České rychlotratě budou řízeny z Balabenky, Správa železnic postaví další budovu

Dispečerský sál pro IV. koridor na Balabence. Pramen: Správa železnicDispečerský sál pro IV. koridor na Balabence. Pramen: Správa železnic

Stavba má začít v roce 2027.

Správa železnic (SŽ) vypsala soutěž na zpracování projektové dokumentace pro novou budovu centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Praze, odkud bude řídit provoz na budoucích vysokorychlostních tratích. V budoucnu by ji měla doplnit ještě další budova v Přerově.

V soutěži s odhadovanou cenou 39,8 milionu korun hledá firmu, která zpracuje studii nové budovy CDP VRT Praha, záměr projektu a následně dokumentaci pro povolení záměru a pro provádění stavby. „Zahájení stavebních prací se plánuje v roce 2027,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

K vypsání soutěže došlo jen pár dnů poté, co Správa železnic zažádala o stavební povolení na další budovu CDP v Přerově. Ta má mít i rezervu na prostory pro řízení VRT na Moravě. 

Pražské pracoviště dálkového řízení provozu na vysokorychlostních tratích se bude nacházet stejně jako stávající budova CDP v tzv. trianglu na pražské Balabence. Součástí budovy budou kromě sálů pro obsluhu VRT také dispečerské sály pro konvenční železnici v oblasti Prahy.

Samotné práce budou zahrnovat výstavbu nové budovy a na ni navazujících objektů a rozšíření stávajícího počtu parkovacích míst včetně možnosti dobíjení elektromobilů. Vznikne také nové energocentrum pro celý areál CDP Praha, které zajistí spolehlivé napájení i při mimořádných situacích.

Správa železnic chystá rozšíření Centrálního dispečerského pracoviště za 1,6 miliardy korun

Tagy CDP Centrální dispečeské pracoviště Správa železnic VRT vysokorychlostní tratě v ČR
158 komentářů