ROZHOVOR: Další dodatek s Kapschem nepodepíšu, nechci skončit za mřížemi

Mýtná brána, foto: Zdopravy.cz/Jan SůraMýtná brána, foto: Zdopravy.cz/Jan Sůra

Dovedl soutěž na mýto do vyhlášení nečekaného vítěze, finální slovo bude mít ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Náměstek

Dovedl soutěž na mýto do vyhlášení nečekaného vítěze, finální slovo bude mít ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva se netají tím, že výsledek považuje za úspěch, i když očekává, že antimonopolní úřad ho zruší. I proto chce s prací na mýtu skončit. V rozhovoru pro deník Zdopravy.cz vysvětluje, proč.

Když jste před dvěma a půl lety podepisoval v neděli dodatek s Kapschem na prodloužení smlouvy, příliš pochvaly jste za to nesklidil. Smlouva bez soutěže, podepsaná v neděli…
Nebylo tehdy jiné řešení. Byl to jeden z prvních kroků k tomu, abychom vůbec mohli soutěž vypsat. Původní smlouva byla tak nevýhodná, že by se soutěžit prakticky nemohlo. Podpis dodatků otevřel cestu k tomu, aby se mohlo soutěžit. Dnes je dobře vidět výsledky toho, že jsme nemarnili čas a postupovali rychle.

Vítěze jste vyhlásili, ÚOHS vydal už dříve předběžné opatření, podle kterého nesmíte uzavřít smlouvu. Věříte, že nakonec skutečně bude mýto provozovat SkyToll?
Naše svědomí je čisté. Minulý týden jsme na ÚOHS poslali závěrečné stanovisko, proč si myslíme, že naše postupy jsou správné a co se nám naopak nelíbí na postupu ÚOHS. Jsem velmi zvědav, jak se s tím poperou. Nicméně to není v našich rukou.

Náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva. Foto: MDČR

Náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva. Foto: MDČR

Co ÚOHS například vytýkáte?
Celá věc se smrskla na jedinou věc: flash disky s částí zadávací dokumentace. Toho se neustále drží Kapsch, který tvrdí, že tím, že jsme nejprve rozdávali disky s nezačerněnými a poté anonymizovanými osobními daty, není jistota, že měli všichni stejné zadávací podmínky. Jenže ani my nemáme jistotu, jak s nimi nakládal ÚOHS. Museli jsme mu všechny vydat v říjnu, teprve v lednu do spisu vydal úřední záznam o uložení disků. Co se s nimi dělo mezitím, to není jasné. Není to bohužel jediný materiál, který na ÚOHS chyběl několik měsíců ve spisu.

Jaký další chyběl?
Protokol o posouzení kvalifikace. Poslali jsme ho v říjnu, a když jsem se byl podívat v prosinci na ÚOHS do spisu, ve spisu chyběl. Poté začaly chodit další námitky od Kapsche. V nich například vyjadřoval pochybnost, že kdyby se náhodou objevilo určité jméno v nabídce jiného uchazeče, na určité konkrétní pozici v jeho týmu, tak nesplňuje kvalifikační podmínky. Nechápu, jak mohli vědět, že by tam takové jméno mohlo být. Ministerstvo tyto informace pečlivě střežilo a nikomu je neposkytlo.

Znamená to, že si myslíte, že se protokol dostal ven?
Přímý důkaz pro to nemám. Na druhou stranu ÚOHS svým postupem chyboval, když dovolil, aby takový dokument byl mimo spis. Abych to blíže vysvětlil: správní spis má zákonem stanovena přísná pravidla pro své vedení. Je stanoveno, jak se vede, kdo má právo do něj nahlížet, musí být zachyceno, kdo kdy a z jakého důvodu do spisu a do kterých jeho částí nahlížel. Jinými slovy, veškeré dokumenty ve spisu požívají zákonnou ochranu. Co si ale mám myslet o tom, když tam řadu těch nejcitlivějších dokumentů nenajdu a nenajdu je ani v seznamu dokumentů správního spisu? Kde byly? Jaká jim byla poskytnuta ochrana? Kdo k nim měl přístup a v jakém rozsahu? Na to pravdivou odpověď dnes už asi nikdo nedostane.

V námitkách je například i nejednoznačnost zadání…
Zadání bylo tak nejednoznačné, že všechny čtyři firmy podaly konkrétní nabídku. To myslím mluví za vše. Vím, že názory na podmínky soutěže – pokud jde o rozsah zpoplatnění – se mohou různit, ale my plnili zadání vlády. Chtít po nás něco jiného není možné, to bylo a je věcí vlády.

