Kanál DOL: Ministerstvo chce nejprve splavnit Odru. V Ostravě bude přístav

Vizualizace splavné Odry. Pramen: ministerstvo dopravyVizualizace splavné Odry. Pramen: ministerstvo dopravy

Z Ostravy mají plout nákladní lodě do Polska, splavnění tuzemské části Odry vyjde na 15 miliard.

(Aktualizováno) Vláda dnes jednala o budoucnosti kanálu Dunaj – Odra – Labe, který loni vyšel ze studie proveditelnosti jako ekonomicky efektivní. Cena propojení všech tří řek se odhaduje na 586 miliard korun. Efektivita je nicméně „na hraně“ u labské větve koridoru, takže centrální komise ministerstva dopravy napojení Labe nedoporučila. Územní rezerva ale bude zachována.

Ministerstvo dopravy proto dnes mluví pouze o propojení Odry s Dunajem a na vládu přineslo návrh, aby se v přípravě zatím aktivně pokračovalo jen u splavnění Odry z Ostravy-Svinova do polského Koźle. Ve Svinově má vzniknout přístav. Délka nového splavného úseku by byla zhruba 62 kilometrů. Vláda materiál schválila.

V rámci projektu bude v úseku Koźle – Ostrava-Svinov nutné rekonstruovat 12 silničních nebo železničních mostů na polské straně, 7 silničních a 1 železniční most na české straně, bylo by nutné vybudovat či zrekonstruovat 5 plavebních komor (3 polské, 2 české), a vybudovat alespoň jeden přístav Ostrava-Svinov. Takto to popisuje ministerstvo dopravy v materiálu pro vládu, který má deník Zdopravy.cz k dispozici.

Splavnění Odry by bylo podle něj ekonomicky nejefektivnější při dosažení třídy vodní cesty, která umožní používat plavidla délky 11,4 metru, tlačené soupravy délky 185 metrů, šířka plavební dráhy je 40 metrů, hloubka 5 metrů a podjezdná výška mostů 7 metrů. Odhadované náklady pro úsek Ostrava Svinov – Koźle jsou 44 mld. Kč (z toho Ostrava-Svinov – hranice CZ/PL cca 15 mld. Kč).

„Urychlená realizace části oderské větve z Ostravy-Svinova k polské hranici a dále splavnění Odry na území Polska může být možnou vhodnou první etapou celého projektu propojení Odry s Dunajem v delším časovém horizontu,“ doplnili ministerští úředníci v materiálu pro vládu.

Proti labské větvi kanálu hovoří vedle nákladů (přes 300 miliard korun) i závislost na plavebních podmínkách v Německu. Z meziresortního připomínkového řízení vyplynul nicméně ze strany krajů a některých úřadů (MZe, MPO, Pardubický, Středočeský a Ústecký kraj) požadavek zachovat pro labskou větev územní rezervu.

Odra jako vodní cesty byla po desetiletí zanedbávána a je z části zanesena bahnem. Polsko s ní má nicméně nyní velké plány, které už částečně realizuje. Podle ministerstva námořního hospodářství a vnitrozemské plavby by měla být řeka do roku 2030 splavná od přístavu Kędzierzyn-Koźle až po českou hranici.

Blízko českých hranic u Ratiboři byl nedávno dokončen suchý poldr, který by se měl v budoucnu změnit na vodní nádrž a udržovat hladinu řeky vhodnou pro plavbu. Podmínky pro plavbu na Odře za Vratislaví významně zlepšil plavební stupeň Malczyce, který byl dokončen předloni. Dále pod Vratislaví se připravuje výstavba plavebních stupňů Lubiąż a Ścinawa. Chystá se i nový uhelný přístav pro tepelnou elektrárnu Opole nebo logistické centrum v přístavu Koźle. Odtud je to dnes k Baltskému moři zhruba 700 kilometrů a šest dní plavby.

Pro Odru se rovněž vyvíjí speciální kontejnerová loď s ponorem 1,6 metru.

Navrhovaný závěr pro dnešní jednání vlády (schváleno):

Vláda ukládá:
1. Ministru dopravy:

a) zahájit přípravu Oderské větve v úseku Ostrava-Svinov – státní hranice ČR/Polsko – (Koźle) jako první části propojení Odra – Dunaj ve výsledné variantě dle SP DOL a postupovat podle harmonogramu, který je přílohou tohoto usnesení. Do 30. června 2021 předložit vládě zprávu o dosažených pokrocích v rámci přípravy tohoto úseku.

b) v rámci územní ochrany koridoru DOL iniciovat změnu vedení koridorů územní rezervy průplavního spojení dle výsledné varianty SP DOL, a to pro všechny tři uvažované větve.

2. Ministru dopravy zadat zpracování dokumentu vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na základě závěrů tohoto vyhodnocení zjistit realizovatelnost Dunajské, Oderské a Labské větve z hlediska vlivu na životní prostředí. Výsledek vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude předložen vládě ČR k dalšímu rozhodnutí.

Termín: 31. 12. 2023

3. Ministru dopravy ve spolupráci s ministrem zahraničí pokračovat v mezinárodních jednáních s Polskem a Slovenskem o přeshraničních přechodových bodech.

4. Ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem dopravy v návaznosti na splnění úkolů uvedených pod bodem č. 2 a 3 aktualizovat Politiku územního rozvoje ČR se zohledněním mezinárodních dohod o přeshraničním bodu.

5. Ministru dopravy zahájit jednání na úrovni EU o zařazení projektu ve variantě Dunaj – Odra do sítě TEN-T při nejbližším termínu aktualizace sítě TEN-T.

Tagy kanál Dunaj-Odra-Labe splavnění Odry vláda
246 komentářů