LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Obrazem: Strabag nasadil na obnovu křivoklátské trati koncernový stroj Matisa

Obnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: Strabag

Byly rekonstruovány čtyři přejezdy a přechod pro pěší. Součástí stavby je i kompletní demolice tří drážních objektů.

Společnost Strabag Rail dnes na trati z Berouna-Závodí do Hýskova ukončila třídenní nasazení obnovovacího stroje Matisa P95, který si půjčila od mateřského koncernu. Obnovu pražců a kolejnic stroj prováděl od pondělí.

„Díky němu je možné zkrátit dobu potřebnou pro obnovu železničního svršku na úseku o délce 4 755 metrů na úplné minimum. Jedná se o stroj, který v jednom pracovním cyklu dokáže vyměnit staré pražce za nové a také nahradí staré kolejnice novými. To vše pracovní rychlostí až 400 metrů koleje za hodinu,“ informovala firma.

Důvodem rekonstrukce je především nevyhovující stav železničního svršku a spodku. Práce v uvedeném traťovém úseku zahrnují také strojní pročištění kolejového lože, rozšíření náspů pro vytvoření drážních stezek pomocí gabionů či kácení náletové zeleně.

Všude kolem kolejového lože jsou upravovány drážní stezky a obnovován odvodňovací systém, očišťují se povrchy svahů a náspů. V celém úseku byly rekonstruovány čtyři přejezdy a přechod pro pěší. Součástí stavby je i kompletní demolice tří drážních objektů, které jsou v havarijním stavu.

Výluka v úseku Beroun – Roztoky u Křivoklátu trvá od 6. září, skončit by měla 19. listopadu.

Obnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: StrabagObnovovací stroj MATISA P95 na trati Beroun - Rakovník. Pramen: Strabag

Technické parametry stroje MATISA P95

• Výrobce: MATISA

• Max. rychlost pracovním pohonem: 5 km/h

• Max. rychlost při tažení v soupravě: 100 km/h

• Počet náprav: 23

• Celková hmotnost: 306 t

• Délka přes nárazníky: 115 m

• Pracovní rychlost: 400 m/h

Další součásti stroje:

• Dva portálové manipulátory pro zásobování stroje pražci s kapacitou 30 pražců

• Automatický podavač pražců pro pokládku a vyjímání pražců z jakéhokoliv materiálu – beton, dřevo, ocel až do délky pražce 2,80 m

• Automatický ukladač pražců s možností zahloubení a příčného posunu kolejového roštu až o 150 mm

Tagy Beroun-Závodí - Hýskov Matisa seznam Strabag Rail
11 komentářů