dpp

Odpůrci nové brněnské lanovky neuspěli, ministerstvo potvrdilo stavební povolení

Lanovka Pisárky - Kampus, vizualizace. Pramen: DPMB, dokumentace EIALanovka Pisárky - Kampus, vizualizace. Pramen: DPMB, dokumentace EIA

Proti stavbě vystupují i ornitologové.

Dopravní podnik města Brna (DPMB) může pokračovat v přípravách nové lanové dráhy, která má propojit Pisárky s Kampusem. Ministerstvo dopravy potvrdilo s několika změnami loni na podzim Drážním úřadem vydané stavební povolení. Zamítlo rozklad Masarykovy univerzity a desítek fyzických osob.

Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce ministerstva. Nově do povolení ministerstvo vložilo další podmínky pro samotnou stavbu. Do zahájení stavby má být například v potřebném rozsahu prověřena platnost všech vyjádření a stanovisek správců sítí, rozhodnutí a závazných stanovisek dotčených orgánů. Má dojít také k návrhu preventivních a kompenzačních opatření. Nové podmínky řeší i střechu horní stanice lanovky, nesmí na ní být kvůli blízkému heliportu žádné reflexní materiály.

Nové podmínky mluví i o koordinaci s plány Masarykovy univerzity na stavbu jejího sportovního areálu. „Stavební povolení je zmatečné, když odkazuje na neexistující dokument, a neurčité, jelikož nereflektuje možnou kolizi dvou staveb,“ uvedla Masarykova univerzita v rozkladu.

Fyzické osoby ve svém odvolání řešily hlavně mezistanici Kampus, která má vzniknout v těsném sousedství pozemků, které vlastní. Podle jejich řízení Drážní úřad se jejich námitkám věnoval pouze povrchně. Upozorňují i na to, že stavba je umístěna v rozporu s územně plánovací dokumentací. Proti stavbě přišlo celkem 23 odvolání.

Kritika od ornitologů

Na počátku roku se objevila ještě silná kritika plánu na lanovku ze strany ornitologů, podle nich zničí nocoviště havranů. Ornitologové ale rozklad nepodali a ministerstvo tuto stížnost neřešilo.

Nová brněnská lanovka zničí nocoviště havranů, upozornili ornitologové. Stavba začne nejdříve za dva roky

Lanová dráha povede od budoucí multifunkční haly v areálu výstaviště přes dvě mezizastávky až ke konečné tramvají před Fakultní nemocnicí Brno.
Má jít o jednolanovou oběžnou kabinovou lanovou dráhu s odpojitelným uchycením kabin pro osm osob. Délka je 1 731 metrů, převýšení 72,52 metru. Výchozím bodem dráhy bude nástupní stanice Pisárky-Lipová, umístěná poblíž křižovatky ulic Hlinky a Lipová, kde navazuje na MHD a stávající zastávky tramvají, autobusů a trolejbusů. Trasa lanové dráhy povede mezi pavilonem Za novým kulturně-sportovním pavilonem k mezistanici Riviéra před ulicí Bauerovou.

Pak vystoupá nad řekou Svratkou k mezistanici Kampus. „Umístění navazuje na cyklisticky atraktivní a hodně využívané lokace Bike aréna Anthropos a Bike aréna Netroufalky,“ uvádí se v dokumentaci stavby. Konečná stanice před Fakultní nemocnicí Brno Bohunice ponese název Kampus-terminál. Stavba navazuje na tramvajovou trať ke Kampusu.

Ještě na konci roku 2022 město uvádělo termín stavby a dokončení v roce 2024. Odhadované náklady jsou 950 milionů korun. „Stále hledáme vhodné zdroje a dotační tituly k financování projektu. Začátek stavby předpokládáme roce 2026,“ uvedla v lednu mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Mapa budoucí lanovky Pisárky - Kampus. Foto: BrnoLanovka Pisárky - Kampus. Pramen: DPMB, dokumentace EIALanovka Pisárky - Kampus, vizualizace. Pramen: DPMB, dokumentace EIA
Tagy brno Dopravní podnik města Brna DPMB lanová dráha Pisárky - Kampus Ministerstvo dopravy
125 komentářů