LOT 3a leaderboard

Předseda ÚOHS potvrdil existenci kartelu Carpathia v nákladní železniční dopravě

Účastníci kartelu měli dohodu, podle které si rozdělovali zákazníky a cenově si nekonkurovali

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil rozhodnutí svých úředníků z první instance ve věci nedovolené dohody v nákladní železnici. Takzvaného kartelu Carpathia se účastnily společnosti AWT Čechofracht, Interfracht, Argo Logistics, Spedica a Rail Cargo Austria.

Mlsna rozhodnutí o existenci kartelu potvrdil. „V daném případě se jednalo o takzvané tvrdé omezení hospodářské soutěže. Tyto kartelové dohody mají již ze své podstaty vždy škodlivý dopad na hospodářskou soutěž a jsou pro zdravé fungování hospodářské soutěže nejzávažnější hrozbou,“ uvedl předseda.

Oproti rozhodnutí z první instance nicméně může dojít ke korekci u jedné z pokut. Argo Logistics měla původně zaplatit 10 milionů (vůbec nejvíce ze všech potrestaných), což firma považuje za nepřiměřené. Mlsna vrátil výši pokuty první instanci k přezkoumání.

Úřad původně udělil pokuty v celkové výši téměř 18,5 milionu korun. Společnost Rail Cargo Austria vyvázla bez pokuty, neboť v rámci leniency programu (příslib shovívavosti pro spolupracující subjekty) poskytla úřadu informace a důkazy o existenci kartelu. K předsedovi úřadu následně podaly rozklad dvě firmy: Interfracht a Argo Logistics.

Podle ÚOHS měly potrestané firmy mezi sebou zakázanou dohodu v souvislosti s vlakovými projekty Carpathia, Sylvania a nová Carpathia. Na jejím základě si nedovoleně rozdělovaly zákazníky a zakázky na přepravu zboží, koordinovaly ceny služeb a vyměňovaly si obchodní informace.

Účastníci kartelu měli podle ÚOHS uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky. Za tímto účelem provozovali také rezervační systém, jehož prostřednictvím se vzájemně informovali o jednotlivých rezervovaných transportech a cenách za tyto transporty, aby jiný účastník dohody nemohl nabídnout výhodnější cenu. Tím docházelo k rozdělování zákazníků a koordinovanému postupu vůči nim.

„Kartelová dohoda narušila hospodářskou soutěž na trhu nákladní železniční přepravy a zasílatelství a byla způsobilá ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie,“ napsal ÚOHS už loni v červnu po rozhodnutí v prvním stupni.

K zakázanému jednání podle něj docházelo mezi lety 2004 až 2013, přičemž společnost Spedica se dohody účastnila pouze v letech 2008 až 2010 a společnost Interfracht v letech 2010 až 2013. Účastníci kartelu měli uzavřenou smlouvu o spolupráci, podle níž si neměli navzájem přebírat zakázky.

Případ je posledním ze série šetření v oblasti nákladní železniční dopravy. Například v roce 2018 ÚOHS rozdával pokuty v kauze kartelu Italia Expres. Hlavní tíhu pokuty tehdy nesly České dráhy (48 mil.), v kauze figurovaly rovněž firmy AWT Čechofracht a Rail Cargo Austria (ta i tenkrát vyvázla díky spolupráci s úřadem bez pokuty).

Uložené pokuty
Rail Cargo Austria AG – upuštěno od uložení pokuty (leniency)
AWT Čechofracht a.s. – 1 826 000,- Kč (leniency II)
Interfracht s.r.o. – 2 357 000,- Kč (potvrzena)
Spedica, s.r.o. – 4 243 000,- Kč (narovnání)
Argo Logistics, s.r.o. – o pokutě bude znovu rozhodováno v I. stupni (původně 10 000 000,- Kč)

Tagy kartel v železniční nákladní dopravě seznam ÚOHS
11 komentářů