Dopravci Lidé Rozhovory Železnice

Rozhovor: Modernější vozidla? Nikdo by se nehlásil, čekáme na hybridy, říká náměstek MD

Lokomotiva řady 162 společnost RegioJet. Foto: Jan Sůra
Lokomotiva řady 162 společnost RegioJet. Foto: Jan Sůra

Je to možná jedna z největších událostí na železnici letošního roku. Ministerstvo dopravy minulý týden oznámilo, že vybrané rychlíky převezmou od příštího prosince společnosti RegioJet a Arriva. Co teď ministerstvo a dopravce čeká? A co čeká cestující? Oslovili jsme s několika dotazy náměstka ministra dopravy Ladislava Němce, do jehož kompetencí smlouvy s dopravci spadají. 

Ladislav Němec, náměstek ministra dopravy. Pramen: MDČR

Proč ministerstvo nepožadovalo větší komfort a nasazení modernějších souprav, než dosud?

Na řadě linek v ministerstvo dopravy větší komfort, než je dosud požaduje a je právě vyžadováno nasazení kvalitnějších souprav. Příkladem je linka R8, kde je požadována klimatizace či Wi-Fi, byť je pravda, že na jiné, než kmenové soupravy se tato podmínka vztahuje až od roku 2022, aby měli dopravci čas se na takové požadavky připravit. Nicméně od roku 2022 platí tato povinnost pro všechna vozidla s výjimkou sezónních posil.

Pokud se týče dieselových linek, zde jsou požadavky na kvalitu dány jednak délkou smluvního závazku na tři roky a menším významném těchto linek v síti. Zároveň nesmíme zapomínat, že dieselový pohon nemusí být v době za 30 let zcela optimální způsob pohonu vozidel, a proto není optimální varianta požadovat nová vozidla.

Zároveň je třeba vnímat dva omezující faktory, a to je čas a finanční prostředky. Do zahájení provozu na linkách zbývá něco málo přes rok, od uzavření smlouvy to bude méně než rok, takže požadavky na vysokou kvalitu by byly časově nerealizovatelné pro dopravce. Zároveň nesmíme zapomínat, že zpravidla vyšší kvalita znamená vyšší úroveň kompenzace.

Podle jízdních řádů v zadávací dokumentaci dochází ke zpomalení na řadě tras, i když jen o minuty. Co je důvodem?

Trasy jsou konstruovány tak, aby je splnila odpovídající vozidla a aby byla kompatibilní s regionální dopravou. Přesné minutové polohy vlaků nejsou předmětem marketingového jízdního řádu, který je přílohou smlouvy, ty bude sestavovat provozovatel dráhy. Důvodem, proč je tzv. marketingový jízdní řád přílohou smlouvy, je spíše grafické znázornění správného dodržení taktových uzlů, směrových skupin v uzlech, představa dopravce o možných obratech souprav atd. a nikoliv přesné jízdní doby. Pokud bude provozovatel dráhy schopen zkonstruovat rychlejší trasu, která bude správně „sedět“ na uzlové podmínky, není z podhledu objednatele důvod takovou trasu nepodpořit.

V čem jsou nové smlouvy jiné oproti stávající desetileté s ČD?

Smlouvy obsahují daleko detailnější mechanismus pro přepočet kompenzace na celou dobu platnosti smlouvy. Sledování odchylek od pravidelného provozu bude prováděno odlišným a více automatizovaným způsobem. Smlouvy obsahují samostatnou přílohu věnovanou požadované minimální kapacitě a rovněž minimální kvalitě nasazovaného vozidlového parku. V této oblasti je velmi zásadní požadavek na nepovinnou rezervaci a zároveň striktně omezený počet stojících cestujících. Tento požadavek má zásadní dopad do nákladovosti. Každá linka má stanoven rozsah míst v tzv. kmenové soupravě, která musí být zajištěna na všech vlacích a vedle toho rozsah tzv. pravidelných posil, tj. pevného počtu sedadel, který musí být nad rámec kmenových souprav zajištěn pro špičkový provoz. Dále je stanoveno, jakou kapacitu pravidelných posil předpokládá objednatel nasadit na jednotlivé vlaky v jednotlivých kalendářních dnech. Pro zvládnutí extrémních špiček, např. začátek a konec prázdnin, jedná se o výjimečné dny v roce, je dopravce vedle toho oprávněn nasadit tzv. sezónní posily s poněkud nižšími požadavky na kvalitu, aby i v těchto dnech mohl plnit požadavek na přepravu každého cestujícího.

