dpp

Rekonstrukci tratě Most – Kyjice bude projektovat Sagasta, styk soustav se posune do Mostu

V Třebušicích se vymění koleje a opraví nástupiště. To bude nově přístupné bezbariérově. Pramen: SŽV Třebušicích se vymění koleje a opraví nástupiště. To bude nově přístupné bezbariérově. Pramen: SŽ

Posun styku napájecích soustav ke stanici Most je podmíněn konverzí úseku Prunéřov – Most.

Správa železnic (SŽ) pokračuje ve snaze vylepšit takzvanou Podkrušnohorskou magistrálu.  Aktuálně vybrala zhotovitele dokumentace k rekonstrukci traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně). Zakázku získala za 54,5 milionů korun společnost Sagasta, která byla jediným soutěžícím. Předpokládaná hodnota zakázky byla téměř 60 milionů korun. Vítězství Sagasty vyplývá z informací na profilu zadavatele.

Samotná stavba, která zahrne výměnu železničního svršku i spodku, vylepšení stanice Třebušice, instalaci nového zabezpečovacího zařízení nebo výměnu trolejí, má vyjít dle dnešních odhadů na 2,9 miliardy korun.

„Předpokládáme, že stavbu zahájíme ve druhé polovině roku 2027, hotovo by mělo být za dva roky poté,“ uvedl mluvčí Správy železnic Jan Nevola. Projekt je podle něj připravován včetně konverze napájecí soustavy ze stejnosměrné na střídavou. Dnes je stykový bod u Prunéřova, nově se má posunout ke stanici Most. „Posun styku napájecích soustav k ŽST Most je podmíněn konverzí úseku Kadaň-Prunéřov – Most. Vše tak řešíme souběžně,“ doplnil Nevola.

Dříve tak má dojít na rekonstrukci úseku Kyjice – Chomutov město, která měla být dle informačního letáku už hotová. Správa železnic ale před více než rokem zrušila soutěž na zhotovitele kvůli nedostatku peněz. Nový tendr chce vypsat letos v září. „Realizaci předpokládáme ve druhé polovině příštího roku. Stavba by měla být dokončena v polovině roku 2027,“ dodal Nevola.

Stejně tak by mělo v příštích letech dojít na rekonstrukci tratě z Prunéřova do Chomutova, kde se počítá s dokončením v roce 2025.

Tagy Most (mimo) - Kyjice (včetně) Správa železnic
47 komentářů