Praha zasklí první oblouk Negrelliho viaduktu. Projekt má do Karlína vrátit obyčejné lidi

Projekt oživení oblouků Negrelliho viaduktu. Zdroj: TSKProjekt oživení oblouků Negrelliho viaduktu. Zdroj: TSK

V obloucích vzniknou kavárny, galerie i kanceláře. Mají se stát obdobou náplavek a zabránit „gentrifikaci“.

Hlavní město získalo stavební povolení na vestavbu pilotního oblouku mezi mostními pilíři zrekonstruovaného Negrelliho viaduktu. Technická správa komunikací (TSK) zahájila začátkem srpna přípravné stavební práce.

V rámci pilotního projektu se instalují nové zasklené fasády na východní a západní straně oblouku 036. Ten leží jižně od křižovatky ulic Sokolovská a Prvního pluku.

V interiéru a zázemí vznikne infocentrum magistrátu. Před celkovou rekonstrukcí Negrelliho viaduktu byl oblouk uzavřený a sloužil jako garáž. Nově se tak podle města změní především jeho prostupnost, přístupnost veřejnosti a způsob užívání.

Práce jsou rozděleny na čtyři etapy, stavebně má první dvě na starosti Stabag. Řešení vestaveb a návrh urbanistické koncepce okolí připravoval Institut plánování a rozvoje (IPR), kde už v roce 2019 vznikl materiál, který má okolí viaduktu změnit v „kreativní místo“.

Samotné konstrukce vestavby jsou navrženy jako plně demontovatelné. Zasklení prostoru oblouku podle koncepce neovlivní pěší ani jiné komunikační trasy v místě. Jako průchod a průjezd pod viaduktem jsou využívány vedlejší portály, které překlenují ulici Sokolovská. O další využití se v budoucnu postará městská společnost Trade Centre Praha, koncepční studii si můžete prohlédnout zde.

Zacelení jizvy

Podle radního pro územní rozvoj Petra Hlaváčka, který projekt dozoruje, je Negrelliho viadukt z urbanistického hlediska bariérou oddělující Karlín od historického města. S novým využitím dojde podle něj k zacelení této jizvy.

Naší dlouhodobou vizí je zachovat sociální různorodost a navázat na historii Karlína coby přístavní a historicky průmyslovou část Prahy, která dnes trpí intenzivní gentrifikací vedoucí k vystěhování nejen nízkopříjmových skupin, ale i k vymazávání řemeslné a rukodělné tvorby,“ uvedl Hlaváček.

Město bude po dobu dvou let v prvním oblouku provozovat informační centrum. V budoucnu mají v dalších obloucích postupně vyrůst nové kavárny, bistra, kulturní projekty ale i zázemí pro startupy.

Během dvouletého zkušebního provozu bude Praha prostor ve spolupráci s ČVUT monitorovat. Sledovat se budou stavebně fyzické parametry zkušebního provozu, které se následně využijí při rekonstrukcích zbylých oblouků.

Oživení prvního oblouku viaduktu přirozeně prověří nejen funkčnost celého budoucího řešení, ale také provázanost na dostupné dopravní trasy v okolí a občanskou vybavenost v rámci koncepce tzv. 15minutového města,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Pilotní zasklení je navrženo jako trvalá stavba. Ze strany Správy železnic a Národního památkového ústavu však podle Hřiba přišla podmínka na nutné otestování provozu, jelikož viadukt je památkově chráněn.

V případě vyhovujících podmínek bude pokračovat zasklení zbylých oblouků. V případě negativního vlivu je možné stavbu odstranit, bez jakéhokoliv poškození historického mostu,“ upřesňuje Hřib.

Projekt pronájmů má být ziskový

Podle představitelů města vzniknou u oblouků zajímavé synergie se sousedícími Kasárnami Karlín, která Praha brzy získá do vlastnictví. „Ta jsou už dnes významným místem setkávání Pražanů, a věřím tomu, že místu vdechne nový život i obnovený viadukt,“ uvádí radní pro majetek Adam Zábranský.

V ostatních obloucích má podle něj vzniknout mix aktivit. Cílem je, aby celkový provoz byl pro město ziskový.

