Projekt VRT z Prahy do Lovosic připraví sdružení čtyř firem, cena v tendru spadla o třetinu

Terminál VRT Roudnice n. L., 1. místo - Rusina Frei. Pramen: Správa železnicTerminál VRT Roudnice n. L., 1. místo - Rusina Frei. Pramen: Správa železnic

Správa železnic počítá se zahájením stavby v roce 2027.

Správa železnic uzavřela další velkou smlouvu na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na novou vysokorychlostní trať. Zhruba 60 kilometrů dlouhý úsek trati RS 4 z Prahy do Lovosic označený jako VRT Podřipsko bude připravovat sdružení vedené společností Metroprojekt Praha.

Podle údajů v registru smluv je smluvní cena 152,2 milionů korun, odhadovaná byla přitom 230 milionů korun. Ve sdružení je ještě Valbek, Egis Rail a Mott MacDonald.

Kromě dokumentace zpracují vítězné firmy také záměr projektu, podklady pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA a digitální model tratě ve standardu BIM. Součástí smlouvy je také komplexní projednání dokumentací s úřady a zajištění všech procesů pro získání pravomocného územního rozhodnutí.

Smlouva se týká trati mezi pražskou Balabenkou a sjezdem Lovosice, má jít o součást budoucí nové trasy Praha -Drážďany. Návrhová rychlost bude až 320 km/h. VRT Podřipsko nebude sloužit nákladní dopravě, která však využije uvolněnou kapacitu na stávající koridorové trati. Spojení mezi Prahou a Ústím nad Labem se po spuštění tohoto úseku zkrátí o více než půl hodiny.

Zahájení stavby předpokládá Správa železnic kolem roku 2027. Spuštění provozu o zhruba tři roky později. Na VRT Podřipsko vznikne také terminál u Roudnice nad Labem, ze kterého se cestující dostanou do centra Prahy za 19 minut. Jeho projektování začalo před dvěma týdny podpisem smlouvy s vítězem architektonické soutěže.  Aktuálně Správa železnic projektuje přes 200 km vysokorychlostních tratí.

Trasa VRT Podřipsko. Foto: Správa železnic

Trasa VRT Podřipsko. Foto: Správa železnic

Tagy Egis Rail Metroprojekt Praha Mott MacDonald Správa železnic valbek VRT VRT Podřipsko vysokorychlostní tratě v ČR
104 komentářů