Vodíkové fiasko. Po soutěži na autobusy v Ostravě zrušili i soutěž na budování infrastruktury

Vodíková plnička Ostrava, vizualizace. Pramen: DPOVodíková plnička Ostrava, vizualizace. Pramen: DPO

Do tendru přišla jediná nabídka. DPO přepracuje zadávací dokumentaci, aby byla soutěž co nejdříve otevřená.

Plány na zavádění vodíkové mobility v Ostravě nabírají zpoždění. Dopravní podnik Ostrava (DPO) musel po nedávném zrušení soutěže na dodávku autobusů na vodík zrušit i soutěž na vybudování infrastruktury pro plnění takových vozidel.

Vyplývá to z údajů na profilu zadavatele. Soutěž byla rozdělena na dvě části. Zatímco ve stavební byli čtyři zájemci, do technologické se přihlásil jediný uchazeč. Hodnota zakázky byla 150 milionů korun.

Nabídka svou cenou zcela zásadním způsobem překročila předpokládanou hodnotu zakázky a zadavatel měl při absenci další srovnatelné nabídky značnou pochybnost, zda byla cena nabízeného plnění na tržní úrovni a ekonomicky výhodná,“ uvedl DPO ve zprávě zadavatele.

Podle mluvčí DPO Terezy Šnoblové platí, že v Ostravě vodík v dopravě používat chtějí, ale ne za každou cenu. „Kromě udržitelnosti životního prostředí je pro nás podstatná i udržitelnost finanční. V tuto chvíli pracujeme na podobě nové zadávací dokumentace, abychom rozšířili veřejnou zakázku pro co nejvíce dodavatelů. To je pro DPO vedle transparentnosti velmi podstatné: odstranění překážek ze zadávacích dokumentací, které nám omezují okruh potencionálních dodavatelů, aby se veřejných soutěží mohlo účastnit co nejvíce dodavatelů,“ uvedla Šnoblová.

Plnička má být součástí autobusových garáží na Hranečníku. Palivo bude podle plánů DPO do zásobníků na Hranečníku nejprve zaváženo, později by mělo být vyráběno přímo na místě. „Je počítáno s využitím nízkouhlíkového vodíku,“ uvedl DPO dříve. Takzvaný zelený vodík vzniká využitím přebytečné elektřiny k elektrolýze vody. Plnička by měla mít dvě samostatné pumpy: pro vozidla MHD a pro vodíková vozidla ostatních uživatelů.

Tagy dopravní podnik ostrava DPO Hranečník vodíková mobilita
56 komentářů