Průlom: Správě železnic ekonomicky vyšly tunely na koridoru u Chocně

Vlak EuroCity Vindobona, Bezpráví, foto: Zdopravy.cz/Josef PetrákVlak EuroCity Vindobona, Bezpráví, foto: Zdopravy.cz/Josef Petrák

Správa železniční dopravní cesty už má výsledky studie proveditelnosti, podle které se bude rozhodovat o dalším osudu koridorového úseku Ústí

Správa železniční dopravní cesty už má výsledky studie proveditelnosti, podle které se bude rozhodovat o dalším osudu koridorového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň. Ze studie vyšla ekonomicky pozitivně varianta se dvěma tunely, nad kterou dlouhá léta visí otazník. Definitivní výběr učiní v lednu centrální komise ministerstva dopravy.

V úseku, který dnes představuje na koridoru úzké hrdlo, mají vzniknout dva nové tunely: Hemže (1,157 kilometru) a Oucmanice (4,985 kilometru). Druhý jmenovaný se dvěma troubami by byl nejdelší v tuzemsku. O tunelech
se mluví delší dobu s větší či menší nadějí na realizaci, s verdiktem studie ale šance výrazně vzrostly. Tunelová varianta vykázala pozitivní ekonomické hodnocení v požadované výši.

Koridor Choceň - Ústí nad Orlicí. Červeně stávající trať, zeleně varianta se dvěma tunely. Pramen: SŽDC

Koridor Choceň – Ústí nad Orlicí. Červeně stávající trať, zeleně varianta se dvěma tunely.
Pramen: SŽDC

Novinkou v plánech jsou mimoúrovňové kolejové rozplety na obou koncích úseku, kde se bude nová trať křížit se stávající. S jejím zachováním se počítá, čímž v úseku fakticky vznikne čtyřkolejka. „Mimoúrovňový rozplet
je na celé věci nejdůležitější, bez něj by tato varianta nedávala vůbec smysl,“ řekl deníku Zdopravy.cz ředitel strategie SŽDC Radek Čech. Podle něj jsou pravděpodobně řešitelné i problémy s ochranným pásmem vodního zdroje.

O termínech realizace nechce SŽDC zatím hovořit, v minulosti se mluvilo o první polovině 20. let. Po schválení centrální komisí se bude zpracovávat dokumentace pro územní rozhodnutí a především posuzovat vliv stavby na okolí v procesu EIA. Právě ten se může kvůli vodě i chráněné krajinné oblasti ukázat jako nejnáročnější z celé přípravy. Stavba už jednou procesem EIA prošla, ale podle starého zákona, navíc bez zmíněných rozpletů.

Alternativou k tunelové variantě pak je pouhá modernizace stávající trati. Dnes zřejmě nejmalebnější, ale současně i nejpomalejší úsek (80 až 120 km/h) tratě mezi Prahou a Ostravou, dosud výraznou rekonstrukcí neprošel. Na trase projede každý den jedním směrem kolem 150 vlaků. SŽDC modernizaci tak jako tak chystá, výstavba další tratě v tunelech by ale výrazně přispěla k řešení kapacitních problémů na koridoru.

Tagy Choceň koridor studie proveditelnosti SŽDC tunely Ústí nad Orlicí
75 komentářů