Obrazem: Jak se rodí EffiShunter

Finální montáž lokomotivyFinální montáž lokomotivy

Na začátku tohoto měsíce převzal dopravce Rail Cargo Carrier – Czech Republic s. r. o. motorovou lokomotivu 742.763. Její vznik přibližuje krátká fotoreportáž.

Společnost CZ LOKO je bezmála evropským lídrem na trhu výroby motorových lokomotiv a speciálních hnacích vozidel. Výrobní závody v Jihlavě a České Třebové přitom opouští jak zbrusu nové lokomotivy, vyráběné podle nepřísnějších evropských norem TSI, tak lokomotivy modernizované.

V takovém případě je ze starší lokomotivy převzat pojezd a hlavní rám. Ostatní celky jsou vyrobeny nově. Takové řešení je vhodné především u lokomotiv s menším kilometrickým proběhem. Provozovatelé původních lokomotiv pak mohou využít stávající servisní zázemí a zavedené zásobování materiálem a náhradními díly. Pořizovací cena modernizované lokomotivy vychází podle konkrétního provedení zhruba o třetinu levněji než případná novostavba.

Jednou z modernizovaných lokomotiv je také stroj 742.763 typu EffiShunter 1000-M, který na začátku prosince převzal dopravce RCC CZ. Ten jej aktuálně využívá na posunu a při přetazích souprav v rámci Ostravského uzlu. Vidět ho ale můžeme také v polských a slovenských pohraničních přechodových stanicích. Lokomotiva je tradičně vybavena spalovacím motorem CAT 3508C o výkonu 1000 kW, elektrickým přenosem výkonu a samozřejmě také jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS. Díky tomu jí bude možné nasazovat na celou železniční síť v České republice i po roce 2025, kdy bude na hlavních tratích výhradní provoz pod dohledem ETCS vyžadován.

Stav lokomotivy přistavené k modernizaciStav lokomotivy přistavené k modernizaciStav lokomotivy přistavené k modernizaciStav lokomotivy přistavené k modernizaciStav lokomotivy přistavené k modernizaciStav lokomotivy přistavené k modernizaciStav lokomotivy přistavené k modernizaciStav lokomotivy přistavené k modernizaciStav lokomotivy přistavené k modernizaciStav lokomotivy přistavené k modernizaci„Bourání“ zdrojové lokomotivy„Bourání“ zdrojové lokomotivy„Bourání“ zdrojové lokomotivy„Bourání“ zdrojové lokomotivy

A jak taková modernizace probíhá? Nejprve se přistaví zdrojová lokomotiva pro modernizaci a provede se tzv. „bourání“, což je proces zahrnující demontáž stroje na jednotlivé celky. Komponenty, které jsou dále využívány, podstupují navíc hrubé čištění. Zbytek putuje v rozloženém stavu do sběrných surovin.

Upravený hlavní rámUpravený hlavní rám„Bourání“ zdrojové lokomotivyUpravený hlavní rámUpravený hlavní rámPostup prací na kabině strojvedoucíhoFinální montáž lokomotivyRepasovaný trakční motorRám podvozku před finální povrchovou úpravou.

Očištěný hlavní rám a podvozky, včetně trakčních motorů, jsou následně v závodě CZ LOKO Česká Třebová rozebrány do posledního šroubku, dočištěny a repasovány. Hlavní rám prochází úpravou, kdy je dosazen nový čelník, jsou upraveny nástupní schůdky a segmenty určené k uložení jednotlivých agregátů. Trakční motory navíc prochází první fází zkoušek ve výkonové zkušebně. Po provedení finálního laku jsou všechny celky opětovně naloženy na plošinové vozy, protentokrát s cílovou stanicí – provozovna CZ LOKO Jihlava.

Postup prací na kabině strojvedoucíhoPostup prací na kabině strojvedoucíhoPostup prací na kabině strojvedoucíhoPostup prací na kabině strojvedoucíhoPostup prací na kabině strojvedoucíhoPostup prací na kabině strojvedoucího

Zatímco českotřebovský závod slouží primárně k opravám již dříve vyrobených lokomotiv a jejich komponentů, výroba a kompletace modernizovaných lokomotiv, probíhají v Jihlavě. Zde jsou vyráběny např. kabiny strojvedoucího, a to od hrubé stavby až po kompletní vystrojení.

Postup prací na kabině strojvedoucíhoKapoty připravené na montážKapoty připravené na montážKapoty připravené na montážKapoty připravené na montáž Ochranné pluhy připravené na montáž Ochranné pluhy připravené na montážFinální montáž lokomotivyFinální montáž lokomotivyFinální montáž lokomotivyFinální montáž lokomotivyFinální montáž lokomotivyFinální montáž lokomotivy

Finální montáž zahrnuje kompletaci lokomotivy, kdy jsou na hlavní rám umísťovány jednotlivé pakety, tedy funkční celky obsahující blok pneumatické výzbroje, chlazení spalovacího motoru, motorgenerátor s příslušenstvím, kabinu strojvedoucího a blok elektrické výzbroje. Poté je hlavní rám usazen na podvozky. Celá lokomotiva nakonec putuje na zkušebnu, kde dochází k jejímu oživení a ověření jednotlivých funkcí.

Školař CZ LOKO Ondřej Fojtů předvádí vedoucímu úseku lokomotivní služby RCC CZ Adamovi Bartoňovi jednotlivé funkce lokomotivy Výrobní štítek lokomotivyStanoviště strojvedoucího za provozu lokomotivyLokomotiva během zkoušek před výrobním závodem CZ LOKO v JihlavěLokomotiva během zkoušek před výrobním závodem CZ LOKO v Jihlavě

Po stacionárních zkouškách následují zkušební jízdy. Tou poslední je Technickobezpečnostní zkouška, při které je přítomen komisař, sledující chování vozidla v předem definovaných situacích. Z této jízdy je vyhotoven protokol, na jehož základě je Drážním úřadem vystavena dokumentace potřebná k provozu vozidla. Dokumentace je poté spolu s vozidlem předána provozovateli. Nutnou součástí je také zaškolení obsluhy provozovatele v rozsahu nutném pro bezpečný provoz vozidla.

Strojvedoucí Jana Švorcová vede pevnou rukou „bizona“ 753.613Lokomotiva 744.001 v provozu u RCC CZLokomotiva 742.763 během prvního výkonu v Bohumíně-Vrbici

Dopravce RCC CZ je na našem území stále aktivnější především v tranzitní nákladní dopravě směřující z Rakouska do Polska a Německa. V této vozbě využívá lokomotivy SIEMENS Vectron řady 1293, případně Taurusy řady 1216, mateřské ÖBB. Pro vlakotvornou činnost na Ostravsku a přetahy souprav pak využívá dvojici lokomotiv 753.613 a 742.763. Nově dodaná lokomotiva 742.763 přitom v provozu nahradila najatý prototypový EffiShunter 1000, tedy lokomotivu 744.001, která bude po deseti letech provozu přistavena do periodické opravy vyššího stupně.

Dalibor Palko, CZ LOKO

Tagy CZ Loko EffiShunter EffiShunter 1000M
21 komentářů