Přehledně: V Praze se rozjíždějí práce na silnicích, velkých uzavírek bude tucet

Vinohradská ulice v rekonstrukci. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářVinohradská ulice v rekonstrukci. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Stavební sezóna díky příznivému počasí letos začala dříve, než je obvyklé. Pražská Technická správa komunikací ve středu na tiskové konferenci

Stavební sezóna díky příznivému počasí letos začala dříve, než je obvyklé. Pražská Technická správa komunikací ve středu na tiskové konferenci představila své stavební záměry pro tento rok, především jeho první polovinu. Práce už začaly například na Poděbradské směrem z centra, v Malešické nebo na Novodvorské ulici.

Velkou rekonstrukcí projde také Nádražní ulice na Praze 5, o které deník Zdopravy.cz už informoval. K větším investicím patří i rekonstrukce části Koněvovy ulice na Žižkově nebo další části Štěrboholské spojky.

Na počátku léta by měly začít práce na opravě Barrandovského mostu. Půjde o sanaci spodní části stavby, která se řidičů zatím nijak zásadně nedotkne. Hlavní část rekonstrukce je naplánována až od jara 2022.

Mapa uzavírek v Praze v roce 2020. Pramen: TSK Praha

Mapa uzavírek v Praze v roce 2020. Pramen: TSK Praha

KONĚVOVA
Úsek: Husitská – Ostromečská (pro rok 2020)
Plánovaný termín: květen 2020 – prosinec 2020 (celková délka stavby 2020 – 2021)

Předmětem akce je rekonstrukce Koněvovy ulice mezi Tachovským náměstím a křižovatkou s ulicí Jana Želivského. Bude změněna poloha chodníkových obrubníků, bude upravena šířka jízdního koridoru, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
DIO pro rekonstrukci komunikace je předjednáno pro jednosměrný provoz směrem do centra. Směr z centra je odkloněn na objízdnou trasu Prokopova – Jeseniova – Ohrada. Na objízdné trase bude ještě provedena zkušební jízda.

JIŽNÍ SPOJKA
Předmětem akce je souvislá údržba komunikace. Akce je rozdělena na 4 etapy, I. etapa + IV. etapa, II. etapa + III. etapa.
DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Realizace bude prováděna za uzavírky pomalého jízdního pruhu.

ETAPA I.
Úsek: směr P5, V Korytech – 5. Května
Plánovaný termín: červenec 2020 – srpen 2020

ETAPA II.
Úsek: směr P5, NN4291 – V Podzámčí
Plánovaný termín: duben 2020 – červen 2020

ETAPA III.
Úsek: směr P10, Vídeňská – ZAPA
Plánovaný termín: 17. března 2020 – červen 2020

ETAPA IV.
Úsek: směr P10, NN 4315 – Sulická
Plánovaný termín: červenec 2020 – srpen 2020

MODŘANSKÁ
Úsek: Branický most – Branická (před autobusovou zastávkou Přístaviště)
Plánovaný termín: 16. března 2020 – 31. srpna 2020

Předmětem akce je souvislá údržba komunikace, která pokračuje z 2019 (úsek Pikovická – Údolní). V rámci souvislé údržby vozovky Modřanská dojde k opravám přípojek uličních vpustí, rektifikaci povrchových znaků, lokálnímu vyrovnání výškově a směrově vybočených obrub, opravám autobusových zastávek a k nim přilehlých nástupních ploch.
Akce probíhá spolu s rekonstrukcí světelného signalizačního zařízení.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Komunikace bude uzavřena vždy po etapách.

NÁDRAŽNÍ a MOST ZLÍCHOV Y002
Úsek: Smíchovské nádraží – Na Smíchově
Plánovaný termín pro TSK: 14. března 2020 – září 2020
Předmětem akce je oprava komunikace a kompletní sanace mostu včetně přeizolace a výměny mostních závěrů. Stavba bude koordinována s rekonstrukcí tramvajové tratě. Práce DPP budou zahájeny k 14. 3. 2020.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: V rámci této akce dojde k úplné uzavírce komunikace.

EVROPSKÁ
Úsek: Horoměřická – Gymnasijní
Plánovaný termín: 30. března 2020 – 9. května 2020
Předmětem akce je oprava dle diagnostiky, tj. odstranění asfaltových vrstev a pokládku nových vrstev v celkové tloušťce 50-150 mm. V rámci stavby bude dále provedeno nové vodorovné značení a budou odstraněny měřící body a otvory po sanačních vrtech z doby ražby metra. Oprava komunikace pokračuje z 2019.
DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
V rámci této akce dojde k úplné uzavírce komunikace dle jednotlivých etap.

S071 – MOST V HOROMĚŘICKÉ
Úsek: most přes Nebušický potok
Plánovaný termín: květen 2020 – prosinec 2021
Předmětem akce je rekonstrukce mostu S071 přes Nebušický potok. Dojde k demolici současného mostu včetně komunikace a následné výstavbě nového železobetonového mostu včetně mostního vybavení. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí. Akce přechází z roku 2019, kdy probíhala její příprava.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
V rámci této akce dojde k úplné uzavírce komunikace.

