cargo

Přesycené stavební firmy. Do zakázky za 363 milionů nepřišla Správě železnice jediná nabídka

Příchod k nástupištím ve stanici Kolín. Foto: František KolínskýPříchod k nástupištím ve stanici Kolín. Foto: František Kolínský

Zahájení stavby se posune nejméně o rok.

Správa železnic musí odsunout své plány na modernizaci nástupišť v Kolíně a jejich bezbariérové zpřístupnění. Do zakázky s cenou 363 milionů korun nepřišla jediná nabídka. Ukazuje se tak, že pumpování peněz do dopravních staveb zejména na železnici má své limity: nemá kdo stavět.

Zrušení zakázky vyplývá z písemné zprávy na profilu zadavatele. Správa železnic použila soutěž, kdy stanovila maximální cenu, ta byla o 25 % vyšší než cena podle projektu.

Už dnes je tak jasné, že stavět se začne nejméně o rok později, než Správa železnic počítala. „Vzhledem k tomu, že stavba měla postavený harmonogram výstavby na začátek jara a poté byla plánovaná roční pauza z důvodu neudělení výluk, tak se tento harmonogram musí upravit,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Dojde ke změně harmonogramu, aby výstavba probíhala bez přerušení, současně ale musí brát ohled na velké stavby na koridoru. „Z těchto důvodů stavební práce mohou začít až v roce 2022. Dokončení stavby by se však změnit nemělo, předpokládá se do konce roku 2023,“ dodala Friebová. Soutěž vypíše Správa železnic v dubnu příštího roku.

Správa železnic nemá od stavebních firem žádné informace, proč nepodaly nabídku. V nové soutěži zůstane odhadovaná cena stejná. „Cena zakázky by měla zůstat stejná, pokud nevyplynou nové požadavky z aktualizace plánu výstavby,“ dodala Friebová.

Nová nástupiště i průchozí podchod

Kolínské nádraží prošlo loni rekonstrukcí výpravní budovy i přednádražního prostoru. V soutěži teď Správa železnic hledala firmu na bezbariérové zpřístupnění jednotlivých nástupišť. Součástí úprav mělo být i prodloužení podchodu až do Starokolínské ulice.

Nový podchod má být vybudován v místě stávajícího technologického podchodu. Součástí stavby jsou nutné přeložky a ochrany stávajících vedení a úpravy nástupišť včetně jejich zastřešení, úprava administrativní budovy u přednádraží a vybudování nového orientačního a informačního systému v celé stanici. Správa železnic zastropovala maximální cenu na 363 milionů korun bez DPH, původní odhad mluvil o nákladech 216 milionů korun.

Cestující s pohybovým omezením či s malými dětmi mají v Kolíně možnost dostat se na nástupiště jen s pomocí plošin, ke kterým si musí volat obsluhu a navíc jsou často poruchové. Při sanaci podchodu v roce 2010 na bezbariérový přístup nedošlo, poruchové plošiny nemají s uživatelskou přívětivostí mnoho společného. Výtahy na nástupiště už v Kolíně jsou, ale jen nákladní, do kterých cestující nesmějí.

Prodloužením podchodu bude nádraží průchozí. Ve Starokolínské ulici radnice plánuje parkoviště.

Tagy Kolín seznam Správa železnic Železniční stanice Kolín
16 komentářů