LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

První česká lokomotiva na vodík. CZ LOKO vyvíjí HydrogenShunter 1000

Vizualizace lokomotivy HydrogenShunter 1000. Foto: CZ LOKOVizualizace lokomotivy HydrogenShunter 1000. Foto: CZ LOKO

Firma opustila práce na vývoji jiných lokomotiv s alternativními pohony.

Společnost CZ LOKO začala s vývojem své první lokomotivy na vodík. Na dnešním technickém semináři ŽESNAD.cz to oznámil obchodní ředitel CZ LOKO Jan Kutálek.

Lokomotiva s označením HydrogenShunter 1000 a s maximálním výkonem až 800 kW by měla k dobíjení trakčních baterií využívat vodíkové články. Projekt je zatím ve fázi studie proveditelnosti, která ukáže, zda se bude stavět prototyp.

„Zelená dohoda pro Evropu, prosazující snížení uhlíkové stopy, je pro nás velkou výzvou. Již vyvíjíme dva typy duálních a dva typy hybridních lokomotiv. Dál tento trend sledujeme a podrobně analyzujeme výhody a nevýhody těchto nekonvečních řešení. A vodík je dalším z nich, protože Green Deal přináší zásadní změnu chování celého unijního trhu. Bohužel, dynamika změn je mnohem výraznější než schopnost trhu se jim přizpůsobit,“ uvedl Jan Kutálek.

Mezi další rozvíjené ekologické projekty CZ LOKO, s nimiž firma spojuje budoucnost, patří bateriový E-Shunter 300 pro lehký posun, DualShunter 2000 pro provoz na závislé i nezávislé trakci a plug-in hybridní HybridShunter 1000 pro posun.

Vývoj „slepými uličkami“

Kutálek upozornil, že podobné inovace přináší často i své „slepé uličky“ a firma proto musí dávat velký pozor na provozní vhodnost a udržitelnost zvoleného řešení. To byl také důvod, proč CZ LOKO už před lety opustilo vývoj lokomotiv na stlačený zemní plyn (CNG). Technické řešení zvládlo, postavilo i prototypy, ale masové rozšíření, i po konzultaci s železničními dopravci, firma vyhodnotila jako nereálné a projekt ukončila.

Podobným případem byla i hybridní lokomotiva TEM 35 pro ruské železnice, kombinující spalovací motor se superkapacitorem pro rozjezd nebo duální lokomotivy HybridShunter 400, dobíjené z externí sítě a se záložním spalovacím motorem. Obě řešení skončila u prototypů, které prošly zkouškami, ověřily se systémy a chování pohonu, ale dál se už tato řešení nerozvíjejí.

Bez těchto inovativních projektů bychom se nikdy neposunuli dál. Díky nim už víme, kudy ne, ale stále pouze tušíme, kudy ano. Hledáme variantu, která není příliš náročná na budování další infrastruktury, umožňuje modulární řešení a společnou údržbovou základnu s ostatními našimi vozidly,“ podotkl Kutálek. Mezi hledání řešení patří rovněž snadná obsluha, údržba a servis. Cílem bude homologace v celé EU a cenová dostupnost.

Kombinace troleje a spalovacího motoru

Lokomotiva DualShunter 2000 kombinuje napájení z troleje a spalovací motor, což umožňuje provoz na závislé i nezávislé trakci. Určena je pro lehkou a středně těžkou traťovou službu a posun. Do provozu by měla být uvedena v roce 2023 v Itálii, o dva roky později v Česku a poté i v okolních zemích. Spalovací motor bude možné nahradit až třemi bateriovými kontejnery nabíjenými z troleje nebo externího zdroje.

Plug-in hybridní lokomotivu HybridShunter 1000 pro posun mají pohánět až tři bateriové kontejnery s celkovou využitelnou kapacitou až 600 kWh. Zálohu tvoří spalovací motor pro dobíjení baterií. Cenově půjde o alternativu ke konvenčním posunovacím vozidlům. Firma chce tento typ uvést na trh v roce 2026. Půjde o produkt vhodný jen pro určitý typ provozu, který nevyžaduje nepřetržité nasazení nebo pohotovost. Tedy na vlečky, nikoliv traťovou službu.

V našem pojetí nejde o soutěž, kdo bude na evropském trhu první, ale kdo bude nejúspěšnější a přijde s nejefektivnějším řešením. To nás zajímá především,“ dodal Kutálek.

Tagy CZ Loko DualShunter 2000 HybridShunter 1000 HydrogenShunter 1000 lokomotiva na vodík seznam vlaky na vodík vodíková mobilita
40 komentářů