Obrazem: Na Orlíku se pracuje na založení nového železničního mostu

Stavba nového železničního mostu přes Orlík (duben 2022). Pramen: Správa železnicStavba nového železničního mostu přes Orlík (duben 2022). Pramen: Správa železnic

Konstrukce nového mostu by měla být dokončena v srpnu roku 2024, poté bude následovat přeložka trati.

Na trati z Tábora do Písku vzniká jeden z největších obloukových mostů v Česku. Rozpětí mostního oblouku bude 156 metrů a celková délka nového přemostění přesáhne 300 metrů. V současnosti byla na obou březích Vltavy zřízena staveniště, probíhají zemní práce a zakládání nového mostu.

Stavba nového železničního mostu přes Orlík (duben 2022). Pramen: Správa železnicStavba nového železničního mostu přes Orlík (duben 2022). Pramen: Správa železnicStavba nového železničního mostu přes Orlík (duben 2022). Pramen: Správa železnicStavba nového železničního mostu přes Orlík (duben 2022). Pramen: Správa železnicNový most přes Orlík, vizualizace. Pramen: MetrostavStarý železniční most přes Orlík. Pramen: Jihočeský kraj

Nový most bude jednokolejný s průběžným kolejovým ložem, který bude od toho původního odsunutý zhruba o deset metrů severním směrem. Hlavní mostní otvor bude tvořit železobetonový oblouk komorového průřezu o rozpětí 156 metrů se vzepětím 34,7 metru. Délka přemostění bude dosahovat téměř 297 metrů, samotný most pak bude měřit 316,3 metru.

„Mostovka je navržena jako spojitá dvoutrámová konstrukce z předpjatého betonu o dvanácti polích. Spodní stavba je také železobetonová s plošným založením na skalním podloží. Základové patky oblouku budou umístěny na březích vodní nádrže,“ popisuje nový most vedoucí projektu Milan Špička ze společnost Metrostav.

Od září loňského roku probíhá projektová příprava a zpracování realizační dokumentace, v prosinci stavbaři zahájili práce na přípravě území a přístupových komunikacích. „Během výluky, která trvala od konce února do poloviny dubna, jsme museli provést pažení stávajícího železničního tělesa v místě opěr nového mostu, odtěžit stavební jámy a provést pilotové založení pro jejich výstavbu. Poté bude následovat hloubení stavebních jam pro založení pilířů a patek oblouku a jejich postupná betonáž,“ říká Špička.

Složité hloubení stavebních jam

Právě hloubení stavebních jam pro základové patky oblouku a pilířů číslo 3 a 9 může podle vedoucího projektu stavbaře nejvíce potrápit. Horninu na místě jam bude totiž třeba odtěžit po etážích za pomoci trhacích prací a postupně zajišťovat sítěmi zachycenými horninovými kotvami. Pravděpodobně nejnáročnější budou tyto práce u pilíře číslo 3, kdy bude potřeba tímto postupem odtěžit zhruba 9 000 m3 horniny z přibližně 30 m vysoké, téměř svislé skalní stěny.

Ze stavebního hlediska bude zajímavá výstavba obloukové konstrukce nového mostu, která bude probíhat systémem letmé betonáže s postupným vyvěšováním. Tento postup Milan Špička se svým týmem použil při stavbě mostu na dálnici D8 přes Oparenské údolí.

Konstrukce nového mostu by měla být dokončena v srpnu roku 2024, poté bude následovat přeložka trati a provoz by měl být na nový most zaveden na konci listopadu 2024. Do června 2025 pak budou ještě probíhat dokončovací práce.

Starý most z roku 1889 měl být podle původních plánů po dokončení nového zbourán. Tomu definitivně loni v listopadu zamezil tehdejší ministr kultury Lubomír Zaorálek, když potvrdil červencové rozhodnutí svého ministerstva o zařazení mostu mezi kulturní památky.

Jaký ale bude jeho další osud, není jasné. Správa železnic ani Jihočeský kraj na opravu a údržbu mostu nemají peníze. Správa železnic proto bude podle mluvčího Dušana Gavendy „hledat cestu a podmínky, za jakých by starý most mohl po převedení dopravy na nový most získat nový majitel“. Jihočeský kraj už dříve převod do svého majetku zamítl. Pro železniční dopravu se most stane zbytným. Správní rada odsouhlasila v závěru loňského roku možnost převodu mostu na zapsaný spolek Viadukt.

Kontrakt na stavbu nového mostu získal loni začátkem června Metrostav s cenou 544 milionů.

Tagy metrostav most přes Orlík Správa železnic
34 komentářů