dpp

Ostravští píší do Prahy: DOL ani splavnění Odry nechceme

Vizualizace splavné Odry. Pramen: ministerstvo dopravyVizualizace splavné Odry. Pramen: ministerstvo dopravy

Podle ministerstva se "v Moravskoslezském kraji nabízí unikátní možnost propojit všechny druhy dopravy".

Vedení města Ostravy poslalo na ministerstvo dopravy dopis, ve kterém vyjadřuje „zásadní nesouhlas s pokračováním přípravy projektu kanálu DOL včetně části splavnění Odry do Ostravy“. Podobné psaní dostal i Moravskoslezský kraj, který byl městem vyzván ke zrušení územní rezervy pro tuto stavbu. Na twitteru to oznámil primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO 2011). Postupuje tak v souladu s loňským rozhodnutím zastupitelstva, které zmíněné vodní dílo jednomyslně odmítlo.

Město poukazuje na to, že stavba by měla obrovské důsledky na ekosystém a životní prostředí v okolí řeky Odry, která protéká územím Ostravy, a zároveň by negativně ovlivnila urbanismus města. „Jedná se o projekt nadbytečný, zastaralý, který svým pojetím patří do 19. století, nikoliv do 21. století,“ uvedl už dříve Macura. Podle něj by projekt vytvořil další bariéru ve městě a znamenal by především obrovskou zátěž pro životní prostředí.

Meandry Odry u hranic. Pramen: MDČR

Meandry Odry u hranic. Pramen: MDČR

Město se obává, že dopady budování kanálu na řeku Odru by byly zásadní nejen v místě stavby, ale v celém rozsahu jejího toku. Stavba by údajně ohrozila biotopy a ovlivnila podzemní vody včetně zdrojů pitné vody. Ostravští zastupitelé se ale obávají také toho, že stavba by ovlivnila zakládání nových staveb a mohla by narušit statiku současných budov.

Splavnění Odry z polského Koźle do ostravského Svinova loni schválila vláda. Má se přitom využít vodní levobřežní obchvat, který se vyhne cenným meandrům Odry. Obchvat míjí meandry po polském území přes pole a nezasahuje do zastavěného území Bohumína. Na území Ostravy má být přístav.

Splavnění Odry z Polska do Ostravy je jediný úsek plánovaného kanálu Dunaj – Odra, kde běží aktivní příprava. Podle ministerstva se „v Moravskoslezském kraji nabízí unikátní možnost propojit všechny druhy dopravy“.

Tagy ostrava splavnění Odry
78 komentářů