Posun střídavé soustavy k Chomutovu získal souhlas MŽP

Železniční stanice Kadaň-Prunéřov. Autor: Phil Richards from London, UK – 25.06.15 Kadaň-Prunéřov 163.249, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69621583Železniční stanice Kadaň-Prunéřov. Autor: Phil Richards from London, UK – 25.06.15 Kadaň-Prunéřov 163.249, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69621583

Styk soustav je dnes u Prunéřova, nově se posune k Chomutovu, k odbočce na Žatec.

Projekt Správy železnic (SŽ) Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně), jehož hlavním přínosem má být změna trakční soustavy ze stejnosměrné (3 kV) na střídavou (25 kV, 50 Hz), získal souhlas ministerstva životního prostředí (MŽP) v tzv. malém procesu EIA. Ministerstvo rozhodlo, že stavba nemůže mít významný vliv na okolí a nemusí tak projít podrobným zkoumáním. Správa železnic tak může pokračovat v přípravě.

Styk soustav je dnes u Prunéřova, nově se posune k Chomutovu, k odbočce na Žatec. „Vzhledem k nedokončené modernizaci infrastruktury ve stanici Chomutov bude zřízeno neutrální pole, tedy změna stejnosměrné a střídavé trakce mezi odbočkou Dubina a zastávkou Málkov,“ stojí v dokumentaci EIA. Troleje ale budou připraveny na změnu soustavy až ke stanici Chomutov.

Rekonstrukce trati má mimo jiné zajistit v některých místech zvýšení rychlosti až na 160 km/h. Modernizací projdou stanice Prunéřov a zastávka Málkov. Ta se posune blíže k obci a dostane nová nástupiště.

Stavba by měla začít v prosinci 2025 a skončit v říjnu 2027. Schválené náklady (z roku 2020) činí 3,5 miliardy korun.

V roce 2028 by měla navázat velká rekonstrukce železniční stanice Chomutov, jejíž nejviditelnější částí bude přesun osobního nádraží blíže centru. Rekonstruovat se bude i seřaďovací nádraží, trať do Vejprt bude zahloubena a nebude už křížit frekventovanou silnici I/13. Podoba nového chomutovského nádraží vzejde z architektonické soutěže, kterou chce SŽ vypsat letos.

V roce 2029 by měly být už hotové rekonstrukce úseků Chomutov město – Kyjice a Kyjice – Most, a to včetně přípravy na přepnutí soustav. Po dokončení stanice Chomutov se tak styk soustav na Podkrušnohorské magistrále posune do Mostu.

Tagy Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně) Podkrušnohorská magistrála Správa železnic
25 komentářů