dpp

Praha chystá další nový most. Propojí Karlín s Holešovicemi, vybírá se ze třech návrhů

Varianta vedení nového Rohanského mostu v Praze v podání IPR. Zdroj: MHMPVarianta vedení nového Rohanského mostu v Praze v podání IPR. Zdroj: MHMP

Rohanský most by měl sloužit i pěším a cyklistům. Kvůli rychlé výstavbě v oblasti se má o jeho poloze rozhodnout co nejdříve.

Magistrátní výbor pro dopravu v úterý projednal porovnávací studii na nový Rohanský most. Ten by měl spojit pražský Karlín s Holešovicemi s místě Rohanského ostrova. Most má fungovat také jako tramvajový, a doplnit tak sousední Hlávkův a Libeňský most, které jsou ve velmi špatném stavu a čeká je kompletní rekonstrukce, respektive ve druhém případě stavba tvarové repliky.

Tři varianty vedení nového Rohanského mostu v Praze. Zdroj: MHMP

Most má pomoci nejen tramvajové dopravě, ale počítá se i se silnicí pro automobily, chodníkem pro pěší a s cyklostezkou.

Začíná další fáze demolice Libeňského soumostí. K zemi půjde most přes Štorchovu ulici

Představená studie hodnotila tři varianty umístění a řešení mostu. Všechny dostaly hodnocení podle svého architektonického, urbanistického, dopravního a konstrukčního řešení.

Autoři studie pokládají výstavbu Rohanského mostu kvůli dynamické výstavbě nových budov v oblasti za velmi důležitou a přípravy se podle nich nemají odkládat. Právě kvůli masivní administrativní a bytové výstavbě by jeho poloha měla být co nejdříve v plánech ukotvena.

Nejlepší hodnocení si odnesla koncepční rozvaha mostu od architekta Romana Kouckého, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje (IPR). Propojuje Urxovu ulici v Karlíně s Jateční v Holešovicích. Most má zakřivený půdorys a opticky tak působí kolmo k toku Vltavy. Vyhýbá se zaústění budoucího kanálu podél Rohanského ostrova. „Most je navržen jako brána do zeleného údolí Vltavy, v předpolí na Holešovické straně je navržen park,“ uvádí hodnotitelé.

Varianta vedení nového Rohanského mostu v Praze v podání IPR. Zdroj: MHMPVarianta vedení nového Rohanského mostu v Praze v podání IPR. Zdroj: MHMPVarianta nového Rohanského mostu v Praze v podání IPR. Zdroj: MHMP

Návrh IPR získal nejvíce bodů za konstrukční a dopravní řešení, v rámci urbanismu mu však konkuruje jiná srovnávaná varianta. Tu připravilo studio D3A architektů Jaroslava Zimy a Tomáše Prouzy. Jejich studie vede most mezi Urxovou a ulicí V Háji. Nedávno postavené bytové domy v Jateční ulici tak chrání před hlukem, mimo jiné i návrhem nové zástavby. Navrhuje se i vznik nové náplavky.

Varianta vedení nového Rohanského mostu v Praze v podání D3A. Zdroj: MHMPVarianta vedení nového Rohanského mostu v Praze v podání D3A. Zdroj: MHMP

K metru most nepovede

Poslední porovnávaný návrh je z pera architekta Patrika Kotase, který je známý jako autor řady dopravních staveb a designu dopravních prostředků. Nedávno se podílel například na architektuře nového salonku RegioJetu na hlavním nádraží.

Luxus v podání architekta Kotase. RegioJet otevřel v Praze svůj nejokázalejší salónek pro cestující

Kotas by most vedl mezi třídou Komunardů a U Mlýnského kanálu s Thámovou ulicí v Karlíně, čímž by navázal přímo na stanici metra Křižíkova. Neřeší však architektonické ztvárnění mostu ani konstrukční přístup. Hodnotitelé návrhu udělili nejméně bodů a doporučují vést most jinudy než mezi zmíněnými ulicemi. „Varianta obsahuje vážné nedostatky ohrožující realizovatelnost návrhu,“ píše se v hodnocení.

Varianta vedení nového Rohanského mostu v Praze v podání Patrika Kotase. Zdroj: MHMPVarianta vedení nového Rohanského mostu v Praze v podání Patrika Kotase. Zdroj: MHMP

Onou preferovanou variantou umístění mostu má být dle odborníků ze stavební fakulty ČVUT poloha mezi ulicemi Urxova a křižovatkou Jateční a Na Maninách. Návrhy IPR i D3A podle nich mají své výhody i úskalí. Navázat by podle nich měla architektonická soutěž zahrnující celé předpolí mostu na holešovické straně až po Pražskou tržnici.

Právě u ní byla loni otevřena nová lávka, která obě čtvrti spojuje přes ostrov Štvanice alespoň pro pěší a cyklisty.

Obrazem: Lávka HolKa láká davy. Netradiční stavba budí emoce, obdiv i hořkost politiků

Tagy IPR Praha Magistrát hlavního města Prahy mosty Patrik Kotas Rohanský most
141 komentářů