Jednak čistě komerční pronájem za předem stanovenou částku na dobu pěti let pro 40 % vybraných oblouků, model s tzv. kreativním fungováním při zvýhodněné ceně za tři roky (40 % oblouků), a variantu krátkodobého pronájmu na jeden rok, ideální například pro startupy (20 % oblouků).

Paříž jako vzor

Městská společnost TCP by se měla v budoucnu podílet na využití vybraných oblouků viaduktu i po stránce kulturně dramaturgické. Vzorem jsou pražské náplavky, kam se podařilo veřejný život úspěšně vrátit.

Potenciál využití vnímáme zejména v kulturní náplni, doplněné o gastro provozy, galerie, kdy nám může být inspirací například Paříž, kde s podobným využitím obdobných oblouků mají z evropských metropolí velké zkušenosti,“ uvádí TCP k projektu.

V rámci pilotní úpravy oblouku 36 se místo nejprve připojí na inženýrské sítě a uzavře se prosklenými stěnami. Koncem října 2023 se začne vybavovat interiér.

Instaluje se dřevěná vestavba čtvercového tvaru, pod ní bude betonová instalační šachta. Ve spodní části vestavby je sociální zařízení, úložný prostor a minikuchyňka, po schodech se vyjde na ochoz, kde bude kancelářský stůl se židlí. Dále bude v interiéru velký stůl pro prezentaci včetně televize pro videoprojekci a další menší interiérový nábytek.

Projekt oživení oblouků Negrelliho viaduktu. Zdroj: TSKProjekt oživení oblouků Negrelliho viaduktu. Zdroj: TSKProjekt oživení oblouků Negrelliho viaduktu. Zdroj: TSKProjekt oživení oblouků Negrelliho viaduktu. Zdroj: TSKOblouky Negrelliho viaduktu po rekonstrukcí. Zdroj: TCP Oblouky Negrelliho viaduktu před rekonstrukcí. Zdroj: TCP Oblouky Negrelliho viaduktu po oživení. Zdroj: TCP Oblouky Negrelliho viaduktu před rekonstrukcí. Zdroj: TCP Jednotka CityElefant na Negrelliho viaduktu. Foto: České dráhyNegrelliho viadukt s vestavbami a upraveným okolím, vizualizace. Autor: MOBA StudioNegrelliho viadukt s vestavbami a upraveným okolím, vizualizace. Autor: MOBA StudioNegrelliho viadukt s vestavbami a upraveným okolím, vizualizace. Autor: MOBA StudioNegrelliho viadukt s vestavbami a upraveným okolím, vizualizace. Autor: MOBA StudioNegrelliho viadukt s vestavbami a upraveným okolím, vizualizace. Autor: MOBA StudioNegrelliho viadukt v novém. Pramen: Ministerstvo dopravyNegrelliho viadukt. Pramen: Twitter Karla HavlíčkaNegrelliho viadukt po rekonstrukci. Pramen: Správa železnicZátěžová zkouška Negrelliho viaduktu. Pramen: Správa železnicZátěžová zkouška Negrelliho viaduktu. Pramen: Správa železnicNegrelliho viadukt. Pramen: Správa železnicRekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: Správa železnicVizualizace využití oblouků Negrelliho viaduktu. Foto: Praha.euVizualizace využití oblouků Negrelliho viaduktu. Foto: Praha.euVizualizace využití oblouků Negrelliho viaduktu. Foto: Praha.euUž tři měsíce po zahájení stavebních prací na Negrelliho viaduktu došlo k požáru historického hradla, které je považováno za nemovitou kulturní památku. Původní plány rekonstrukce Negrelliho viaduktu s jakýmikoliv úpravami hradla nepočítaly, avšak nakonec došlo ke změně a jeho oprava byla do projektu začleněna. Nebude nijak využíváno. Foto: HochtiefPrůběh rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: Jan SůraPrůběh rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: Jan SůraRekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: HochtiefRekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: HochtiefRekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: HochtiefRekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: HochtiefRekonstrukce Negrelliho viaduktu. Foto: Hochtief
Tagy IPR Praha Karlín Negrelliho viadukt praha Rekonstrukce Negrelliho viaduktu Technická správa komunikací hl. m. Prahy Zdeněk Hřib
98 komentářů