U dopravního terminálu v Plzni začíná stavba nového parkoviště pro 318 aut

Prostor pro nové parkoviště v Plzni - Borech. Foto: Plzen.euProstor pro nové parkoviště v Plzni - Borech. Foto: Plzen.eu

Nové parkoviště má být dokončeno do konce roku.

Plzeň udělá důležitý krok k tomu, aby část dojíždějících do krajského města nechala své auto na okraji města a nezajížděla s ním do centra. Ve čtvrti Bory v blízkosti dopravního terminálu Kaplířova postaví nové parkoviště typu P+R. Jeho kapacita bude 318 míst.

U terminálu končí některé autobusy mířící do západočeské metropole od jihu a jihozápadu, zároveň je zde točna tramvají linky 4. Nové parkoviště vybuduje město mezi ulicemi Dobřanská a Kaplířova do konce letošního roku.

„Vznikne 318 parkovacích stání, z nichž 18 míst bude podélných s možným využitím v nouzi i pro autobusy. Ostatní stání jsou kolmá. Z kolmých stání je celkem devět rezervováno pro osoby s průkazem ZTP a ZTP/P. Stavební akce bude dokončena do konce prosince 2021. Celkové náklady jsou vyčísleny na 34,2 milionu korun včetně DPH,“ vysvětlil Pavel Šindelář, technický náměstek primátora. „Po vybudování parkoviště vysadíme v daném území 130 stromů a po úpravě terénu také zatravníme okolní plochy,“ doplnil Šindelář.

Nový spojovací chodník i kamerový systém

V okolí parkoviště vzniknou chodníky s cyklostezkami podél Dobřanské ulice. Od parkoviště povede spojovací chodník s cyklostezkou k mostu přes silnici I/27, přivaděč na dálnici D5. Odvodnění parkoviště je řešeno do uličních vpustí, sběrného žlabu a průlehů s horskými vpustěmi. „Parkovací stání jsou navržena z vegetační dlažby s možným průsakem. Voda na zemní pláni bude sváděna do trativodů a dále do nové areálové kanalizace, jež je svedena do odlučovače ropných látek a následně napojena na již provedenou kanalizaci, která je svedena do retenční nádrže,“ doplnila Taťána Kicová, vedoucí oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů odboru investic.

V prostoru parkoviště je navržen nový kamerový systém skládající se ze dvou statických kamer a jedné otočné, včetně doplnění diskového pole do centrály Správy informačních technologií města Plzně. Součástí stavby je zřízení nového vedení inženýrských sítí, jako jsou sítě nízkého napětí, elektronických komunikací, vedení veřejného osvětlení, rozvody pro kamerový a parkovací systém.

Zákres nového parkoviště u dopravního terminálu v Plzni - Borech.

Zákres nového parkoviště u dopravního terminálu v Plzni – Borech.

Tagy P+R Plzeň Plzeň - Bory seznam záchytné parkoviště Plzeň
10 komentářů