cargo

ON-LINE: Nákladní železniční dopravci řešili špatnou infrastrukturu. Vlak z Katovic do Ostravy jede 4 dny

Nákladní vlak v Rakovníku. Foto: ŽESNAD.czNákladní vlak v Rakovníku. Foto: ŽESNAD.cz

Na programu konference jsou podpora nákladní železniční dopravy nebo vztahy na železnici.

Špindlerův Mlýn dnes hostil největší železniční konferenci, která se letos v Česku uskuteční. Čtvrtý ročník konference ŽESNAD.cz má řešit především vztahy na železnici a bezpečnost a současně také podporu železniční nákladní dopravy.

Průběh konference podobně jako v minulých letech jsme sledovali online. Nejvíce témat se týkalo nekvalitní a nedostatečné infrastruktury či slabé podpory státu v porovnání se silniční dopravou. Řadě témat se budeme věnovat v dalších textech v příštích dnech.

17:53 Konec konference. Další ročník konference se uskuteční 26. 5. 2022 opět ve Špindlerově Mlýně.

17:45 Petr Šlegr kritizuje výstupy centrální komise ministerstva dopravy. Podle něj je problémem, že u modernizace se nepočítá s ekonomickými ztrátami za zpoždění. To pak znevýhodňuje při plánování novostavby. Jako příklad uvádí trať mezi Brnem a Přerovem.

17:31 Matěj Hollan otevírá téma Železničního uzlu Brno a stále nevyřešené možné kolize nákladní a osobní dopravy a nedostatečné kapacity. Podle Mojmíra Nejezchleba je prověření součástí projektu na modernizaci stanice Židenice, který bude hotový do konce roku.

17:20 Jan Hruška ze společnosti City Rail se ptá, proč jsou největším zákazníkem Správy železnic stavební firmy a nikoliv dopravci. Jiří Svoboda řekl, že je mu líto, že něco takového říká a nesouhlasí s tím.

17:19 Aktuálně připravovanou stavbou  konverze napájecích soustav je Vsetín – Slovensko

17:17 Škody po tornádu mají být odstraněny do konce listopadu.

17:15 Řeší se možné zkapacitnění trati mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí přidáním dalších kolejí. K postupné modernizaci má dojít i na trati Kolín – Havlíčkův Brod – Brno. Zpracovává se studie na Tišickou spojku (Kralupy nad Vltavou – Neratovice).

17:15 Trať z Lysé nad Labem do Mladé Boleslavi má být postavena pro vlaky o délce až 740 metrů.

17:13 Modernizace a elektrizace trati Plzeň – Domažlice má přinést zlepšení spojení do Německa a vyřešení úzkého hrdla v podobě jediného kapacitního přechodu podél Labe.

17:11 Novostavba tunelové trati mezi Chocní a Ústím nad Orlicí je podle něj před schválením záměru projektu.

17:10 Hodně si slibuje od úseku Prosenice – Ostrava-Svinov. Novostavba vysokorychlostní tratě má uvolnit místo na koridoru pro nákladní vlaky.

17:09 Modernizace takzvané Pravobřežky má probíhat od severu, aktuálně probíhá projektová příprava úseku Děčín – Střekov.

17:08 Náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci Mojmír Nejezchleb se dopravcům omluvil za komplikace, které stavby na železnici přináší. Představuje hlavní tratě pro nákladní dopravu, kde chystá Správa železnic opravy nebo stavby nových.

17:05 Tomáš Tyll upozornil, že neprošel v minulosti návrh novely zákona o veřejných službách, která by umožnila nákladním dopravcům se zúčastnit jednání o dopravním plánování, a tím v předstihu řešit alespoň část problémů, která se pak velmi těžce řeší při přídělu kapacity.

17:04 Podle Jana Sechtera je na čase otevřít problematiku dynamického cenového modelu u poplatků za dopravní cestu.

16:52 Jiří Pohl ze Siemensu poděkoval ministerstvu za odstranění diskriminace železničních dopravců zrušením poplatku za obnovitelné zdroje.

16:46 V novém programu na dotace pro ETCS se navýší objem na jedno vozidlo ze 6,75 na 8,5 milionu korun.

16:40 Jindřich Kušnír z ministerstva dopravy připomenul, že se poprvé v historii podařilo vytvořit program Rocet na podporu železničních dopravců. Podle něj ministerstvo dopravy chystá další programy podpory dopravcům, zejména z OPD a SFDI. Stát chystá další výzvu na dotaci pro ETCS na říjen.

