DPP vybral projektanty nové stanice metra na Zličíně i úprav depa

Depo Zličín. Foto: Michal ChrástDepo Zličín. Foto: Michal Chrást

Depo Zličín má být 62. stanicí v síti pražského metra.

Kapitálově propojené společnosti Sudop Praha a Metroprojekt získaly zakázku projektování velkých úprav konečné metra na Zličíně. V rámci této akce dojde k rozšíření depa o dvě další haly a vybudování nové stanice Depo Zličín.

Vyplývá to z registru smluv. Hodnota zakázky je 90,4 milionů korun, zhruba o čtyři miliony korun méně, než byla odhadovaná cena. „V této chvíli už probíhají přípravné a projekční práce. Aktuálně probíhá příprava výběru architekta pro zpracování architektonické studie na stanici metra Depo Zličín,“ řekl ředitel odboru komunikace Dopravního podniku hl. m. Praha (DPP) Daniel Šabík. U stanice vznikne současně nové P+R parkoviště.

Depo Zličín by se mělo stát 62. stanicí v síti pražského metra. Celkové odhadované náklady jsou 1,4 miliardy korun, stavět se má začít v roce 2023. Připravovaná stanice metra Depo Zličín bude povrchová, dvoukolejní, s bočním nástupištěm, umístěná pod svahem na severní straně stávajícího kolejiště depa Zličín, rovnoběžně se Sazovickou resp. ulicí Na Radosti.

Podle předsedy představenstva DPP Petra Witovského je dnes kapacita zličínského depa naplněna na 100 %. „Pokud do budoucna plánujeme zkrácení intervalů na lince B, budeme muset do depa Zličín přesunout část souprav z linky A, potřebujeme ale pro ně na Zličíně nejdříve postavit novou odstavnou kapacitu. Kromě toho máme na Zličíně zkušební trať, kterou budeme využívat pro testování nových vozů plánovaných pro linku D. Také pro ně zde musíme včas vytvořit dostatečnou kapacitu,“ dodal Witowski.

Parkoviště pro 600 aut

Mezi plánovanou stanicí metra Depo Zličín a ulicí Na Radosti, u křižovatky s Míšovickou ulicí, na místě bývalého buňkoviště, plánuje hl. m. Praha postavit nové P+R parkoviště o kapacitě až 600 automobilů. Vzdálenost mezi výstupem z nové stanice metra a nejbližšími vstupy do garáží P+R bude zhruba 30 metrů, po dostavbě obou objektů budou propojeny bezbariérovým chodníkem. Oba objekty, nová stanice metra i P+R parkoviště, budou vznikat najednou.

K připravované stanici metra Depo Zličín povedou koleje z nově uspořádaného kolejového rozvětvení tak, aby se provoz samotné stanice a příjezdy do depa či na zkušební trať navzájem neomezovaly a soupravy mezi stanicemi Zličín a Depo Zličín mohly jezdit alespoň 40 km/h, což by při využívání stávajícího zhlaví depa nebylo možné. Jinými slovy, provoz souprav s cestujícími do nové stanice Depo Zličín nesmí paralyzovat činnost samotného depa. K jižní stěně stávající haly depa Zličín plánuje DPP v rámci této investiční akce postavit novou čtyřkolejnou remízovací halu pro odstavování osmi souprav metra. Hned vedle nové remízovací haly vybuduje DPP také novou halu pro tzv. vozidla NTP (neelektrické, pomocné trakční prostředky využívané pro údržbu metra). Proměnou projde i staniční zabezpečovací zařízení, které je více než 20 let staré a v současnosti již koncepčně zastaralé.

Zahájení samotné stavby nové stanice metra Depo Zličín DPP předpokládá v létě 2023, do provozu by ji podle předběžného harmonogramu rád uvedl na konci letních prázdnin v roce 2025. Výstavba P+R parkoviště bude předmětem samostatného projektu.

DPP odhaduje celkové náklady stavby na 1,4 miliardy Kč, přičemž projekční práce z toho činí cca 93 milionů Kč, výstavba samotné stanice spojená s novým kolejovým rozvětvením a modernizací zabezpečovacího zařízení zhruba 860 milionů Kč a výstavba hal 312 milionů Kč. Zbytek připadá na úpravu a výměnu technologií či inženýrskou činnost.

Depo Zličín. Foto: Michal ChrástDepo Zličín. Foto: Draceane / Wikimedia CommonsNákres nové stanice metra Depo Zličín s parkovacím domem. Foto: Metroprojekt
Tagy Depo Zličín Dopravní podnik hl. m. Prahy dpp Metroprojekt P+R Sudop Praha Zličín
85 komentářů