Co se bude dít, když ÚOHS soutěž zruší?
Bude se muset sepsat nějaký nový dodatek s Kapschem nebo přestat vybírat mýto. Ani u jednoho bych ale nechtěl být, nerad bych skončil za mřížemi. Už při prvním dodatku jsme dostali varování z Evropské komise, že nejde uzavřít další dodatek bez soutěže. Pokusili jsme se vysvětlit, že dodatky uzavírané v srpnu 2016 byly jen první podmínkou pro to, abychom mohli soutěžit. Vykazujeme také Komisi, že závazky plníme podle harmonogramu, tendr probíhá. Teď se obávám, že opakovat to nebude vysvětlitelné a za případný další dodatek hrozí i za strany Komise/Soudního dvora EU velké sankce. O trestně-právní odpovědnosti nemluvě. Jen tak na okraj, za podpis dodatků ze srpna 2016 jsem strávil spoustu času na policii podáváním vysvětlení. Věřte, že příjemné to skutečně nebylo.

Pokud ÚOHS soutěž naopak schválí, jaký bude další postup?
Ještě běží jiné zákonné lhůty. Aktuálně budeme rozhodovat o námitkách Kapsche proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, následně se Kapsch může obrátit na orgán dohledu.. Kapsch tím může účinně zdržovat podpis několik měsíců. Mezní termín je říjen, aby se vše stihlo. Námitky podal jen Kapsch, stejně jako při celé soutěži. Nikdo jiný s tím nemá problém, jen Kapsch.

Divíte se?
Ne, Kapsch má denně z českého mýta příjem přes 4 miliony korun, takže je to pro mě pochopitelné. Jakékoliv prodlužování svědčí především jemu.

I jiní zájemci se ale ozvali, že se diví tomu, že jste po podání nabídek dál s uchazeči nejednali, i když to institut jednacího řízení s uveřejněním umožňoval…
Umožňoval, ale není to povinnost a v zadávací dokumentaci jsme si výslovně vyhradili právo o předběžných nabídkách nejednat. Ta nabídka byla tak dobrá, že nebylo co řešit. Především je ale zapotřebí uvést jednu významnou skutečnost: Mýtný tendr jsme vypisovali, abychom získali dodavatele služeb provozu mýtného systému, to zaprvé, ale též abychom ho získali v relevantním čase, tj. tak, aby počínaje lednem 2020 spustil ostrý provoz, to zadruhé. Do konce stávající smlouvy s Kapchem máme 19 měsíců. Odečteme-li 14 měsíců na implementaci nového systému, jak ji předjímá zadávací dokumentace, zbývá měsíců 5. V této lhůtě však bude muset být realizováno rozhodování o námitkách (aktuálně probíhá), následně přezkum u ÚOHS ve dvou instancích. Není času na rozdávání, proto bylo trestuhodné marnit čas za situace, kdy nabídka vítězného uchazeče splňuje všechny zadávací dokumentací stanovené parametry, stejně tak jako parametry zákonné.

Kapsch naznačuje, že by ještě výrazně zlevnil a byl levnější, než SkyToll…
Tak především je třeba říci, že rozhodné není to, co kdo dnes říká, ale to, co ve stanoveném čase písemně nabídl. Poukazuji na to, že Kapsch hovořil o provozu stávajícího mýtného systémuMy jsme poptávali více, tedy i dalších 900 kilometrů silnic I. třídy. O tom Kapsch se slevou nemluví. Takže i tak by podle své nabídky byl dražší, než SkyToll, protože SkyToll vybere na silnicích I. třídy ještě další zhruba 2 miliardy korun.

Ve hře byla dříve i varianta koupit Kapsch. Co by přinesla?
Nic, to je akce k ničemu. Brány a část systému jsou naše. Koupili bychom si jen lidi, kteří mohou druhý den dát výpověď a odejít. Nám zůstanou jen oči pro pláč a přetrvávající nevyřešený problém.Často se také zapomíná, že velmi rozsáhlá část mýtného systému nepatří ani Kapschi, i oni to pořizují coby subdodávku – bankovní služby, distribuční místa, obsluhu zákazníků… Musíme si především uvědomit jednu zásadní věc: Pokud by se dnešní dodavatel poškorpil se svou bankou, prostě ji vymění. Možná to bude bolestivé a pracné, ale může ji vyměnit. Co ale udělá veřejný zadavatel? Musí tendrovat nadlimitní zakázku, jde o časově velmi náročný proces s velmi nejistým výsledkem. Mýtný systém ale banku potřebuje každou vteřinu svého chodu, nemůžete si dovolit mýtný systém odstavit, každou vteřinu by státu vznikla škoda ve výši cca 500 korun.

Setkal jste se za dobu soutěže s pokusy ovlivnit vás?
Ne. O mně je známo, že nikam moc nechodím a když někdo chce se mnou něco řešit, musí přijít za mnou do práce. Dostal jsem jen pár vzkazů přes různé známé, ale to bylo vše.

Mgr. Jakub Kopřiva

Vystudoval Univerzitu Palackého, fakultu právnickou Od roku 2005 působil na ministerstvu dopravy,  kde prošel různými posty od referenta právního odboru až po ředitele legislativně právního úseku. Nyní náměstek ministra dopravy. 

Tagy kapsch Kopřiva Ministerstvo dopravy mýtné skytoll ÚOHS
8 komentářů