16:38 Petr Šlegr dává jako příklad podpory nákladní železnice Švýcarsko, které výrazně zdražilo mýto nebo zakázalo noční tranzitní silniční nákladní dopravy.

16:32 Podle Martina Hořínka není problémem nejen cena, ale i kvalita přepravy. Kvalitou myslí především rychlost, za jak dlouho je zásilka dodána. „Zejména ve špičkách dostává přednost na železnici osobní doprava,“ podotkl Hořínek.

16:28 Tóth: Naše zákazníky nezajímají problémy, které máme s infrastrukturou nebo přechody. Jen na českém trhu bychom se dnes už neuživili.

16:19 Michal Gajdoš upozornil na problém s nejmenovanou okresní teplárnou, která přechází na štěpku. Oznámila mu, že veškerá doprava štěpky bude přivážena po silnici, protože to bude levnější a nevyžádá to dalších investicí.

16:15 Podle Tótha je čas se bavit o přímé podpoře železniční dopravy, například vlaků v elektrické trakci, jednotných vozových zásilek nebo podpory kombinované dopravy.

16:13 První přímo adresná podpora nákladním železničním dopravcům byla vypsána až nyní: program ROCET. Upozornil současně na rychle rostoucí ceny silové elektřiny.

16:11 Za nástroj pro převod zboží ze silnice na železnici považuje jednotlivé vozové zásilky. Ročně se jich přepraví 20 milionů tun, což je podle něj 850 tisíc kamionů. Budoucnost vidí v kooperaci  se silnicí, aby se nepřekládalo zboží, ale přepravní prostředky. K tomu ale podle něj chybí dostatek míst pro nakládku.

16:10 Jako příklad znevýhodnění železnice uvádí přepravu 26 tun dřeva z Mirovic do Hněvic. Cena dopravce (jen variabilní náklady) je 7 920 Kč, u kamionu 7 200 Kč.

16:07 „Pokud si dnes někdo dokáže představit železniční dopravu jako nebezpečnou, najděte mi synonymum pro silniční nákladní dopravu,“ uvedl Tóth. Upozornil, že přeprava po železnici v nezávislé trakci je energeticky třikrát méně náročnější než po silnici, v případě elektrické devětkrát.

16:05 Na 10 nákladních vlaků s uhlím bude potřeba se změnou energetické koncepce 21 vlaků s dřevní štěpkou, uvedl Tóth.

16:03 Tomáš Tóth začíná se svým příspěvkem o podpoře nákladní železniční dopravy. Začíná příkladem dřeva, které se stalo v posledních letech mezinárodní komoditou s přepravami z Česka i do Číny.

Přestávka do 16 hodin.

15:15 Debata o celoevropských železničních sdruženích. Podle Martina Hořínka jsou ovládány velkými zahraničními dopravci, mezi kterými nemohou prosazovat zájmy českých firem.

15:10 Ivan Bednárik, šéf Českých drah, upozornil v návaznosti na změny pracovní legislativy, že konkurence v podobě silniční nákladní dopravy se čím dál více přesouvá do osobních aut a malých dodávek.

15:05 Sechter se vrací k novele legislativy, která prodlužuje dobu odpočinku strojvedoucích. Poděkoval dopravcům, že pochopili tyto zvýšené náklady a věří, že se krok vrátí v dobrém.

15:03 Podle Sechtera by měl mít stát dostatek zdrojů na pomoc dopravcům s implementací ETCS.

14:58 Náměstek ministra dopravy Jan Sechter se vrací k problematice úlevy od poplatku za obnovitelné zdroje energie. Podle něj bude velkým tématem energetická bezpečnost železnice v souvislosti s možným nedostatkem elektřiny po celé Evropě a její stoupající cenou kvůli zavírání některých elektráren.

14:54 Podle Jindřicha Kušníra z ministerstva dopravy se připravuje novelizace nařízení o koridorech pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. Podle něj by měly mít dlouhé nákladní vlaky prioritu při přidělování kapacity.

14:51 Pavel Kodym z ÚPDI upozornil, že některé velké terminály kombinované dopravy nejsou na hlavních koridorových tratích. Podle Martina Hořínka jim jako dopravci Metrans Rail bylo sděleno, že o to musí žádat dopravci sami. Upozornil na nedostatečnou kapacitu například v podobě zkrácené délky vlaku, než jakou potřebují dopravci.

