dpp

Příprava modernizace trati k závodu Škody Auto v Kvasinách pokročila, stavba má začít příští rok

Stanice Týniště nad Orlicí prošla modernizací v roce 2015. Foto: Chládek a Tintěra PardubiceStanice Týniště nad Orlicí prošla modernizací v roce 2015. Foto: Chládek a Tintěra Pardubice

K zahájení stavby dojde nejdříve příští rok.

Drážní úřad začal řešit další ze série stavebních povolení pro modernizaci trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice. Ta má přinést kapacitnější spojení a elektrizaci k závodu Škody Auto v Kvasinách v Královéhradeckém kraji. Slibovaná investice nabrala zpoždění více než pět let.

Vyplývá to z oznámení na úřední desce Drážního úřadu. Celý projekt je rozdělen na několik etap a staveb. Aktuálně projednávaná stavba zahrnuje rekonstrukci kolejiště v Týništi nad Orlicí, zabezpečovacího zařízení směr Borohrádek, Bolehošť, Třebechovice a dále také stavbu výhybny Rašovice. Řešit bude rovněž dotčené přejezdy a mimoúrovňové křížení v Týništi nad Orlicí. Součástí je i příprava na elektrizaci trati až do Solnice.

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy by v případě hladkého průběhu schvalovacích procesů, majetkoprávního vypořádání a soutěže na zhotovitele mohlo dojít k zahájení realizace na jaře příštího roku. „Pro 2. etapu se v současné době dopracovává aktualizace dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení. Podání žádosti o stavební povolení v případě této etapy předpokládáme ve druhé polovině příštího roku a zahájení realizace pak v roce 2025,“ dodal Gavenda.

Náklady celkem téměř 7 miliard korun

Celkové investiční náklady této stavby zatím činí 2,3 miliardy korun, budou se upřesňovat po dopracování dokumentace pro stavební povolení k 2. etapě.

Na tuto investici navazuje 4. část zvýšení kapacity trati. Ta bud řešit železniční tratě Týniště nad Orlicí – Častolovice a Častolovice – Solnice. U nich Správa železnic předpokládá práce na jednotlivých etapách v letech 2024–2026.

„S ohledem na majetkoprávní vypořádání a koordinaci s předchozí investiční akcí očekáváme nejdříve realizaci etap v lokalitě Lipovka a v úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice. Na závěr této části stavby by měla probíhat realizace úseku Častolovice – Solnice. Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši přibližně 3,6 miliardy korun a budou se i v tomto případě upřesňovat s dopracováním dokumentace pro stavební povolení všech etap,“ dodal Gavenda.

Současně s uvedenými stavbami budou probíhat práce na elektrizaci trati v rámci samostatné stavby s předpokládanými celkovými investičními náklady ve výši 0,8 miliardy korun. Práce se v rámci projektové přípravy vzájemně koordinují. Zprovoznění této stavby je plánováno na závěr dokončení celého souboru staveb v úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice.

Elektrizace trati a celá její modernizace nabrala velké zpoždění. Hotovo mělo být podle slibu vlády automobilce v roce 2020.

Tagy elektrizace Týniště nad Orlicí - Solnice Správa železnic
74 komentářů