Podoba nové stanice Depo Zličín vzejde z architektonické soutěže, poprvé od revoluce

Umístění nové stanice Depo Zličín. Foto: Czechdesign – autor Vojtěch Filčev.Umístění nové stanice Depo Zličín. Foto: Czechdesign – autor Vojtěch Filčev.

Stavba nové stanice má začít v roce 2026.

Poprvé v porevoluční historii pražského metra vzejde její podoba z architektonické soutěže. Vyhlašovatelem je společnost Metroprojekt, pořadatelem organizace Czechdesign. Nová stanice se má začít stavět v roce 2026 v koordinaci s novým P+R parkovacím domem pro 500 aut.

Metroprojekt získal zakázku na přípravu celé stavby. O vítězi rozhodne porota, výsledky a všechny předložené architektonické návrhy DPP společně s organizátorem představí do konce letošního dubna. Role jejího architekta bude spočívat především v nalezení kompromisu mezi důrazem na funkcionalitu a estetickým projevem veřejné stavby. „Vítaná bude i jeho případná spolupráce s umělci či designéry, což bývalo pro pražské metro typické a řadilo jej tak v globálním měřítku mezi výjimečné stavby,“ uvedl DPP v tiskové zprávě.

Předmětem soutěžního návrhu je zpracování architektonického řešení samotného objektu stanice metra, ale také veřejného prostranství v přilehlém okolí, včetně souvisejících pozemních komunikací a sadových úprav. Výstavbě stanice bude předcházet vybudování nového objektu garáží P+R o kapacitě až 500 parkovacích stání. Stanice Depo Zličín bude sloužit jako přestupní bod na linku metra B nejen pro zde parkující řidiče, ale také pro cestující z příměstských linek, a kromě toho bude obsluhovat okolní bytovou zástavbu.

Šest oslovených ateliérů

Soutěž probíhá v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů jako vyzvaná, dvoufázová a všichni účastníci budou za své návrhy finančně oceněni. Vyhlašovatel vyzval k účasti v soutěži 6 architektonických ateliérů: BOD architekti, DKarchitekti, IDHEA/dh architekti, Ivan Kroupa architekti, LASOVSKY JOHANSSON ARCHITECTS a PETR STOLÍN ARCHITEKT, a to na základě charakteru jejich předchozích realizací či projektů a po konzultacích s organizátorem a odbornou porotou.

„V minulosti se stanice metra stavěly jako výstavní skříň města. Ze stanic je cítit rukopis architekta a umělce. A s touto péčí přistupujeme i k těm, které zatím nejsou postavené. Je naším cílem, aby mimo kvalitní služby pro cestující představovala nová konečná stanice i kvalitu z pohledu architektury, použitých materiálů a řešení detailů,” říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Architektura, design a funkcionalita, ať se jedná o stanice metra nebo dopravní prostředky, by se měly vzájemně doplňovat a oba vlivy by měly být v rovnováze, nikoliv jeden na úkor druhého. Proto se snažíme design a umění do veřejné dopravy opět zakomponovávat. Proto soutěžíme design nových vozů lanovky na Petřín, připravujeme architektonickou soutěž na lanovku Podbaba – Bohnice, realizujeme výtvarné soutěže na stanice čtvrté linky metra D a nyní architektonickou soutěž na stanici metra Depo Zličín,“ doplňuje Anna Švarc, architektka metra z DPP.

Soutěžní návrhy bude posuzovat porota složená z odborníků, ale také zástupců hl. m. Prahy, DPP a generálního projektanta METROPROJEKT Praha. Odbornou část poroty budou tvořit renomovaní nezávislí architekti Jakub Fišer (Aulík Fišer architekti), Ondřej Hofmeister (Projektil architekti), Jiří Janďourek (Atakarchitekti), Veronika Martykán (Bogle Architects) a Pavel Nasadil (FAM Architekti). Z řad dalších odborníků se do hodnocení zapojí také Jan Skřivánek, umělecký kritik a šefkurátor Musea Kampa, který bude sledovat především umělecký aspekt jednotlivých návrhů.

Výsledky v dubnu

V tzv. závislé části poroty zasedne Adam Scheinherr (náměstek primátora pro oblast dopravy), Věra Langmaierová (hlavní projektantka METROPROJEKT Praha) a Anna Švarc (architektka metra). K hodnocení návrhů jsou přizváni také další zástupci klíčových organizací – Petr Witowski (předseda představenstva a generální ředitel DPP), David Krása (předseda představenstva a generální ředitel společnosti METROPROJEKT Praha) a Ondřej Krulikovský (vedoucí jednotky Stavby a tratě z technické úseku DPP – Metro).

Výsledky soutěže budou známy letos v dubnu. Úkolem vítěze bude ještě letos dokončit soutěžní návrh s tím, že na jeho základě vypracuje architektonickou studii. Na to naváže zpracování dokumentace pro umístění stavby (DUR) a inženýrská činnost k územního rozhodnutí, jehož získání DPP předpokládá na konci příštího roku. Dalším krokem bude zpracování dokumentace pro stavební povolení a jeho získání do konce roku 2024. V roce 2025 DPP plánuje vysoutěžit zhotovitele a v roce 2026 zahájit stavbu v koordinaci s připravovanou výstavbou parkovacího domu a nových autobusových zastávek.

Tagy Depo Zličín Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Metro B Metroprojekt praha
186 komentářů