Dále v nových smlouvách existují náročnější požadavky na tarif, včetně uznávání Systému jednotného tarifu. Vykazování ekonomických údajů je důsledně podle jednotlivých linek. Konečně lze uvést, že na vybraných linkách došlo k mírnému navýšení rozsahu objednávané dopravy, například u linky R8 Brno – Bohumín nebo linky R21 Praha – Tanvald. Smlouvy jsou tedy zcela odlišné než u stávající „velké smlouvy“.

Co když dopravce za rok přijde a řekne, že nemá vozy. Co se stane?

Osobně se domníváme, že všichni dopravci mají obecně velký zájem a velkou motivaci provoz zajistit řádně. Pokud by něco takového nastalo, bude to nepochybně zjištěno dříve než za rok, v rámci kontrolních dnů, které smlouva stanovuje. Před uzavřením smlouvy kryje nabídku jistota v rozsahu desítek milionů korun, po uzavření bankovní záruka za plnění smlouvy, která bývá ještě větší než jistota, takže dopravce je i ekonomicky výrazně motivován konat řádně příslušné kroky potřebné k zahájení provozu.

Kdy budou soutěže na modernější jednotky, proč jste nechtěli teď novější?

Právě proto, že se jedná o tržní konzultace v době rok a půl až rok před zahájením plnění. Požadovat v takové době nová vozidla by se rovnalo situaci, ve které by dopravci žádnou nabídku nemuseli podat. I zúžení stáří vozidel by nepochybně vedlo ke zúžení nabídek a růstu ceny.
V samotných soutěžích budou podmínky na některých linkách přísnější, bude-li dostatek času na přípravu pro dopravce. Chceme se především zaměřit na obnovu elektrických linek, pokud se týče dieselů, věříme, že průmysl v době několika let vyvine efektivnější způsoby zajištění provozu na těchto dráhách, například v podobě hybridních vozidel.

Jak je nyní konstruována úhrada prokazatelné ztráty? Nehrozí, že za rok přijde dopravce a řekne si, že je ztráta větší a chce další peníze (nad rámec prokazatelných nákladů typu poplatek za dopravní cestu?

Samostatná smlouva přesně říká, která nákladová rizika jsou za objednatelem, ostatní nákladová a výnosová rizika jdou za dopravcem. Zpravidla jsou v návrhu smlouvy uvedeny přesné vzorce, jak se přepočte kompenzace.

 Jak to bude s kompenzacemi za státem nařízené slevy? Budou příjmem dopravce a poníží se o tu částku úhrada? Nebo budou plně příjmem dopravce a ten si musel vyhodnotit, jak dlouho slevy potrvají?

Kompenzace za státem nařízené slevy musí jít mimo tuto smlouvu, jiné řešení by bylo velmi obtížné, protože cenový výměr se může meziročně velmi výrazně měnit, takže tato smlouva ve finančních modelech předpokládá stav, kdy státem hrazené slevy nejsou nařizovány.

Jak to bude s uznáváním mezinárodních jízdenek u nových smluv?

Návrh smlouvy stanoví, že dopravce se zavazuje zajistit, aby ve vlacích byl použitelný tarif pro cestování v mezinárodní přepravě na základě Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob (označovaných CIV), resp. Všeobecných přepravních podmínek (označovaných GCC-CIV/PRR).

Proč jste nepožadovali zapojení do integrovaných systémů?

Naopak, zapojení do integrovaných systémů je vyžadováno. Článek 16 smlouvy stanoví, že dopravce se zavazuje s cílem zajištění přínosu pro cestujícího uznávat jízdní doklady integrovaných dopravních systémů krajů v územním rozsahu podle působnosti těchto dopravních systémů. Objednatel se zavazuje poskytnout při jednání s regionálními objednateli potřebnou součinnost.

Samozřejmě jsou zde určité podmínky v případě, kdy se dohody nepodaří dosáhnout, i přesto, že o ní obě strany odpovídajícím způsobem usilovaly. Jinak by musely být podmínky všech relevantních IDS stanoveny detailně předem, což na 3 až 9 let dopředu, tedy na celou dobu účinnosti smluv je reálně nemožné.

Proč vůbec ministerstvo oslovilo jiné dopravce než jen České dráhy?

