Pod dráty do Litvínova nebo Hustopečí. SŽDC začíná vybírat, kdo elektrizuje dvě tratě

Oldřichov u Duchcova. Autor: Phil Richards from London, UK, WikipediaOldřichov u Duchcova. Autor: Phil Richards from London, UK, Wikipedia

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se blíží do finále s přípravami elektrizace dvou tratí na opačných koncích republiky. Tento týden


Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se blíží do finále s přípravami elektrizace dvou tratí na opačných koncích republiky. Tento týden vypsala dvě soutěže na stavební firmy, které zmodernizují a elektrizují trať z Louky u Litvínova do Litvínova a ze Šakvic do Hustopečí. Cestujícím mají úpravy přinést nové přímé spoje s krajskými městy.

Elektrizace Litvínova je součástí zakázky Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov, troleje je potřeba postavit na dvou kilometrech z Louky u Litvínova, celý úsek k rekonstrukci z Oldřichova u Duchcova měří 13 kilometrů. Odhadovaná cena v projektu je 848 milionů korun bez DPH.

SŽDC sice chystá postupně v příštích desítkách let přepínání napájecích soustav ze stejnosměrný na střídavý proud, nový úsek bude přesto stejnosměrný. Důvodem je i fakt, že nedávno SŽDC modernizovala napájecí stanici u Oldřichova.

„Projekt přinese kompletní rekonstrukci celé trati. Výrazně se tak zkvalitní provozování osobní regionální dopravy mezi Ústím nad Labem a Litvínovem. Elektrizovat se bude úsek Louka u Litvínova – Litvínov a rekonstrukcí projde zbylý úsek trati, zvýší se traťová rychlost až na 100 kilometrů v hodině,“ řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Součástí zakázky je rekonstrukce svršku i vybudování nových nástupišť a stovek metrů nového zábradlí. Provoz bude dálkově řízen dispečerem z Louky u Litvínova.

Na podkrušnohorské magistrálce má dojít současně i k velké modernizací stanice Řetenice a částí navazujících úseků směr Oldřichov u Duchcova a Lovosice. Projekt za 783 milionů korun bez DPH počítá s vybudováním ostrovního nástupiště v Řetenicích včetně dvou výtahů. Dojde současně k výstavbě nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií. Na severu Čech běží ještě soutěž na elektrizaci tratě do Kadaně, ta už bude pod střídavým proudem, aktuálně probíhá hodnocení nabídek.  

Přímého spojení s Brnem by se nově měli díky elektrizaci dočkat obyvatelé Hustopečí u Brna. SŽDC vypsala tendr na modernizaci a elektrizaci tratě ze Šakvic ležících na hlavním koridoru z Brna do Břeclavi. Elektrizace sedm kilometrů dlouhé tratě má umožnit i zavedení přímých vlaků do Brna. Součástí zakázky za 1,384 miliardy korun je i částečná rekonstrukce stanice Šakvice včetně změny uspořádání kolejiště a vybudování ostrovního nástupiště.

Změna má umožnit přímý vjezd od Brna na regionální dráhu a opačně. Současně dojde ke kompletní rekonstrukci stanice Hustopeče. Vlaky na trati budou jezdit maximální rychlostí 90 kilometrů za hodinu.

Tagy elektrizace Správa železniční dopravní cesty trať 134 Louka u Litvínova - Litvínov trať 254 Šakvice - Hustopeče u Brna
33 komentářů