Ostrava rozšíří P+R parkoviště u terminálu Hranečník

P+R parkoviště Hranečník. Foto: Ostrava.czP+R parkoviště Hranečník. Foto: Ostrava.cz

Provoz na stávajícím parkovišti a terminálu zůstane neomezen.

Ostrava začne s úpravou a rozšířením P+R parkoviště v rámci terminálu Hranečník. Rozšíření parkoviště na dvojnásobek má nalákat řidiče k odstavení auta mimo centrum.

Náklady na stavbu dosáhnou 21,8 milionu korun bez DPH a bude probíhat od dubna do listopadu 2022. Jejím zhotovitelem je společnost COLAS CZ. Autorem projektové dokumentace je společnost SHB.

Přestupní terminál je využíván pro přestup z meziměstských autobusových linek a osobní automobilové dopravy na linky MHD. Dosud má parkoviště 83 míst. Stavební pozemek se nachází uprostřed stávajícího přestupního terminálu. Jedná se o zatravněnou plochu částečně zarostlou převážně náletovými dřevinami.

„Současné parkoviště je hojně využíváno, jeho rozšíření je proto logickým krokem k posílení funkce P+R. Celkově tak po dokončení stavby bude mít parkoviště kapacitu 169 parkovacích stání, bude napojeno nejen na MHD, ale také na systém městských sdílených kol,“ řekla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora. Nově nabídne také nabíječky pro elektromobily Parkovací stání budou z drenážní dlažby s rozšířenými spárami pro vsakování vody. Dešťové vody budou po přečištění sváděny do akumulační nádrže a zpětně využívány k zálivce zeleně.

Na rozšířeném parkovišti je navrženo celkem 92 parkovacích stání s kolmým řazením: 80 běžných parkovacích stání, 7 vyhrazených parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů, 5 vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Při vjezdu na parkoviště bude umístěn závorový systém, což zapříčiní zrušení stávajících šesti parkovacích stání. Základní šířka parkovacího stání je 2,6 m, šířka krajního parkovacího stání je 2,9 m. Délka parkovacího stání je 5 m, z toho 0,5 m přesah vozidla nad přilehlou plochu.

Stavba proběhne ve dvou etapách. První obsáhne kompletní výstavbu rozšířeného parkoviště, přičemž provoz na stávajícím parkovišti a terminálu zůstane neomezen. Předpokládaná doba výstavby je šest měsíců. Ve druhé části bude upraven vjezd na stávající parkoviště. Poté, co bude rozšířené parkoviště zprovozněno, dojde k uzavření stávajícího parkoviště a proběhne úprava vjezdu na něj. Provoz terminálu zůstane neomezen.

Tagy Hranečník ostrava P+R parkování
4 komentáře