Povodí chce odlámat dno Orlíku pod Kořenskem, aby sucho nezastavovalo plavbu

Vltava pod komorou Kořensko. Pramen: Povodí VltavyVltava pod komorou Kořensko. Pramen: Povodí Vltavy

Povodí Vltavy se rozhodlo odstranit úzké hrdlo na loni otevřené stokilometrové vodní cestě z Českých Budějovic na Orlík. Kritický úsek

Povodí Vltavy se rozhodlo odstranit úzké hrdlo na loni otevřené stokilometrové vodní cestě z Českých Budějovic na Orlík.

Kritický úsek se nachází pod plavební komorou Kořensko u Týna nad Vltavou, kam až sahá vzdutí Orlické nádrže. Pokud je Orlík plný, je pod Kořenskem stojatá voda, když hladina v nádrži výrazně klesne, začne voda v místě proudit.

Loni přitom krátce po slavnostním zprovoznění miliardové vodní cesty musela být komora Kořensko kvůli nedostatku vody uzavřena, čímž cesta téměř pozbyla smyslu a sezona na vodě fakticky skončila.

Povodí vidí jediné řešení v prohloubení dna až o 1,5 metru, zbudování násypu na levém břehu a několika příčných hrázek. Délka prohlubovaného úseku je přes 1,8 kilometru, šířka 20 metrů. Nánosy a měkký materiál odtěží bagry, na skálu bude třeba použít pneumatická kladiva; Povodí nevylučuje ani lokální odstřel.

Práce musejí probíhat mimo plavební sezonu, tedy jen od listopadu do konce března, protáhnou se tak až do roku 2020. První rýpnutí se očekává ještě letos v prosinci, Povodí Vltavy prozatím zahájilo proces posuzování nápadu z hlediska vlivu na přírodu (EIA).

V dokumentaci EIA se mimo jiné píše, že v místě se zřejmě vyskytují vzácní mlži velevrub malířský, škeble rybničná nebo velevrub tupý. Tyto kolonie bude třeba obětovat, zpracovatelé záměru nicméně předpokládají, že sem ryby z Orlíku na svých žábrách rychle zanesou novou mlží omladinu.

Tagy Kořensko lodní doprava Orlík Povodí Vltavy Vltava
14 komentářů