Reakce na pozdní zastavení provozu. Správa železnic chystá kurzy asertivity pro dispečery

Nehoda nákladního automobilu u České Třebové, při které došlo k vysypání kameniva na kolejiště. Foto: Drážní inspekceNehoda nákladního automobilu u České Třebové, při které došlo k vysypání kameniva na kolejiště. Foto: Drážní inspekce

Drážní inspekce odhalila při vyšetřování systémový problém v řešení podobných událostí.

Správa železnic nastavila podle svého vyjádření jednoznačná pravidla komunikace mezi dispečery Centrálního dispečerského pracoviště a složkami Integrovaného záchranného systému. Jde o reakci na loňskou mimořádnost, kdy u Třebovic narazil vlak Leo Express do štěrku na trati z převráceného nákladního auta. Podle Drážní inspekce se dalo rychlejší reakcí Správy železnic srážce zabránit.

Závěrečná zpráva Drážní inspekce sice konstatovala, že Správa železnic nepřijala v souvislosti s mimořádnou událostí žádné opatření, infrastrukturní správce ale na dotaz deníku Zdopravy.cz uvedl několik kroků, které by opakování podobné situace mohly zabránit „Nastavili jsme jednoznačnou komunikaci dispečerského aparátu CDP se složkami IZS. Problematika ohlašování mimořádných událostí se pravidelně a rozsáhle řeší v rámci školení dispečerského aparátu. A připravujeme zakázku na dodavatele kurzu asertivity a komunikačních dovedností pro dispečery,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

K mimořádné události došlo loni v květnu, nikdo nebyl zraněn. U trati se převrátil nákladní automobil se štěrkem, který skončil v kolejišti. Škoda na jednotce Stadler Flirt byla nakonec téměř jedenáct milionů korun.

Nehoda podle Drážní inspekce odhalila i systémový problém. Chybí spolehlivý a korektní systém rychlé a efektivní elektronické orientace na operačních střediscích Integrovaného záchranného systému (IZS) pro generování cílených kontaktů na zaměstnance provozovatele dráhy, kteří jsou schopni zastavit provoz při vzniku ohrožení bezpečnosti drážního provozu v prostoru dráhy, mimo železniční přejezdy.

Nehodě šlo zabránit. Čas, který by zabránil nárazu vlaku do kamení, byl ztracen při komunikaci IZS se Správou železnic. Hasiči IZS po oznámení události usoudili, že je potřeba okamžitě zastavit na trati provoz, a tento požadavek sdělili Hasičům Správy železnic (SŽ). Ti pak volali na Centrální dispečerské pracoviště (CDP) Přerov. Tam jim ale oznámili, že nejde o událost v jejich obvodu, a odkázali je na CDP Praha, a to i přes to, že vlak i vysypaný štěrk se nacházely v obvodu CDP Přerov. V analýze hovorů týkající se mimořádné události Drážní inspekce konstatovala, že se ztratilo zbytečnou diskuzí několik desítek sekund. Pokud by zaměstnanci Správy železnic svoji komunikaci zkrátili na nezbytné minimum, nemuselo k události dojít. Měli by celkem 71 sekund k vyslání povelu k zastavení vlaku.

Tagy CDP Centrální dispečeské pracoviště drážní inspekce Správa železnic
120 komentářů