Projektování vysokorychlostních tratí výrazně zlevňuje, cena v soutěži na nejdelší úsek spadla o 43 %

Aktuálně je v projektové přípravě přes 300 km vysokorychlostních tratí.

Správa železnic může výrazně ušetřit na projekční přípravě vysokorychlostních tratí. Zatím všechny soutěže na projektanty končí cenou uzavřenou výrazně níže, než byla předpokládaná hodnota. Pravidlo potvrdila i poslední soutěž na dosud nejdelší úsek budoucí sítě vysokorychlostních tratí z Poříčan do Světlé nad Sázavou nazvaná VRT Střední Čechy.

Správa železnic uzavřela smlouvu s vítězným sdružením Sudop Praha, Egis Rail a Mott MacDonald za 284,576 milionu korun. Odhadovaná cena přitom byla půl miliardy korun. V tendru tak došlo k poklesu o více než 43 %. Cena vyplývá z údajů v registru smluv.

Cena v hodnocení měla váhu jen 30 %, v metodě hodnocení Best Value Approach má 70 % váhu zejména odbornost a zkušenost dodavatele v jednotlivých fázích zpracování díla. Správa železnic vypsala soutěž již v prosinci 2021, výběr zhotovitele trval přes rok. Rozsahem je úsek Poříčany – Běchovice největším ze všech připravovaných částí vysokorychlostních tratí v Česku.

Úsek z Poříčan do Světlé nad Sázavou naváže na již projektovanou trať z Běchovic do Poříčan (VRT Polabí). Předmětem veřejné zakázky je kromě zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) také příprava podkladů pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Součástí DÚR jsou veškeré podklady potřebné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vysokorychlostní železnice do území. Dokumentace zároveň identifikuje konkrétní pozemky potřebné pro výstavbu VRT a navrhne technické provedení tratě.

Praha – Brno do hodiny

Od vypsání soutěže Správa železnic posunula termín pro zahájení stavby o rok, aktuálně počítá se zahájením v roce 2028 a dokončením v roce 2032. Trať bude určena pouze pro osobní dopravu s maximální rychlostí 320 km/h.

VRT Střední Čechy je součástí nového vysokorychlostního spojení Prahy s Brnem a Břeclaví. Jízdní doba mezi hlavním městem a jihomoravskou metropolí by se po dokončení celého ramene měla zkrátit na méně než jednu hodinu. Od počátku provozu tohoto úseku dojde k výraznému navýšení kapacity železniční dopravní cesty a zkrácení jízdních dob. To může vést k rozšíření nabídky vlakových spojů pro cestující nebo zvýšení spolehlivosti a včasnosti železniční dopravy.

Aktuálně má Správa železnic pod smlouvou projektovou přípravu více než 300 kilometrů vysokorychlostních tratí. Pokračují také projekční práce pro dva terminály VRT – Praha východ a Roudnice nad Labem. V letošním roce budou dokončeny technické návrhy několika tratí, zahájeny přípravy na tendry Design & Build a nastaveny procesy pro majetkoprávní vypořádání.

Stav projekčních prací na VRT k 31.1. 2023. Foto: SŽ

Stav projekčních prací na VRT k 31. 1. 2023. Foto: SŽ

Tagy Egis Rail Mott MacDonald Poříčany - Světlá nad Sázavou Správa železnic Sudop Praha VRT VRT Střední Čechy Vysokorychlostní tratě v Česku
60 komentářů