PODĚBRADSKÁ
Úsek: K Žižkovu – Podkovářská
Plánovaný termín: 24. února 2020 – 8. května 2020
Předmětem akce je oprava konstrukčních vrstev vozovky a odvodňovacího zařízení v ulici Poděbradská, a to ve směru Z CENTRA a v úseku Čerpadlová – Podkovářská, celková délka opravy je 535 metrů.
V převážné části vozovky budou vyměněny všechny konstrukční vrstvy v tloušťce 570 mm. Uliční vpusti budou opraveny včetně přípojek až k místu napojení na kanalizační stoku.
Oprava chodníku není předmětem akce, pouze v nezbytném rozsahu po zásahu do chodníku, který si vyžádá vyrovnání silničních obrub.
Oprava komunikace je koordinována s pracemi vlastníků a správců inženýrských sítí a s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
Plná uzávěra pro tranzitní dopravu v termínu 24. 2. – 1. 5. 2020. Doprava bude převedena do jízdního pruhu ve směru do centra v režimu obousměrného provozu. Pro zajištění dopravní obslužnosti přilehlých objektů jsou stavební práce rozděleny na etapy s rozhraním poloviny vjezdů do předmětných areálů.
Termín může být upraven vzhledem k neočekávatelným skutečnostem, zjištěných při průběhu stavebních prací.

VRŠOVICKÁ
Úsek: křižovatka Vršovická – Bělocerkevská
Plánovaný termín: duben 2020 – červen 2020
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Vršovická, jejíž součástí je obnova živičných vrstev včetně dopravního značení. Rozsah úpravy je závislý na koordinaci se stavbami jiných investorů.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: V rámci této akce dojde k zavírce po etapách s omezením provozu.

NOVODVORSKÁ
Úsek: Smotlachova – U Družstva Tempo
Plánovaný termín: 25. února 2020 – 26. května 2020
Oprava Novodvorské ulice v úseku mezi ulicemi U Družstva Tempo a Zbudovská bude zahrnovat kompletní výměnu asfaltových vrstev, rekonstrukci autobusové zastávky Nové Dvory z centra a obou zastávek Přírodní. Opraveno bude odvodnění komunikace, dojde k vyrovnání vychýlených obrubníků a obnově vodorovného dopravního značení. Stávající okružní křižovatky s ulicemi Durychova a Chýnovská, které tvoří mobilní betonové bloky, nahradí nově vybudované střední ostrovy a dělicí i směrové ostrůvky z obrubníků. Současně budou opraveny přechody, které budou po úpravách bezbariérové.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Komunikace bude uzavřena vždy po polovinách vozovky.

BUCHAROVA
Úsek: Jeremiášova – Upolínova
Plánovaný termín: 17. března 2020 – listopad 2020
Jedná se o souvislou údržbu komunikace v úseku Upolínova – Jeremiášova. V roce 2019 probíhaly práce v úseku Upolínova – Běhounkova. V roce 2020 se bude opravovat další část komunikace v úseku Běhounkova – Petržílkova/Tichnova. Jedná se o frézu s následnou náhradou, budou vyřešeny propady na komunikaci a úprava se týká i zálivů autobusových zastávek, kde bude vyměněn stávající povrch za nový.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Komunikace bude uzavřena vždy po polovinách vozovky.

ŠTĚRBOHOLSKÁ SPOJKA – G
Úsek: směr do centra
Plánovaný termín: 21. března 2020 – 18. srpna 2020
Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěrboholská spojka, etapa G, v úseku Hostavický potok – Nedokončená, ve směru do centra. Součástí rekonstrukce bude obnova svodidel a stávajícího odvodnění, které je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu do příkopu. Z důvodu řešení DIO byl zřízen přejezd středního dělícího pásu z betonových svodidel. Akce přechází z roku 2019, kdy byla zajištěna její příprava a zahájena realizace stavebních prací.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Komunikace bude uzavřena po etapách (vždy jeden jízdní pruh).

MALEŠICKÁ
Úsek: K Červenému dvoru – Olgy Havlové
Plánovaný termín: 24. února 2020 – 31. července 2020
Vzhledem k současnému stavu komunikace a plánovaným stavebním změnám v okolí se jedná o kompletní rekonstrukci, kdy odstraníme stávající konstrukční vrstvy komunikací a ploch, vybudujeme nové, dále provedeme výsadbu zeleně, realizaci nového veřejného osvětlení, osazení nových obrubníků, umístění parkovacích pruhů podél komunikace, nových chodníků, vybudování autobusových zastávek, osazení trvalého dopravního značení, řešení odvodnění komunikací a ploch, výstavbu nové kanalizace, přeložky inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace, úpravu trasy rozvodů, výstavba horkovodu a mnoho dalšího.
Zároveň bude současné napojení ulice Olgy Havlové zrušeno a posunuto dle nových možností stavby.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ: Během akce se počítá s úplnou uzavírkou.

Přehled včetně map zveřejnila TSK i na své stránce.

Tagy opravy praha Technická správa komunikací uzavírky
26 komentářů