V roce 2019 končí platnost stávající smlouvy o veřejných službách s Českými drahami. Harmonogram liberalizace počítá s tím, že do roku 2033 bude postupně docházet k otevírání trhu vypisování nabídkových řízení. Ministerstvo dopravy proto podle evropského práva zveřejnilo v dubnu 2017 v úředním věstníku EU oznámení o předpokladu chystaných přímých zadání s Českými drahami.
Během jednoleté lhůty obdrželo ministerstvo alternativní nabídky tří dopravců. Na základě právního posouzení dospělo ministerstvo k tomu, že uvedené nabídky v případě nižší nabídkové ceny nelze bez dalšího posouzení či dalšího formálního procesu odmítnout, protože by nebylo možné následně zdůvodnit, proč veřejná správa nepostupovala hospodárně a pominula ekonomicky atraktivnější nabídky.
Z pohledu orgánu veřejné správy bylo tedy nezbytné se „alternativní“ nabídkou na zajišťování určitého souboru služeb zabývat a posoudit, zda je taková nabídka reálná, zda může být pro objednatele veřejných služeb výhodnější a přinést v konečném důsledku vyšší užitek pro cestující než smlouva, o které je dosud na základě oznámení v Úředním věstníku EU jednáno. Aby však byly nabídky porovnatelné, bylo nutné stanovit shodné smluvní podmínky pro všechny dopravce. Protože šlo i nadále o proces přímého zadání, mělo ministerstvo dopravy možnost přihlédnout ke kvalitativním standardům, které jsou schopny a připraveny podle dosavadních jednání zajistit ČD. Proces porovnání nabídek při využití přímého zadání již ministerstvo využilo v roce 2015 při výběru dopravce na linky Plzeň – Most a Pardubice – Liberec mezi dopravci ČD a Arriva. Jedná se tedy již o vyzkoušený a použitelný model přímého zadání veřejných služeb.

Kdy budete soutěžit další linky? Mění se nějak harmonogram otvírání trhu?

Harmonogram liberalizace zůstává tak, jak jej stanovila vláda a počítá od počátku s tím, že v období do roku 2033 bude postupně docházet k otevírání trhu vypisování nabídkových řízení, protože od roku 2023 již nebude možné uzavírat plošně smlouvy o veřejných službách přímým zadáním a smlouvy uzavřené „napřímo“ budou v zásadě minulostí.

Lze se nějak proti výsledku odvolat?

Proti postupu objednatele lze samozřejmě podle zákona o veřejných službách podat námitky.

31 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Skinheads & Punks united

Byl by možný rozhovor o plánech Rj s provozem a vozidly do Ostravy? Na 1. třídu bych vsadil nějaké Astry, u dvojky nevím, švýcarské vozy z low-costu, Bimz/Bimzd, jak budou řešeni vozíčkáři a kolaři?

Od //RJ

Obávám se, že nějakou dobu bude pokračovat informační enbargo. Ono se není ani čemu divit, když si vezmeme v úvahu že provoz linky začíná za rok a jak to dopadlo se Stadlery v Ústeckém kraji. Po tom co ČD vykoupily všechny Stadlery a prakticky zabránili uzavření původní smlouvy na provoz, tak na tuto zakázku o provoz R8 uvalilo vedení informační enbargo.

Co k tomu lze říct? Jen že na R8 se nepočítá s ničím co se nachází v aktuálním vozovém parku //RJ. Tedy žádné Astry, Bmz, odstavené vozy z Belgie nebo Low-costy.

Skinheads & Punks united

Těch Stadleru se prodávalo snad 40 a ČD píší o koupi dvaceti..

petříček

Rychlíky na lince R24 se ode dneška jmenují Lány. Za rok je bude vozit dcera německé firmy s vyloužilými německými motoráky, které mají motory bez jakékoli emisní normy, bez automatického vedení vlaku s cílovým brzděním, které je bezkonkurenčním přínosem pro bezpečnost dopravy na nekódovaných tratích, bez plošin pro vozíčkáře, bez tak stále oblíbenější první třídy……..

AAA

bezkonkurenčním přínosem pro bezpečnost dopravy na nekódovaných tratích … myslíte snad takhle nějak?

http://www.zelpage.cz/zpravy/9500?oddil=3

Jen tak

To je takovy “oni taky kradnu” argument. Jinymi slovy – uplne mimo.

Nikde neninreceno, ze avv je samospasitelne a spasi vse. Receno je jen to, ze prinosem je. Coz je nezpochybnitelne.

