Odolena Voda chce část vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan v tunelu

Nová vysokorychlostní trať z Ulmu do Wendlingenu. Foto: Jannik Walter / Deutsche BahnNová vysokorychlostní trať z Ulmu do Wendlingenu. Foto: Jannik Walter / Deutsche Bahn

Správa železnic řeší minimalizaci dopadů stavby tratě pro města a obce.

Město Odolena Voda chce, aby vysokorychlostní trať z Prahy do Drážďan vedla částečně v tunelu. Má jít zejména o povedení v blízkosti přírodní rezervace Vršky pod Špičákem a vrchu Na Skalech. Tunelové vedení tratě v těchto lokalitách bude rozpracováno ve třech variantách pro zajištění celistvosti rezervace a průchodnosti krajinou.

Po jednání Správy železnic a města to uvedly obě organizace ve společné tiskové zprávě. Má jít o soubor kompenzačních opatření městu, které vzniknou stavbou rychlotrati. Na posledním jednání představil tým přípravy VRT možnost přímých kompenzačních opatření, která by přispěla k efektivnějšímu zasazení nových tratí do krajiny a také k ochraně obyvatel a životního prostředí.

Právě tyto body považuje starostka Odoleny Vody Hana Plecitá za klíčové: „Vítám, že se Správa železnic snaží v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a EIA zapracovat požadavky samospráv a stojí o spolupráci v rámci celého územního řízení.“ Připomínkami města k vedení tratě se budou věnovat mimo jiné projektanti, kteří vzejdou z aktuálně probíhajícího zadávacího řízení na DÚR.

Trasa VRT kolem Odoleny Vody. Foto: stavby.spravazeleznic.cz

Trasa VRT kolem Odoleny Vody. Foto: stavby.spravazeleznic.cz

Na posledním jednání představil tým přípravy VRT možnost přímých kompenzačních opatření, která by přispěla k efektivnějšímu zasazení nových tratí do krajiny a také k ochraně obyvatel a životního prostředí. „Dlouhodobě deklarujeme naši snahu o minimalizaci negativních dopadů nových železnic na své okolí. Aktivním přístupem samosprávy je možné navrhnout taková řešení, která mohou život v obcích naopak zkvalitnit. Úpravy veřejných prostranství přiléhajících k VRT jsme díky intenzivní spolupráci s municipalitou mohli navrhnout například v pražských Běchovicích,“ řekl ředitel odboru přípravy vysokorychlostních tratí Martin Švehlík.

Bezmála 60 kilometrů dlouhý úsek VRT Podřipsko je součástí mezinárodního spojení Prahy s Drážďany. Vznikne na něm také terminál VRT u Roudnice nad Labem, který zvýší dostupnost rychlé dopravy v regionu. Úsek budou využívat vlaky s rychlostí až 320 km/h. Správa železnic předpokládá zahájení prací na podrobné dokumentaci v průběhu letošního roku. Stavba by podle harmonogramu měla začít v roce 2027.

Tagy Odolena Voda Správa železnic VRT VRT Praha - Drážďany vysokorychlostní tratě v ČR
101 komentářů