14:46 Ján Biznár ze slovenského sdružení AROS (obdoba ŽESNAD.cz) upozornil na fakt, že vlak z Maďarska do Rotterdamu je rychlejší o 12 hodin a levnější o 1 700 euro přes Vídeň než přes Slovensko a Česko. Podle něj jezdí přes Česko jen vlaky, u kterých nezáleží na délce jízdy.

14:44 Podle Petra Šlegra z Procedop negativní publicita o železničních nehodách vzniká kvůli tomu, že všichni od železnice očekávají vysokou bezpečnost. Tragické události má podle něj železnice využít k upoutání pozornosti politiků, že je potřeba do železnice investovat.

14:38 Projet Evropu nákladním vlakem je podle Gajdoše složité. „Je to směšné, když člověk vidí programy různých konferencí a pak vidí tu realitu,“ podotkl Gajdoš. Nejhorší je podle něj situace s Polskem. „Strojvedoucí tam zvládne při čekání zhlédnout mnoho filmů, aniž by se s vlakem pohnul,“ podotkl.

14:37 Zdůraznil, že ETCS je příležitostí pro kapitálově silné dopravce a naopak hrozbou pro ty slabší.

14:31 Michal Gajdoš z IDS Cargo považuje železnici za stále velmi bezpečný druh dopravy. „Nechápu, jakou extrémní mediální publicitu má každá nehoda na železnici. Jsem rád, že dělám v tak bezpečném sektoru,“ řekl Gajdoš.  Podle něj by měla média uvádět i celkové statistiky nehod a bezpečnosti jiných způsobů dopravy, nejen dávat prostor jednotlivým mimořádným událostem. „Po mediální masáži bývají strojvedoucí nervózní,“ dodal. Zdůraznil velký problém nedostatku strojvedoucích, nehody jsou podle něj negativní reklamou.

14:27 Podle Tomáše Tótha je u přeshraniční dopravy často dlouhá časová náročnost velkým problémem. „Letos se poprvé děje to, že nejsme schopni dostat do grafikonu vlaky do Německa. Druhým problémem je koordinace výluk. Není možné, aby se jeden rok pracovalo na české straně a druhý na německé. Pokud už výluky jsou, musíme spolu lépe komunikovat; jak dopravci, tak správci infrastruktury. Dnes je běžné, že vlak za hranicemi čeká šest hodin se strojvedoucím,“ uvedl Tóth.

14:26 Dovoz uhlí z Katovicka do Ostravy dnes trvá kolem čtyř dní, řekla Jana Vládková z EP Cargo. Ilustruje tak velký problém přeshraničních přeprav.

14:23 Podle Jana Sechtera, náměstka ministra dopravy, dochází ke zlepšení komunikace se sousedními zeměmi. „Byl to ŽESNAD.cz, kdo mě na tento problém upozornil,“ dodal Sechter. Jiří Svoboda upozornil, že nejde o problém vždy jen na české straně.

14:21 Julius Přenosil upozornil, že velmi vázne komunikace se sousedními zeměmi v oblasti železnice. Upozornil na problémy s hraničními přechody. „Vlaky stojí, odstavují se,“ řekl Přenosil. Zajímá ho, zda dochází na mezinárodní úrovni ke koordinaci.

14:19 Jiří Svoboda upozornil, že se už objevují hlasy o jiném zabezpečovacím zařízení než ETCS. „Některé věci se budou muset přehodnotit; viz například konzervace drah.“

14:17 Šéf IDS Cargo Michal Gajdoš veřejně vyzval, aby se stát nezavázal k příliš brzkým termínům zavedení DAC. Zdůraznil problém nedostatku kapitálu na takové investice.

14:12 Miroslav Haltuf otevírá téma zavedení digitálního automatického spřáhla (DAC). Podle předsedy představenstva ČD Cargo Tomáše Tótha ho ale musí někdo zaplatit. „Podporujeme to, ale musíme řešit ETCS a kompozitní brzdové špalky,“ řekl Tóth. Podle něj je důležité zajištění zpětné kompatibility v případě DAC a zajištění toho, že DAC bude povinné pouze pro nové vozy. Důvodem je finanční náročnost a kapacita výrobců a zachování provozu mimoevropských dopravců. „Nebudeme brzdit pokrok, ale je potřeba to udělat tak, aby to železnici neohrozilo,“ upřesnil Tóth.

