Obrazem před a po: Stát přestavuje mosty pod Prahou na zdvižné. Jak se promění?

Nový železniční most v Lužci nad Vltavou bude zdvižný, vizualizace. Pramen: ŘVCNový železniční most v Lužci nad Vltavou bude zdvižný, vizualizace. Pramen: ŘVC

Ředitelství vodních cest začalo v úterý uskutečňovat projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na vltavském Vraňansko-hořínském kanálu,

Ředitelství vodních cest začalo v úterý uskutečňovat projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na vltavském Vraňansko-hořínském kanálu, což umožní doplutí vysokých lodí až do Prahy. Unikátem budou tři zdvižné mosty, dálkově ovládané z téměř devět kilometrů vzdálené plavební komory Hořín.

Dnes je výška pod mosty 4,5 metru, po dokončení celého souboru staveb v roce 2021 bude výška pod mosty až sedm metrů a nebude tak komplikovat plavbu například velkých hotelových lodí. „Věřím, že vyšší podjezdná výška bude novým impulzem pro využívání Vltavy i dalšími moderními osobními loděmi a nákladní plavbou, čímž se sníží zatížení silnic těžkou dopravou,“ uvedl šéf ŘVC Lubomír Fojtů.

Jde o rekonstrukci pěti mostních ocelových konstrukcí, z nichž dva mosty jsou řešeny s trvalým zdvihem nivelety celé převáděné komunikace a u zbylých tří mostů je podjezdná výška zajištěna formou pohyblivých zdvižných mostů. Ty se budou zdvihat rovnoměrně vzhůru v celé délce, podobně jako můstek u vjezdu do přístavu Hluboká nad Vltavou. Nepůjde tedy o „model sklápěčky nákladního auta“.

Stavba se týká těchto pěti mostů: místní komunikace Vraňany (zdvižný), silnice III. třídy Lužec, železnice Lužec (zdvižný), místní komunikace Lužec (zdvižný) a účelová komunikace Chramostek. Součástí výstavby mostů jsou i úpravy přilehlých místních komunikaci. Nové mostní konstrukce budou ocelové příhradové přímopásové nebo se zakřiveným horním pásem.

Stávající opěry budou ubourány a na jejich místech bude nové hlubinné založení mostů na velkoprůměrových pilotách nebo na sloupcích tryskové injektáže vyztužené mikropilotami. Spodní stavba je navržena jako monolitická železobetonová s kamenným obkladem, v případě zdvižných mostů s technologickou místností pro umístění technologie zdvihacího zařízení. Mostovka bude ortotropní (tedy tvořená svařenou konstrukci podélníku a příčníku , na níž je navařený ocelový plech),nebo spřažená ocelobetonová. Rozpětí mostních konstrukcí se pohybuje od 23 do 35 metrů a výška zdvihu od 2,3 metru do 3,1 metru. Předpokládaná rychlost zdvihu je 20 mm/s a rychlost spouštění je 40 mm/s.

„Jedná se o technicky velice zajímavý projekt, který je v České republice zcela ojedinělý. Obsahuje celou řadu konstrukcí, které v našem státě realizovány vůbec poprvé. Zejména zdvižný železniční most je pro nás, jako zhotovitele, velikou výzvou,“ uvedl generální ředitel firmy Strabag Rail Jakub Svoboda.

Na první etapu, která zahrnuje přestavbu pěti mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín u Mělníka bude navazovat ve druhém pololetí letošního roku druhá etapa zbývajících dvou mostů přes tento kanál. Následně v roce 2020 budou zvyšovány i tři mosty přes plavební kanál Trója – Podbaba v Praze. S těmito stavbami souvisí i samostatně budovaná úprava ohlaví plavební komory Hořín, která bude zahájena v červnu tohoto roku.

Podrobné informace jsou v letáku Ředitelství vodních cest.

Silniční most na Císařský ostrov v ulici Za elektrárnou. Vizualizace. 
Pramen: ŘVCSilniční most na Císařský ostrov v ulici Za elektrárnou. 
Pramen: ŘVCMístní komunikace, ÚČOV, vizualizace. Pramen: ŘVCMístní komunikace, ÚČOV. Pramen: ŘVCMost bývalé polní dráhy po modernizaci, Ústřední čistírna odpadních vod. Vizualizace. 
Pramen: ŘVCMost bývalé polní dráhy, Ústřední čistírna odpadních vod. Pramen: ŘVCNový most na silnici III. třídy, Vrbno, vizualizace.
Pramen: ŘVCMost na silnici III. třídy, Vrbno.
Pramen: ŘVCNový železniční most v Lužci nad Vltavou bude zdvižný, vizualizace. Pramen: ŘVCPůvodní podoba železniční mostu v Lužci nad Vltavou.
Pramen: ŘVCNový most na silnici III. třídy, Lužec nad Vltavou, vizualizace. 
Pramen: ŘVCMost na silnici III. třídy, Lužec nad Vltavou. Pramen: ŘVCNový most Vrbno, vizualizace. Pramen: ŘVCMost Vrbno dnes. Pramen: ŘVCNový most Vrbno, model. Pramen: ŘVCZdvihací most Vraňany, model. 
Pramen: ŘVCPůvodní most na místní komunikaci Vraňany.
Autor: ŘVCZdvihací most Vraňany. Vizualizace. Pramen: ŘVCPlavební komora Hořín.
Autor: Kf, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3888016Vraňansko-hořínský plavební kanál.
Pramen: ŘVCVraňansko-hořínský plavební kanál.
Pramen: ŘVCVraňansko-hořínský plavební kanál.
Pramen: ŘVCVltavská vodní cesta severně od Prahy. 
Pramen: ŘVCVltavská vodní cesta severně od Prahy. 
Pramen: ŘVCVltavská vodní cesta severně od Prahy. 
Pramen: ŘVC
Tagy mosty ŘVC Vraňansko-hořínský kanál
38 komentářů