Přehledně: kam mají jít peníze do dopravy z Národního plánu obnovy

Zemní a kolejové práce ve stanici Střelice. Foto: SkanskaZemní a kolejové práce ve stanici Střelice. Foto: Skanska

Většina peněz míří na již rozjeté projekty na železnici. Ministerstvo odmítlo požadavky na více peněz do cyklostezek.

Ministerstvo dopravy poskytlo deníku Zdopravy.cz seznam projektů, na které by mohlo být rozděleno celkem 22 miliard korun z takzvaného Národního plánu obnovy.

Jde zatím o návrh, Národní plán obnovy musí ještě schválit vláda. Na dopravní infrastrukturu má jít 22 miliard korun, což je o 14 miliard korun méně, než resort původně očekával. Dalších necelých sedm miliard půjde do dopravy přes ministerstvo průmyslu a obchodu na projekty takzvané čisté mobility.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky bude muset ministerstvo dopravy po schválení vládou provést revizi rozpočtu. „Nicméně pouze v oblasti uvedení finančních zdrojů k jednotlivým projektům. Nebude tedy docházet k finančnímu krácení rozpočtu. Jde tedy o to, abychom v souladu s dnešní znalostí tento zdroj uvedli u těch projektů, které bude skutečné možné takto financovat,“ dodal Jemelka.

Stát musel upustit od financování z těchto peněz zejména u silničních staveb, protože by dostatečně nepřispívaly k cílům zaměřeným na snížení CO2 a zlepšení klimatu. Ministerstvo dopravy ještě jedná o posílení v oblasti veřejných dobíjecích a plnících stanic. Detailněji jsme se plánu na rozdělení peněz do dopravy věnovali v pondělí.

V seznamu akcí jsou z velké části stavby, které již běží, změní se u nich prakticky jen zdroj financování. Podmínkou čerpání je dokončení do roku 2023. Ministerstvo dopravy nevyslyšelo požadavek krajů a do cyklostezek dá jen 600 milionů. Slovensko ve stejném programu na podporu bezpečnější jízdy na kole vyčlenilo čtyřikrát tolik peněz.

Kam půjdou peníze z Národního plánu do dopravy

Rozdělení podle jednotlivých kapitol

1 Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře: celkem 955 milionů korun.
1.1 ERTMS, nové technologie řízení železniční a silniční infrastruktury
Vstup do oblasti ETCS
GSM-R Uničov – Šumperk
Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R
Mobilní BTS
Implementace managementu mimořádných událostí
Segmentace provozu v technologické datové síti
Rekonstrukce a úprava přenosové sítě Správy železnic
Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy

2 Elektrizace železnic 6,716 miliardy Kč

2.1 Elektrizace tratí (5,26 miliardy Kč)
Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna, 1. etapa
Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)
Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov

2.2 Zkapacitnění trakční napájecí soustavy (1,459 miliardy Kč)
Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka
Výstavba TNS Stéblová
Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov
Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty

3 Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury) 10,1 miliardy Kč

3.1 Modernizace železničních tratí (5,6 miliardy Kč)
Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek – Dalovice
Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 1. stavba
Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 2. stavba
Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC
Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa
Výstavba odbočky Rajhrad
Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC
Adamov – Blansko, BC
Zřízení výhybny Bartoušov

3.2 Modernizace železničních stanic (2,069 miliardy Kč)
Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n. L.
Rekonstrukce žst. Holešov
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy
Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm
Vybavení vybraných stanic a zastávek informačními panely, instalace SMART zastávek

3.3 Nádražní budovy – snížení energetické náročnosti, zvýšení komfortu pro cestující (2,397 miliardy Kč) – konkrétní projekty neuvedeny

4 Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely) – 4,216 miliardy Kč

4.1 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (2,5 miliardy Kč) – bez specifikace projektů
4.2 Umělé stavby (1,114 miliardy Kč)
Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) – Sebnitz (DBAG)
Rekonstrukce tunelu ev. č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou
Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice n/L.
Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec
Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň – Žatec
Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny – Libochovice
Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany – Světlá nad Sázavou
4.3 Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu (600 mil. Kč)
Cyklostezky, chodníky, bezbariérové trasy

Tagy Ministerstvo dopravy Národní plán obnovy RRF Správa železnic
122 komentářů