Ludvík

Je někde na webu celá zadávací dokumentace?

glosovatel

„Pokud se týče dieselových linek, zde jsou požadavky na kvalitu dány … a menším významném těchto linek v síti.“ Na dotčených tratích ale žádné „významnější“ linky vůbec nejezdí. Takže cestující (a obyvatelé) severovýchodních Čech a Příbramska jsou dle pána náměstka méně významní, když nemají ze strany státu nárok na stejnou kvalitu jako jiné regiony podél „významnějších“ tratí. Neuvěřitelná arogance ze strany úředníka z Prahé. „pokud se týče dieselů, věříme, že průmysl v době několika let vyvine efektivnější způsoby zajištění provozu na těchto dráhách, například v podobě hybridních vozidel“ Zakládáme ruce do klína, ať to zařídí někdo jiný. Navíc se směšnou… Číst vice »

železničář v důchodu

Čemu se divíte? Tady je odpověď: https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva/Ing-Ladislav-Nemec – nikdy nepůsobil v žádném skutečném dopravním provozu …

Martin1

No, hlavně se zabýval vždy silniční dopravou. Železnice na MD na něho tak trochu zbyla.

bkp

Ten přístup je úměrný trati tou Příbramí procházející a z ní plynoucí atraktivity pro cestující a jejího dopravního významu.

petr.r

někdy to musí začít, ale třeba u té R8 která bude mět smlouvu do 2027 nechce MD dělat soutěže nebo výběrko atd. třeba v roce 2023 aby dopravci měly více času na výběr nové techniky?

bkp

Je smutné, že např. klimatizace je stále považována za nějaký vyšší komfort a ne základní. Za nějaký vyšší komfort v dálkové dopravě lze požadovat třeba tlakotěsné soupravy, ale o tom MD nechce ani slyšet ani u Ex linek.

petr.r

A jaké soupravy se momentálně nevyrábí tlakotěsný?

bkp

Co třeba Valašský expres?

Kirschner

Celý tento rozhovor se dal shrnout do několika málo vět. Nejde o cestujícího, ale o cenu. Tak nač nová vozidla, jak je jinde v Evropě běžné. Líbí se nám ten bordel, který panuje v autobusové dopravě. Příkladem mohou být Ústecký nebo Liberecký kraj. Že nevyjede některý spoj, jak to kolem Prahy předvádí dcerka Die Bahn? To nevadí, dáme smluvní pokutu. 😝

Kirschner

Trenitalia a národní zde nasadily moderní vozidla. To se u vybraných motorových linek tak nějak nepožaduje. A krumpl vystřídá krumpl, jen jinak barevnej. Tak asi tak honzolb. 😁

Hodně štěstí

Na ty to témata by se měl udělat rozhovor. Narušený síťový systém. Chaos v jízdenkách, objednávka skupin, vozíčkářů přes několik dopravců. Investice přes 200 milionů do systému jednotné jízdenky, kterou stejně bude využívat minimum cestujících, protože za ty ceny si každý pořídí levnější jízdenku u svého dopravce. Předpokládám, že soukromníci si budou najímat brigádníky apod., takže vlastně stát bude tratit na odvodech. Možná snížení bezpečnosti v bezpečnostních přestávkách. Chaos při mimořádnostech. Zavádění NAD místo efektivního využití oběhů autobusů, tak každý dopravce bude mít autobusy svoje a ty budou zbytečně postávat nebo ani tolik autobusů na trhu neseženou. Při zrušení Os… Číst vice »

Hodně štěstí

Tudíž otázky by měly být. Jak bude ve smlouvách v rámci závazku toto zajištěno či ne ze strany MD.

Jméno

Návrh smlouvy na R21 by byl k dispozici?

Coudy

Ja bych měl zájem o zaslání. Děkuji

Soukromnik

Výborně sepsáno.i

Běžný Občan

Vy jste úplný věštec. Mě se strašně líbí jak lidi vědí tak desetinu z podmínek které se dopravce zavázal plnit pod sankcí i několik milionů a dělají hned závěry jak všichni budou muset nakoupit koně aby se dostali do práce.
Vám asi nedochází že je v zájmu dopravce aby jeho vlaky v uzlovych stanicích dělali pripoje vlakum dálkové dopravy.
Pokud se tak nestane tak to není zlovule dopravce (jak si spousta lidí myslí) ale protože se nedohodl z objednavatelem nebo to objednavatel nepozadoval. Například na S49 ROPID požadoval aby Arriva uznavala jizdenky ČD a rezijky a Arriva je uznává.

Hodně štěstí

Proto ty otázky by měly být směřovány na MD jako objednavatele.

Kubrt

U nás tedy občas nějaký ČD osobák vynechá, ale že by místo něj zastavoval nějaký z četných rychlíků? Nee.