14:09 Za velký problém označil stárnutí zaměstnanců na železnici.

14:08 Svoboda zdůraznil, že bezpečnost na železnici je velké téma, zejména v kontextu nehod na železnici. Zavádění ETCS bude podle něj znamenat velké množství práce. Západoevropské země jsou na této cestě mnohem dále, my na ni teprve vkročili. „Slovo bezpečnost = ETCS,“ dodal. Slíbil, že ať bude příští rok generálním ředitelem, nebo ne, tak na další ročník konference přijede.

14:03 Podle Svobody jsou vztahy na železnici narušené například tím, že se hájí úzké zájmy jednotlivých skupin. Jako příklad uvádí debatu nad novým předpisem D1. Podle něj nelze řadu věcí rozvolňovat. „Nejde najednou říkat, že červená už není červená.“ Za poslední dva roky došlo ke zkoušce vztahů. Za důležité označil, že železnice má podporu státu. Zdůraznil potřebu odbornosti.

13:59 Začíná vystoupení generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody na téma „vztahy na železnici“. Podle něj je Česká republika rozdělením železnice nesrovnatelná s jinými zeměmi. Za problém označil existenci mnoha různých zájmových sdružení, zatímco Správa železnic je jen jedna.

13:56 Prezident ŽESNAD.cz Martin Hořínek poděkoval za pozitivní témata a spolupráci s poslanci a ministerstvem dopravy a vicepremiérem. Zmínil především zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie.

13:53 Podle něj na správní radě Správy železnic otevřeli včera zásadní strategická témata; jako například elektrifikace celé železniční sítě nebo možnosti alternativních pohonů.

13:51 Kolovratník připomenul, že se na poslední chvíli podařilo schválit novela zákona o dráhách. Zmiňuje například zavedení institutu specializované infrastruktury.

13:49 Všechno souvisí se vším, řekl poslanec ANO 2011 Martin Kolovratník. Ohlíží se rok dozadu „co se nám povedlo“.

13:44 Vysokorychlostní tratě se mají začít stavět v roce 2025. „Během několika let budeme muset zdvojnásobit výdaje do železnice. Nebude to jednoduché, vím, jak je těžké to už nyní prosazovat. VRTky jsou mezinárodní závazek,“ dodal. Důležité bude, aby si budoucí ministr dopravy zajistil podporu premiéra. „Už jsme to zde zažili, pak na takové ambice můžeme zapomenout,“ tvrdí Havlíček.

13:42 Ministr otevírá téma zavádění ETCS. „Máme poprvé historicky jízdní řád, jak bude zaváděn a kolik to bude stát. Podstatné je to, že už nyní musíme počítat s financemi na tyto investice,“ řekl Havlíček. Podle něj se nesmí zapomenout ani na dopravce. „Stát bude muset přispívat dopravcům na ETCS více, než bylo původně myšleno.“

13:40 Havlíček uvedl, že do dopravy půjde 131 miliardy korun, což je dvakrát více než před dvěma lety. „Vím, že by pan generální ředitel Správy železnic chtěl ještě více, ale tato částka by měla stačit,“ uvedl. Takový objem peněz by měl do dopravní infrastruktury jít i v příštích letech.

13:38 Vystoupení ministra dopravy Karla Havlíčka. Podle něj je důležité, aby lidé v dopravě i při případné změně vládnoucích stran zůstali na svém místě, pokud svoji práci dělají dobře. Považuje za důležité, aby neskončil přísun peněz do dopravy.

13:32 Prezident ŽESNAD.cz Martin Hořínek upozornil, že železnice má kvůli vysokým nákladům na plnění některých norem problémy konkurovat silniční dopravě. Jako příklad uvádí zavádění ETCS nebo požadavky na tišší vozidla. Za novou hrozbu považuje neřízenou instalaci automatických spřáhel do starších vozů. Podle něj dotační programy nepřispívají samy o sobě k rozvoji byznysu, jen splnění bezpečnostních norem, které požaduje EU.

13:30 Zahájení konference, podle výkonného ředitele ŽESNAD.cz Oldřicha Sládka, se koná s rekordním počtem účastníků (přes 200).

Tagy Doporučeno seznam Správa železnic Žesnad.cz
66 komentářů