Praha – Liberec za 70 minut. Varianta podél D10 padla, stát zůstane u Všejanské spojky

Motorová jednotka 814 Regionova na trati Nymburk - Mladá Boleslav ve Voděradech. V budoucnu by zde měly jezdit vlaky Praha - Mladá Boleslav - Liberec. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.czMotorová jednotka 814 Regionova na trati Nymburk - Mladá Boleslav ve Voděradech. V budoucnu by zde měly jezdit vlaky Praha - Mladá Boleslav - Liberec. Foto: Jan Sůra / Zdopravy.cz

Příprava varianty podél D10 by byla složitější, nepočítá s ní územní plánování.

Ministerstvo dopravy opouští úvahy o tom vést železniční trať z Prahy do Mladé Boleslavi a dál do Liberce v blízkosti dálnice D10. Správa železnic bude dál připravovat vedení přes Všejanskou a Bezděčínskou spojku.

Po posledním jednání o budoucnosti spojení Praha – Liberec to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj by trasa podél D10 přinesla zkrácení jízdní doby zhruba o 10 minut oproti původním plánům přes Milovice a po nových spojkách. „Trasa není ale nijak ukotvena v územních plánech a příprava by trvala podstatně déle. Projekty na Všejanskou a Bezděčínskou spojku jsou podstatně dál,“ dodal Kupka.

Prověření varianty podél D10 zadal letos na počátku roku. Důvodem byla i skutečnost, že by nová trať lépe obsloužila Brandýs nad Labem.

Budoucí železniční investice v Mladé Boleslavi. S41 = Bezděčínská spojka, S60 = stanice Mladá Boleslav město, S43 = Ptácká spojka, ON-26=hlavní nádražíTrasa Všejanské spojky. Foto: Správa železnic

Podle poslední schůzky je cílem dostat jízdní dobu mezi Libercem a centrem Prahy na 70 minut, dosud se mluvilo o 77 minutách. Správa železnic má podle Kupky připravit ještě návrh trasy pro napojení trati na připravovaný vysokorychlostní terminál v Nehvizdech. Ten by umožnil i případný přestup ve směru od Mladé Boleslavi a Liberce na vlaky dál ve směru do Brna.

Osmnáct studií

Stát v minulosti řešil několik variant, jak zrychlit vlaky z Prahy do Mladé Boleslavi, nakonec vyšla jako nejvhodnější trasa přes Milovice a nově postavené spojky. Podle Kupky dojde ale k modernizaci trati do Všetat kvůli jejímu potenciálu pro příměstskou železniční dopravu.

Pro Bezděčínskou spojku již dochází k aktualizaci zásad územního rozvoje. „Bude důležité propojit projektanty železnice s těmi, co projektují novou silnici podél D10 pro Středočeský kraj, aby nedošlo k vzájemné kolizi a naopak co nejlepší synergii celé stavby,“ dodal Kupka.

Pro úsek Mladá Boleslav – Liberec aktuálně dochází ke zpracování studie proveditelnosti, která počítá s modernizací na rychlost 200 km/h. Předložena má být v září.

O zrychlení spojení Praha – Liberec se mluví od devadesátých let, na téma vzniká již osmnáctá studie. Výsledkem je stále naprosto nekonkurenceschopná jízdní doba v porovnání s cestou po silnici.

Projekty na zrychlení spojení Praha – Mladá Boleslav

Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ
Obsahem stavby je novostavba dvoukolejné trati, která spojí výhybnu Bezděčín na trati 071 se železniční stanicí Mladá Boleslav město na trati 064. Povede převážně nezastavěným územím východně od dálnice D10 v souběhu s ní. Součástí projektu je také rekonstrukce části výhybny Bezděčín a napojení na trať 064 v nové stanici Mladá Boleslav východ. V současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Podmínkou pro získání územního rozhodnutí je aktualizace ZÚR Středočeského kraje.
Předpoklad realizace
08/2026–12/2028
Předpokládané náklady
6,71 mld. Kč

Všejanská spojka

Předmětem stavby je výstavba nové dvoukolejné elektrizované trati v úseku Lysá nad Labem Čachovice, s uvažovanou rychlostí 200 km/h. Trasa stavby začíná jihozápadně od Milovic, kde navazuje na úsek připravovaný v související stavbě Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. (včetně) – Lysá nad Labem (včetně). Milovice trať protne v prostoru stávající stanice (současná jednokolejná trať bude zrušena). Následně se trať stáčí východním směrem a přes novou stanici Milovice-Boží dar a zastávku Vanovice se zapojí do jižního zhlaví stanice Čachovice.
V současné době probíhá zpracování záměru projektu.
Předpoklad realizace
06/2027–12/2030
Předpokládané náklady
11,94 mld. Kč

Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) – Mladá Boleslav hl. n. (včetně)
Náplní stavby je komplexní rekonstrukce stanice Mladá Boleslav město, která zahrnuje rozšíření stávající stanice, včetně výstavby dvou nových nástupišť, dále rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město – Mladá Boleslav hl. n., náhrada železničního přejezdu přes ulici Ptácká za železniční most a také výstavba nové železniční spojky Ptácká s novým mostem přes řeku Jizeru. Stavba bude ukončena ve stanici Mladá Boleslav hl. n., která projde celkovou modernizací s výstavbou ostrovního nástupiště.
V současné době probíhá zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí.
Předpoklad realizace
08/2028–02/2031
Předpokládané náklady
nejsou stanoveny

Modernizace a elektrizace trati Nymburk – Nepřevázka
Předmětem stavby je celková modernizace a elektrizace tohoto úseku, která je rozdělena do dvou částí. V úseku Čachovice – Nepřevázka, který navazuje na Všejanskou spojku, je navrženo zdvoukolejnění trati, její elektrizace a výstavba nové stanice Dobrovice-Sýčina. V této části tratě je uvažováno s rychlostí do 160 km/h. Ve zbývajícím úseku Nymburk – Čachovice bude provedena elektrizace a rekonstrukce stávající jednokolejné trati, s uvažovanou rychlostí do 120 km/h. Součástí této stavby je také elektrizace Bezděčínské spojky a zřízení GSM-R a ETCS v celém úseku Nymburk – Mladá Boleslav.
V současné době probíhá zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí.
Předpoklad realizace
05/2027–12/2029

Tagy Bezděčínská spojka Liberec - Praha Ministerstvo dopravy Správa železnic Všejanská spojka železniční spojení Praha - Liberec
193 komentářů