Plzeň otevřela velké P+R parkoviště na Borech. Parkovací lístek poslouží i jako jízdenka do MHD

Nové P+R parkoviště u terminálu Kaplířova v Plzni na Borech. Foto: Plzen.euNové P+R parkoviště u terminálu Kaplířova v Plzni na Borech. Foto: Plzen.eu

Město chystá na Borech další velké investice do dopravy.

Plzeň otevřela v režimu předčasného užívání nové velkokapacitní parkoviště v blízkosti terminálu Kaplířova na Borech. První týdny bude parkování zdarma, poté bude stát celodenní stání 60 Kč. Za tuto částku ale získá řidič celodenní jízdenku na MHD v hodnotě 66 korun. S předplatní jízdenkou zaplatí jen 20 korun na den.

Na Borech vzniklo celkem 318 parkovacích míst. Město chce motivovat dojíždějící do krajské metropole, aby nechali auto na kraji města a dál využili městskou hromadnou dopravu. K osazení závorou a spuštění příslušného parkovacího softwaru by mělo dojít nejpozději v březnu.

Parkoviště Kaplířova je jedním z projektů, jež zásadně proměňují oblast bývalé konečné tramvaje číslo 4. Ještě letos by v lokalitě nalevo od Klatovské třídy při výjezdu z města měla začít úprava vstupu do Borského parku tak, aby bývalá točna i přilehlé pozemky získaly moderní tvář a nový prosklený objekt poskytl zázemí cestujícím i návštěvníkům parku.

„Naším cílem je postupně budovat v Plzni právě parkoviště či parkovací domy typu P+R neboli ‚zaparkuj a jeď MHD‘. Konkrétně zde máme 318 parkovacích míst, z toho 18 míst je možno použít po úpravě vyblokování pro parkování autobusů, devět míst je pro osoby se zdravotním postižením,“ přiblížil primátor Plzně Pavel Šindelář.

Zákres nového parkoviště u dopravního terminálu v Plzni - Borech.

Zákres nového parkoviště u dopravního terminálu v Plzni-Borech.

Většinu nákladů zaplatila evropská dotace

Parkoviště vyšlo na 34,7 milionu korun bez DPH. Městu se na projekt podařilo získat dotaci ve výši 90 procent způsobilých nákladů. Peníze byly poskytnuty Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti.

Součástí projektu je příprava na budoucí osazení nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Na příjezdových silnicích budou informační tabule o volné kapacitě, platit se dá ve čtyřech terminálech, parkoviště ohlídají kamery. Vybudováno bylo také veřejné osvětlení na stožárech s 25 kusy LED úspornými svítidly.

Parkovací stání jsou navržena z vegetační dlažby s možným průsakem. Voda bude sváděna do trativodů a dále do nové areálové kanalizace, jež je svedena do odlučovače ropných látek a následně odváděna do retenční nádrže. Vysazeno bylo 130 kusů okrasných stromů pěti druhů na nové ploše 4 200 m2 trávníku.

Město proměnilo okolí parkoviště i pro cyklisty a chodce. Vybudovány jsou chodníky s cyklostezkami, a to podél Dobřanské ulice. Od parkoviště vede spojovací chodník s cyklostezkou k mostu přes silnici I/27, přivaděč na dálnici D5. Využívají je hlavně studenti a zaměstnanci Západočeské univerzity a firem sídlících na Borských polích.

Další proměna okolí

Ještě letos chce Plzeň spustit i další dva projekty v lokalitě bývalé konečné tramvaje č. 4 na Borech. U parkoviště P+R vznikne objekt jako zázemí pro řidiče PMDP a veřejné linkové dopravy, v jehož přízemí budou veřejné toalety, kavárna, prostory pro technickou správu objektu, nájemní komerční prostory. „Součástí jsou i přístřešky u zastávek tramvaje. Vše doplní mobiliář a zeleň, předpokládané stavební náklady činí 30 milionů korun bez DPH. Začít bychom chtěli v červnu letošního roku,“ doplnil primátor Šindelář.

Druhý z projektů se týká bývalé konečné Bory a má za cíl udělat z ní atraktivní vstupní bránu do parku. Jeho dominantou bude liniový ve velké míře prosklený jednopodlažní pavilon s plochou zelenou střechou. „Objekt bude rozdělen na část kavárny s půjčovnou kol a na část veřejných WC. Mezi těmito dvěma částmi zůstane volný prostor umožňující průchod do parku. Stavba tak vytváří jakousi bránu do parku navázáním na stávající parkovou cestu. U autobusové zastávky v ul. U Borského parku střecha objektu nahrazuje přístřešek zastávky. Jeden pár zachovaných kolejí tramvajové smyčky prochází budovou do prostoru náměstí, před vstupem do parku, a stává se reklamou pro dění za objektem,“ doplnil vedoucí odboru investic Pavel Grisník. Předpokládané stavební náklady tohoto projektu činí 38 milionů korun, i u něj chce město začít v červnu letošního roku.

Tagy P+R P+R Plzeň Plzeň Plzeň - Bory
13 komentářů