LOT 3a leaderboard

Praha chce automatizovat vymáhání pokut za dopravní přestupky, zapojí matematiky

Policejní kontrola. Ilustrační foto: Jan SůraPolicejní kontrola. Ilustrační foto: Jan Sůra

Nový systém má eliminovat byznys firem živících se protahováním sporů o pokuty.

Pražský magistrát začíná řešit, jak by zautomatizoval výběr pokut za dopravní přestupky. Chystá nový systém „ePokuty“. Přípravu systému dnes schválili radní. Na vývoji chce spolupracovat s odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kteří do řešení dopravních přestupků a sporů vnesou metody umělé inteligence a teorie her. Dalším partnerem bude právní kancelář PRK Partners. Případné spory by se měly řešit online.

ePokuty zrychlí a zefektivní vymáhání přestupků a ušetří počet úředníků, kteří musejí přestupky řešit. Dosud se často stávalo, že na pokutách nešťastně vydělávaly některé zájmové skupiny kvůli nepřehlednému řešení sporů na stozích papírů. Umělá inteligence a teorie her teď přestupky lépe zkoordinuje a odstraní zbytečné konflikty pro obě strany. V praxi to pomůže nejen zvýšit bezpečnost Pražanů, ale opakovaní přestupkáři už si snad dají během své jízdy i větší pozor,” řekl primátor Zdeněk Hřib.

Díky teorii her má dojít ke snadnějšímu zpracování konfliktních rozhodovacích situací, kdy dochází ke střetu zájmů (například zájem společnosti potrestat viníka, a naopak zájem viníka uniknout trestu). „Sestavením matematického modelu daného konfliktu a pomocí výpočtů se pracovníci MFF UK snaží nalézt co nejlepší strategie pro konkrétní účastníky takových konfliktů,“ uvedlo město v tiskové zprávě.

Ve spolupráci s právní kanceláří se hledají legislativně správné postupy, které umožní proces automatizovat, a tím opět umožnit zvýšení vymahatelnosti práva, ale zároveň snížení pracnosti na straně Magistrátu hlavního města Prahy. Systém má začít fungovat do roku 2023. „Přívětivější budou ePokuty nesporně i pro samotné viníky přestupků, protože svoje spory i reklamace budou moci díky automatizaci procesů v budoucnu řešit pohodlněji online prostřednictvím Portálu Pražana,” dodal Hřib.

Tagy dopravní přestupky pokuty za dopravní přestupky praha seznam
143 komentářů