty bylo navrženo ke zrušení deset regionálních tratí. Zároveň s tím se začalo hovořit i o možnostech prodeje či pronájmu, což by zrušení trati odvrátilo. V této situaci vzniklo ve spolupráci správy železnic, ministerstva dopravy, krajů a obcí vládní usnesení, které podmínky přesně vymezuje. Musí jít o regionální dráhy, které jsou dlouhodobě nevyužívané. Zásadní tedy je, že ty tratě neslouží svému účelu, většinou na nich není objednaná doprava déle jak pět let.

Stará se SŽDC o ty dráhy, i když jsou už na seznamu?

Všechny tratě, které jsou na uvažovaném seznamu ke zrušení, jsme schopni relativně operativně zprovoznit v případě takového požadavku, vyjma trati Kralovice – Mladotice, která dlouhodobě neslouží provozu a není provozuschopná. Když na tratích deset či patnáct let nikdo neobjedná dopravu, tak je velmi obtížné ročně investovat desítky milionů korun do jejich údržby, bez výhledu na alespoň minimální návratnost ve formě objednávky pravidelné dopravy. Před přijetím novely zákona o odpadech je navíc rozebírali sběrači kovů ve velkém. Bohužel není v našich možnostech 24 hodin denně monitorovat tratě, na kterých není pravidelný provoz.

Trať Mladotice – Kralovice je vzhledem k zanedbanosti asi nejsložitější případ, lze vůbec čekat, že se jí podaří prodat?

Tam už proběhla tři kola nabídky. A v rámci prodeje za finanční obnos nikdo zájem neprojevil.

Můžete popsat ta tři kola?

V rámci prodeje podle usnesení vlády nejdříve trať nabízíme za cenu zjištěnou. Tu určujeme na základě znaleckého posudku, vychází ze zákona o oceňování, tabulek a předpisů ministerstva financí. Když nikdo nemá zájem, dáme nabídku za cenu obvyklou. Tu rovněž dělá znalec, je nižší a blíží se ceně tržní. Ve třetím kole pak můžeme ještě tuto cenu snížit zhruba na polovinu, přičemž se jedná o cenu orientační a v některých případech může být i výrazně nižší.

Co se děje po tom, když trať nikdo nechce ani za polovinu tržní ceny?

Dál postupujeme podle usnesení vlády. Trať musíme nejprve nabídnout bezúplatně ministerstvu obrany. Pokud nemají zájem ani vojáci, přichází na řadu nabídka bezúplatného převodu nezrušené dráhy krajům a obcím. V pravidlech je, že nesmí dráhu pět let dál prodat. A pokud chtějí dotaci na její údržbu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tak tam musejí jezdit minimálně dva páry vlaků denně nebo ekvivalent za rok.

A pokud samospráva nechce trať ani zadarmo, zrušíte jí?

Ano, do jednoho roku zahájíme kroky vedoucí ke zrušení dráhy. Poslední slovo má Drážní úřad, následně dojde ke snesení kolejí. Tím to ale nekončí, je tu stále možnost bezúplatného převodu takto zrušené dráhy obcím. Pak tam může vzniknout třeba cyklostezka. Nesmí ale dojít k rozparcelování a rozprodeji. Příkladem může být trať Čejč – Uhřice u Kyjova. Místní starostové o ni mají velký zájem, ale až po zrušení dráhy. Chtějí budovat cyklostezku. Vyloženě čekají na ten poslední krok, až bude dráha zrušená.

Kolik drah už jste takto od roku 2010 zrušili?

Na základě tohoto usnesení žádnou. Dvě jsme loni prodali společnosti AŽD Praha (Čížkovice – Obrnice, Dolní Bousov – Kopidlno). Nejdále v celém procesu jsme u zmíněné dráhy Kralovice – Mladotice, kde čekáme do konce roku na vyjádření Kralovic, zda budou nebo nebudou mít zájem o bezúplatný převod nezrušené dráhy. Mladotice ani kraj to nechtěly. Pokud Kralovice neprojeví zájem, zahájíme proces rušení dráhy. Obecně se dá říci, že bezúplatný převod zrušené dráhy je velice lákavý a obce mají v drtivé většině zájem se k tomu majetku dostat.

Je možné trať z toho likvidačního seznamu i vyjmout?

Než vůbec začneme nějakou trať prodávat, tak komunikujeme s kraji, obcemi, vedeme různá jednání, kde se tážeme na jejich názor a záměry v dopravní obslužnosti. Ten proces chvíli trvá, kupní smlouvu můžeme podepsat až po schválení vládou. A ano, pokud kraj řekne, že dopravu objedná, tak lze dráhu vyjmout z procesu prodeje. Například u trati Čelákovice – Mochov se změnil přístup kraje, který tam chce začít objednávat dopravu a dokonce tam vybudovat novou zakázku.

Existuje i možnost převést tu dráhu na nějaký spolek drážních nadšenců?

Mohou si tu trať koupit. Pokud se ptáte na bezúplatný převod, tak taková možnost na naší straně neexistuje, nicméně mohou se domluvit na spolupráci třeba s obcí, která má možnost získat trať zdarma. Musím ale říci, že nějaký tlak či poptávku ze strany spolků necítíme.

Bude se ten seznam v brzké době rozšiřovat?

Zatím pracujeme s tím, co máme. V nejbližší době, pokud vím, by se rozšiřovat neměl.

Stojí správě železnic ty ušetřené peníze vůbec za to, aby absolvovala tak dlouhý a složitý proces?

Jsme státní organizace a musíme se řídit platnou legislativou a nařízením vlády. Když nám vláda dala tento úkol, tak není dost dobře možné nerespektovat její usnesení a nechat tratě ležet ladem. Může se stát, zcela hypoteticky, že tady budeme mít za dvacet let osmdesát tratí, kde nebude nikdo jezdit a my je budeme muset udržovat.

Seznam tratí určených k prodeji.

Tagy Červenka lokálky prodej SŽDC
12 komentářů